Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Petycja do MEN ws. usunięcia błędu w projekcie rozporządzenia ws. podziału subwencji oświatowej na 2017 r.

2016-11-30, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.p.08.2016
Od: Bogdan Stępień
Do: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 30 listopada 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

    Działając społecznie i w interesie publicznym, i na podstawie art. 2 ustawy o petycjach, żądam usunięcia błędu w załączniku do projektu - z dnia 4 listopada 2016 r. - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017 poprzez zdefiniowanie wielkości N występującej w nim, we wzorze

,

    Jednocześnie w oparciu o ww. przepis żądam również przebudowy zapisu pkt 2 ww. załącznika, w którym czytamy: „Dla każdej jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym lub dotującym szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki funkcjonujące w systemie oświaty ustala się przeliczeniową liczbę uczniów ogółem (Up) w bazowym roku szkolnym, według wzoru:”. Czyżby naprawdę MEN „Dla każdej jednostki samorządu terytorialnego […] ustalało przeliczeniową liczbę uczniów ogółem (Up)”? Jeżeli tak, to co MEN - w takim razie, robi z wielkością Upi?

    Kiedy w MEN zacznie się wreszcie tworzyć proste, logiczne i funkcjonalne prawo?

Oświadczenie: wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska.

W oczekiwaniu na odpowiedź
i merytoryczną reakcję na petycję
z niskimi ukłonami
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót