Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Lekcja 9: Opinia Rządowego Centrum Legislacji na temat szmugla

2016-06-17, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W lekcji 4 omowiony został po części przeszmuglowany do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk sejmowy 559/2016) przepis:

„b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na ten rok, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.”;”
.

Jesienią 2014 roku, Rządowe Centrum Legislacji wystawiło mu - ww. przepisowi - odpowiednią cenzurkę. Cenzurka ta dostępna jest >>> tutaj.

DZWONEK - koniec lekcji 9 - teraz przerwa

> powrót