Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Zacne zabiegi prof. Andrzeja Waśko będą bezskuteczne

2017-09-21, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.w.41.2017
Od: Bogdan Stępień
Do: dr hab. Andrzej Waśko
       Doradca Prezydenta RP

Dnia 21 września 2017 r.

Szanowny Panie Profesorze,

     W związku z otrzymanym od Pana pismem z dnia 14 września 2017 roku i zawartą w nim informacją „Dziękuję też za wskazanie adresów intemetowych stron zawierających krytyczne opinie na temat decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów w tym zakresie. Informacje o tych publikacjach przekaże do rozważenia odpowiednim specjalistom w MEN, które odpowiada za zapewnienie samorządom środków finansowych na realizację aktualnie wprowadzanej reformy” pragnę Pana poinformować, że Pana zacne zabiegi będą bezskuteczne.

     Pracownicy obu ministerstw nie mają dostępu – poprzez hosty swych instytucji, do zasobów serwera internetowego Instytutu Analiz Regionalnych. Jesienią AD’2015 wprowadziłem embargo dla hostów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Finansów. Embargo będzie trwało tak długo, aż nie zniknie przyczyna jego wprowadzenia. Przyczyna wprowadzonego embarga wyświetla się na ekranie komputera - przy każdej próbie wejścia na stronę www.iar.pl, poprzez wyżej wymienione hosty.

     Kiedyś byłem bardzo zadowolony z bardzo częstego korzystania z zasobów mojego serwera głównie przez pracowników Ministerstwa Finansów, ale to się skończyło i to se ne vrati, bez zniknięcia przyczyny wprowadzonego embarga.

Z niskimi ukłonami,
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót