Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Odpowiedź prof. Andrzeja Waśko z Kancelarii Prezydenta RP

2017-09-19, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     Dnia 30 sierpnia 2017 roku skierowałem kilkanaście publicznych pytań do p. prof. Andrzeja Waśko - Doradcy Prezydenta RP. Ponad miesiąc wcześniej, bo dnia 24 lipca 2017 roku, skierowałem dziesięć publicznych pytań do p. Anny Zalewskiej - ministra edukacji narodowej.

     Ponieważ do dnia 7 września nie otrzymałem z MEN odpowiedzi, to skierowałem do p. Anny Zalewskiej wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (BS.w.33.2017) z zapytaniem, czy zamierza odpowiedzieć na moje publicznie postawione jej pytania. Przy tej okazji - na wszelki wypadek, skierowałem również pytanie w podobnej sprawie do p. prof. Andrzeja Waśko (BS.w.34.2017). Do dzisiaj jedyną odpowiedź na publicznie postawione pytania otrzymałem od p. prof. Andrzeja Waśko. Treść tej odpowiedzi przedstawiam poniżej.

Dok. sygn. - BNRR.0743.20.2017
Od: Andrzej Waśko
       Doradca Prezydenta RP
Do: Bogdan Stępień

Dnia 14 września 2017 r.

Szanowny Panie,

     Uprzejmie dziękuję za Pana list z dnia 29 sierpnia br. dotyczący problemów finansowania oświaty. Dziękuję też za wskazanie adresów intemetowych stron zawierających krytyczne opinie na temat decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów w tym zakresie. Informacje o tych publikacjach przekaże do rozważenia odpowiednim specjalistom w MEN, które odpowiada za zapewnienie samorządom środków finansowych na realizację aktualnie wprowadzanej reformy.

     Ze swej strony, jako urzędnik Kancelarii Prezydenta RP, opieram się na oficjalnych danych publikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, czego przykładem jest także moja, nieautoryzowana wypowiedź z wiosny roku 2017, w programie radiowym, na który zwraca Pan uwagę w swoim liście. Cieszę się, że mimo Pańskiej krytyki formy językowej tej wypowiedzi zorientował się Pan z niej, o jakie 168 mln. zł chodzi. W istocie jest to kwota 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która na rok 2017 wynosi ok. 168 mln zł. Informacje podane przeze mnie w odniesieniu do kwot pieniężnych pochodziły z dokumentu Ministerstwa Edukacji Narodowej z „Materiał informacyjny o wdrażaniu reformy edukacji” z dnia 19.05.2017. Terminologia użyta w tym dokumencie jest, w mojej ocenie, prawidłowa.

     Dziękuję Panu za podejmowane inicjatywy w dziedzinie doskonalenia systemu oświaty.

Z poważaniem,
/-/
Andrzej Waśko

Wnioski:

Póki co, czytelnik musi sam wyciągnąć sobie wnioski z odpowiedzi doradcy Prezydenta RP ds. reformy oświaty, wcześniej jednak należy koniecznie zapoznać się z pytaniami do niego skierowanymi >>>.

> powrót