Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Odpowiedź do odpowiedzi MEN ws. sposobu ustalania subwencji oświatowej

2017-06-12, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.w.09d.2017
Od: Bogdan Stępień
Do: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 12 czerwca 2017 r.

Szanowna Pani Minister,

 1. Dnia 8 grudnia 2016 roku przedstawiłem Pani wniosek o sygn. BS.w.41.2016 w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 2. Dnia 18 marca 2017 roku – czyli dopiero po ponad trzech miesiącach, otrzymałem z Ministerstwa odpowiedź - o sygn. DSWM-WA.350.44.2017.RK, na ww. wniosek.

 3. Ponieważ przedstawione mi informacje publiczne w ww. odpowiedzi były zbyt ubogie, więc dnia 20 marca 2017 roku przedstawiłem kolejny wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o sygn. BS.09.2017.

 4. W związku z tym, że do dnia 09 kwietnia 2017 roku nie otrzymałem odpowiedzi na wniosek z pkt. 3, to dnia 10 kwietnia 2017 r. przesłałem do Ministerstwa monit w tej sprawie o sygn. BS.w.09a.2017.

 5. Pomimo przesłanego monitu - o którym mowa wyżej, do dnia 04 czerwca 2017 roku nadal nie otrzymałem żadnej odpowiedzi z Ministerstwa, więc dnia 05 czerwca 2017 roku przesłałem kolejny monit, tym razem o sygn. BS.w.09b.2017.

 6. Milczenie Ministerstwa przez kolejne dni, doprowadziło do tego, że dnia 08 czerwca 2017 roku przedstawiłem trzeci monit - w poruszanym tu problemie, o sygn. BS.09c.2017.

 7. Trzeci monit okazał się skuteczny, bo dnia 09 czerwca 2017 roku doczekałem się wreszcie odpowiedzi (DSWM-WA.350.44.250.HR) na wniosek z dnia 20 marca 2017 roku.

 8. W przedstawionej mi odpowiedzi, czytamy, że „Ministerstwo nie dysponuje wytworzonymi dokumentami w zakresie, który wymienia Pan w piśmie”. Pragnę jednak zauważyć, że w związku ze wzrostem kwoty bazowej dla nauczycieli na rok 2017 o 1.3%, Ministerstwo przedstawiło mi jednak - pismem DSWM-WA.350.44.2017.RK na wniosek BS.w.41.2016, szczegółowe kalkulacje (wg MEN) mające wpływ na kwotę subwencji oświatowej na rok 2017 - wg art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a w przypadku znacznie wyższych kwot, jakimi są np. wiersze 6 i 11 w tabeli pierwszej ww. dokumentu już nie dysponuje? Czyżby szczegółowe kalkulacje kwot z wierszy np. 6 i 11 ww. tabeli zostały przez przypadek zatopione w Wiśle, po zatwierdzeniu ustawy budżetowej?

 9. Czy wg Ministerstwa, sposób kalkulacji największej lub jednej z największych pozycji w wydatkach budżetu państwa - czyli części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość obwarowana jest wymogiem spełnienia art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma być (jest) tajny?

 10. Wobec powyższego, proszę o ponowne rozważenie udzielenia mi informacji publicznych o które zawnioskowałem pismem BS.09.2017 z dnia 20 marca 2017 roku lub wydanie stosowanej decyzji administracyjnej.

 11. Ze względu na to, że problem ciągnie się już od wielu miesięcy, na przedstawienie decyzji administracyjnej lub wnioskowanych informacji publicznych oczekuję w terminie 7 dni.

Wnioskowane informacje publiczne lub odpowiednią decyzję administracyjną proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl, nie później jednak, niż daty, o której mowa w pkt. 11.

Z niskimi ukłonami,
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót