Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Lekcja 4: Wniosek do MEN ws. szmugla

2016-06-13, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.w.28.2016
Do: Minister Edukacji Narodowej
      Pani Anna ZALEWSKA

Dnia 13 czerwca 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

    Z analizy rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty w wersji z dnia 16 marca 2016 r., czyli przed skierowaniem jej do konsultacji publicznych, podobnie zresztą, jak i w wersji po tych konsultacjach, czyli z dnia 09 maja 2016 r., wynika, że nie ma w nich zapisu, który pojawił się dopiero w wersji z dnia 20 maja 2016 r. skierowanego do Rządowego Centrum Legislacji a mowa tu jest o przeniesieniu zapisu art. 32 ustawy okołobudżetowej na 2015 r. i art. 13 ustawy okołobudżetowej na rok 2016 do ustawy o systemie oświaty.

    Bez mędrca szkiełka i oka widać, że ww. artykuły w ww. ustawach okołodudżetowych są sprzeczne z Konstytucją RP i z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jesienią 2014 r. Rządowe Centrum Legislacji dwukrotnie wydało negatywną opinię na temat art. 32 ustawy okołobudżetowej na rok 2015, ale mimo wszystko koalicja PO-PSL przepchnęła tę ustawę kolanami. Zrobiono to prawdopodobnie wyłącznie dla ciszy przedwyborczej w maratonie wyborczym – wybory: Samorząd’2014, Prezydent’2015 oraz Sejm’2015 i Senat’2015.

    Koalicja PO-PSL przygotowując ustawę okołobudżetową na rok 2016 nie wznowiła zapisu z art. 32 ustawy okołobudżetowej na rok 2015, co potwierdza moje podejrzenie, że zdawała sobie z tego sprawę, że wcześniej złamała prawo, zrobiła to z premedytacją i wyłącznie dla celów politycznych, o których mowa wyżej.

    Jesienią 2015 r., PIS - po objęciu władzy – poza konsultacjami publicznymi, postanowił przedłużyć na rok kolejny działanie art. 32 w postaci art. 13 na rok 2016.

    W mojej opinii – bez owijania wełny w bawełnę - szczytem zuchwalstwa i lekceważenia samorządów jest przeszmuglowanie i to w taki sposób zapisów ww. artykułów z ww. ustaw okołobudżetowych do projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty w wersji z dnia 20 maja 2016 r., a mowa jest oczywiście o proponowanej regulacji (nazywanej dalej szmuglem):

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na ten rok, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.”;
”.

    Wobec powyższego: działając w interesie publicznym i na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się do Pani uprzejmie z wnioskiem o udostępnienie mi następujących informacji publicznych:

 1. Kto jest autorem/sprawcą ww. szmugla?
 2. Czy ww. szmugiel był poddany konsultacjom publicznym?
 3. Jeżeli na pkt 2 odpowiedź jest przecząca, to: czy Rządowe Centrum Legislacji było poinformowane przez MEN o tym, że ww. szmugiel nie został poddany konsultacjom publicznym?
 4. Jakie mogą być ewentualne konsekwencje prawne związane z wprowadzeniem do systemu prawnego szmugla tej rangi i w taki sposób?
 5. Czy wiadomym jest MEN to, że art. 32 ustawy okołobudżetowej na rok 2016 został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego i jest kwestią czasu, że się nim zajmie?
 6. Czy MEN zdaje sobie z tego sprawę, że art. 32 ustawy okołobudżetowej na 2015 r. miał zapewne wyłącznie krótkowzroczny cel polityczny koalicji PO-PSL – omamienia części wyborców w kampanii wyborczej a MEN/PiS uwierzył, że tak trzeba robić zawsze i to przez całą kadencję?
 7. Czy omawiany tu projekt ustawy spełnił wymagania rządowego procesu legislacyjnego projektu ustawy >>>?
 8. Czy wiadomym jest MEN to, że nawet przed wprowadzeniem tego szmugla, już we wcześniejszych wersjach projektu ww. ustawy gołym okiem widzę zastosowanie jego logiki w projektowanych – rewolucyjnych a nie doprecyzowujących - przepisach o dotowaniu oświaty? >>>
 9. Czy MEN zdaje sobie z tego sprawę, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny zakwestionuje art. 32 ustawy okołobudżetowej na 2015 r., to przepisy z omawianego projektu ustawy w zakresie dotowania oświaty będą musiały prawie w całości trafić do kosza?
 10. Czy MEN zdaje sobie z tego sprawę, że proponowane zmiany w dotowaniu oświaty mogą anulować dotychczasowe interpretacje wraz z orzecznictwem sądowym, w tym temacie?
 11. Czy MEN zdaje sobie z tego sprawę, że omawiany tu szmugiel mocno wkracza w konstytucyjne uprawnienia samorządów, łamiąc przy tym szereg przepisów, bez powiadomienia samorządów o nim i wyrażenia przez nie swojej opinii na jego temat?
 12. Czy MEN znane jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” – w tym również jego przepis § 84 o brzmieniu: „Jeżeli zmiany wprowadzane w ustawie miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy albo gdy ustawa była juz poprzednio wielokrotnie nowelizowana, opracowuje się projekt nowej ustawy?

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

PS. Pozostałe lekcje nt. dobrych zamian w ramach projektu „dobrej zmiany” dostępne są pod adresem >>>. Pragnę jednak przypomnieć Pani, że strona www.iar.pl jest niedostępna poprzez hosty Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów. Blokada ta będzie trwała do momentu przedstawienia mi merytorycznej odpowiedzi wspólnej MEN i MF na „Wezwanie dla MF i MEN do uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego art. 32” z dnia 24 września 2015 i/lub „Petycję do MF i MEN o uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego art. 32” z dnia 17 listopada 2015 r.

DZWONEK - koniec lekcji 4 - teraz przerwa

> powrót