Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

MEN nie potrafi jednak dzielić przez ZERO, ale ...

2016-04-04, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Do: Minister Edukacji Narodowej
      Pani Anna ZALEWSKA

Dnia 04 kwietnia 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

Dnia 15 marca 2016 r. skierowałem do Pani wniosek o sygn. BS.w.16.2016. Ponieważ do dnia 1 kwietnia 2016 r. nie otrzymałem na niego odpowiedzi, więc tego dnia wysłałem do Pani w tej sprawie monit o sygn. BS.w.16.2016/01. Po tym fakcie, zamieściłem w internecie, taki oto wpis >> http://www.iar.pl/aktualnosci/2016-04-01_Instrumentarium.html. Dnia 1 kwietnia 2016 r. o godz. 16:18 zostałem - via email - poinformowany przez MEN, że odpowiedź na ww. wniosek została wysłana pocztą (w domyśle klasyczną) dnia 29 marca 2016 r. W tym email(u) przesłano mi również odpowiedź na ww. wniosek (odp. o sygn. DWST-WA.350.7.2016.PF), która wcześniej (niby?) została wysłana pocztą. Pytanie: dlaczego MEN defrauduje publiczne pieniądze na wysyłkę odpowiedzi pocztą klasyczną, kiedy we wniosku była prośba o przesłanie jej via email?

Z email(a) MEN, w którym przedstawiono mi przy okazji pismo o sygn. DWST-WA.350. 7.2016.PF stanowiące odpowiedź na mój wniosek z dnia 15 marca 2016 r., wynika, że Zasoby Kapitału Ludzkiego Ministerstwa - jednak póki, co - nie potrafią jeszcze dzielić przez ZERO.

W związku z ww. pismem (email(em) z MEN z dnia 1 kwietnia 2016 r.) i ww. spostrzeżeniem oraz działając w interesie publicznym i na podstawie przepisów art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie wnioskuję, o przedstawienie mi podstawy prawnej ustalania przez MEN - w procesie kalkulacji subwencji oświatowej - dla samorządu o kodzie TERYT 200700 wartości wyrażenia 1-R*Lwi/Li (o którym mowa w rozporządzeniu MEN ws. sposobu podziału subwencji oświatowej) na poziomie 1.

Wnioskowaną informację proszę przesłać - bez zbędnej zwłoki - na adres: bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

PS. Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. Z powyższego jednoznacznie wynika, że od wielu lat MEN uprawia samowolkę, łamiąc przy tym art. 7 Konstytucji RP. Do chwili wysłania tego pisma nie otrzymałem via poczta klasyczna pisma, o którym mowa w email(u) MEN z dnia 1 kwietnia 2016 r.

> powrót