Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Dziesięć publicznych pytań do Ministra Edukacji Narodowej

2017-07-24, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.w.29.2017
Od: Bogdan Stępień
Do: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 24 lipca 2017 r.

Szanowna Pani Minister,

W poniższych przepisach - nowej ustawy Prawo oświatowe, czytamy między innymi, że

- art. 44. 1. „…, w odniesieniu do różnych typów szkół i rodzajów placówek, …”,
- art. 85. 1. „…, typy szkół i placówek, …”,
- art. 88. 1. „… prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu, …”,
- art. 89. 10. „… szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego rodzaju …”,
- art. 98. 1. „… 1) nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę, …”,
- art. 112. 1. „… 1) nazwę i typ placówki oraz jej cele i zadania;…”,
- art. 168. 3. „… typ i rodzaj szkoły lub placówki, …”.

Pytanie pierwsze: Jak w końcu należy rozróżniać placówki, o których mowa wyżej: wg typów, czy wg rodzajów, czy też może wg typów i rodzajów?

Pytanie drugie: Typy szkół definiuje art. 18 ust 1 ustawy – Prawo oświatowe, a gdzie są zdefiniowane typy i rodzaje placówek, o których mowa wyżej, i rodzaje placówek, o których mowa w projekcie - z dnia 30.05 2017 r. - ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?

Pytanie trzecie: Dlaczego Ministerstwo - w wyżej wymienionym projekcie ustawy, rezygnuje z rozróżniania szkół wg rodzajów, a pozostawia rozróżnianie placówek wg rodzajów? Dlatego, że rodzaj szkół nie jest zdefiniowany? To w takim razie pytam, gdzie jest zdefiniowany rodzaj placówek? ... a może(?): bo w pierwszym przypadku niby samorządy mają problem, a w drugim już go nie mają?

Pytanie czwarte: Czy Ministerstwo zdaje sobie z tego sprawę, że wydatki dotowanych małych publicznych szkół podstawowych - szczególnie w obszarach wiejskich, po wprowadzeniu projektowanych przepisów o dotowaniu oświaty w wielu przypadkach zostaną w sposób nielogiczny i to mocno niedoszacowane w dotacji? – że szkoły te mogą zacząć znikać?

Pytanie piąte: Czy Ministerstwo zdaje sobie z tego sprawę, że np. branżowa szkoła dla specjalistów ds. utrzymania czystości, to nie to samo, co branżowa szkoła dla mechaników? …, że szkoły wiejskie, to nie to samo, co szkoły miejskie? – to tak w kontekście planu likwidacji rozróżniania szkół wg rodzaju przy ich dotowaniu.

Pytanie szóste: Czy Ministerstwo zdaje sobie z tego sprawę, że większość wag typu Pi, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej jest wzięta z sufitu lub kapelusza? – nie odzwierciedla rzeczywistych wydatków.

Pytanie siódme: Czy Ministerstwo zdaje sobie z tego sprawę, że będzie można przed sądami wykazać, że dwie identyczne placówki są różnego rodzaju, jeżeli jedna jest zlokalizowana w obszarze wiejskim lub mieście do pięciu tysięcy mieszkańców, a druga w mieście powyżej pięciu tysięcy mieszkańców?

Pytanie ósme: Czym wg Ministerstwa różni się wielkość LuSt-1 od Lut-1, a określone w art. 11 ust. 1 lub 2 projektu - z dnia 30.05.2017 r. - ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?

Pytanie dziewiąte: Co wg MEN ma określać pojęcie „liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych”, użytego w art. 11 ust. 1 i 2 projektu – z dnia 30.05.2017 r. - ustawy o finansowaniu zadań oświatowych? - ich sumę? Jeżeli tak, to dlaczego tego nie napisano wprost, jak czynione to jest w innych podobnych przepisach tego projektu?

Pytanie dziesiąte: Czy MEN nadal nie zauważa tego, że jakość prawa oświatowego - a projektowanego w MEN - i tak już bardzo kiepska, dalej się pogarsza? Bez mędrca oka i szkiełka widać, ze pisane jest ono na kolanach, bez należytego namysłu oraz odpowiedniej syntezy. Czy obecna reforma oświaty nie jest aby takiej samej jakości, co prawo ją wdrażające? Czy na tym ma polegać projekt „Dobrej Zmiany” w edukacji?

Pytań można postawić setki, jeżeli nawet nie tysiące, ale poprzestaję przy powyższych.

Odpowiedź na powyższe pytania, proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

SUGESTIA:
Niech Pani wyrzuci do kosza projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i dla dobra polskiej oświaty, samorządności oraz koniecznej i od dawna oczekiwanej odbudowy autorytetu państwa/rządu rozważy możliwość podania się do dymisji.

Z niskimi ukłonami,
/-/
dr Bogdan Stępień

Do wiadomości:
- Prezydent RP,
- Premier Rządu RP,
- Rządowe Centrum Legislacji,
- Prezes Prawa i Sprawiedliwości.

> powrót