Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Przykład bzdury z MEN-owskiego bzduro-toku

2016-11-02, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Jedna z propozycji Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność - Oświata" (nie mylić z NZZZ „Solidarność - Oświata", kierowanej przez prezesa p. Ryszarda Proksę (który wraz z p. Anną Zalewską „piją sobie z dzióbków"?)) w ramach opiniowania projektów ustaw związanych z ekspresową i rewolucyjną zmianą systemu edukacji:

WZZ „Solidarność-Oświata" negatywnie ocenia zamiar wprowadzenia dwuletniej szkoły branżowej drugiego stopnia oraz tzw. matury branżowej. Uważamy, ze jest to znaczne ograniczenie dla młodzieży zamierzającej kształcić się dalej na studiach licencjackich (inżynieryjnych) i magisterskich. Wprowadzenie matury branżowej doprowadzi do niespotykanej dotychczas sytuacji, gdy osoba posiadająca tytuł inżyniera będzie musiała przed podjęciem studiów magisterskich zdać najpierw egzamin dojrzałości z przedmiotów rozszerzonych! WZZ „Solidarność – Oświata" proponuje, aby szkoła branżowa drugiego stopnia była trzyletnia i dawała możliwość uzyskania normalnej matury. Warto w tym kontekście skorzystać z pozytywnych doświadczeń 3-letniego technikum na podbudowie 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej.

Propozycja/opinia w ramach opiniowania projektów ustaw: ustawa_1 i ustawa_2
Podpis pod propozycją/opinią: przewodniczący WZZ „Solidarność - Oświata" - Sławomir Wittkowicz
Źródło powyższego cytatu >>> tutaj.

Odpowiedź MEN na ww. propozycję:

Uwaga dotycząca braku zasadności wprowadzenia dwuletniej szkoły branżowej II stopnia oraz propozycji wydłużenia kształcenia w branżowej szkole II stopnia do trzech lat, nie zostały uwzględnione. Wprowadzenie dwuletniej szkoły branżowej II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację w systemie szkolnym, a co za tym idzie umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. W związku z powyższym nie jest zasadnym wydłużanie do 3 lat okresu nauczania w branżowej szkole II stopnia.

Podpis pod odpowiedzią MEN: minister edukacji narodowej - Anna Zalewska
Źródło powyższego cytatu >>> tutaj.

Komentarz:

Bez komentarza!

> powrót