Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

MEN-owska opieszałość i MEN-owskie niedbalstwo

2017-06-10, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

    W ostatnich dniach maja 2017 roku otrzymałem pismo MEN o sygn. DP-DP.0270.2.2017, a skierowane docelowo do Dyrektora Departamentu Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych Rządowego Centrum Legislacji. Tekst tego pisma jest wyjątkowo krótki:
„Szanowny Panie Dyrektorze
Przesyłam w załączeniu - zgodnie z właściwością - dwa pisma Pana Bogdana Stępnia dotyczące omyłki w oznaczeniu ust. 1 art. 7e ustawy z 7 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)”

    Ponieważ w ub. i obecnym roku skierowałem znacznie ponad 50 pism do MEN, i ponieważ w ww. piśmie, MEN nie było łaskawe ani podać sygnatury moich pism ani nawet ich daty, więc dnia 2 czerwca 2017 r. skierowałem do niego wniosek BS.w.22.2017.

    Dnia 7 czerwca 2017 r. otrzymałem na niego odpowiedź - pismo o sygn. DP-DP.0270.3.2017. Z pisma tego wynika, że sprawa dotyczy mojej petycji (BS.p.03.2016) z dnia 5 października 2016 r.

Wnioski:

  1. MEN wykazało się wyjątkową opieszałością, bo dopiero po ponad 7 miesiącach od przedstawienia mu petycji - w banalnie prostej sprawie, zajęło się nią poprzez przekazanie jej innemu podmiotowi!

  2. MEN tworzy w sposób niedbały i nieprofesjonalny swoje pisma, poprzez nie powoływanie się w nich na sygnatury i/lub daty odpowiednich dokumentów, które te pisma dotyczą.

  3. Nie dość, że MEN wykazało się wyjątkową opieszałością i niedbalstwem, to jeszcze na wniosek o żądanie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej przedstawienia mi sygnatur moich pism, które zostały przez MEN przesłane do Rządowego Centrum Legislacji, twierdzi, że takie żądanie nie mieści się w kategoriach informacji publicznej - ręce opadają!
Autorem powyższych pism MEN jest Dyrektor Departamentu Prawnego MEN, pani Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska - radca prawny.

> powrót