Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Publiczne pytania do prof. Waśki - doradcy Prezydenta RP ds. reformy oświaty

2017-08-30, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.w.31.2017
Od: Bogdan Stępień
Do: Doradca Prezydenta RP ds. reformy oświaty
       Pan dr hab. Andrzej Waśko

Dnia 29 sierpnia 2017 r.

Szanowny Panie Profesorze,

     Na Youtube znalazłem wywiad z Panem - przeprowadzonym przez dziennikarza radia RMF FM. Wywiad ten jest pod adresem: www.youtube.com/watch?v=pJ7EUBlSulw&t=195s.

Poniżej przedstawiam dwa fragmenty tego wywiadu.

Fragment pierwszy - wywiadu

Dziennikarz: Sprawdzając te wszystkie wątpliwości, które się pojawiają, czy sprawdza pan doniesienia dotyczące pieniędzy, bo to jest jeden z tych argumentów, który jest podnoszony, kiedy na przykład czyta pan taki artykuł w Gazecie Prawnej: Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada, że zwiększy dotacje ale samorządy nie wiedzą, kiedy otrzymają dodatkowe pieniądze na remonty budynków lub wyposażenie szkół.

Pan Profesor: Odpowiem konkretnie. Jest przewidziana rezerwa budżetowa w wysokości 168 milionów na remonty budynków, sanitariatów, wyposażenie świetlic w tych szkołach, które mają przyjąć dzieci mniejsze.

Dziennikarz: Skąd[…] i alarm samorządów?

Pan Profesor: … ale ja mówię jakie są liczby. A w tej chwili wniosków w ministerstwie ze strony samorządów na te fundusze pojawiło się mniej więcej na kwotę 50 milionów jeśli dobrze pamiętam, możemy to sprawdzić, bo ja mam te dane w teczce. Więc, więc alarm trwa cały czas, a fakty wyglądają inaczej.

Dziennikarz: Minister Zalewska zapowiadała, że ta zmiana, ta reforma będzie bezkosztowa, tymczasem kolejni samorządowcy mówią właśnie o pieniądzach, które muszą przygotować, wyłożyć na to, na przykład żeby przygotować pracownie przedmiotowe: techniki, fizyki - w tych nowych szkołach albo żeby przystosować gimnazja do potrzeb najmłodszych uczniów: Bydgoszcz około 10 milionów złotych, Poznań około 13 milionów złotych, Kraków do 20 milionów złotych.

Pan Profesor: No wie Pan, a ile wynosi, jaka jest wysokość subwencji oświatowej?

Dziennikarz: Nie [w stylu: nie o to chodzi] – pytam o zupełnie coś innego panie profesorze. To jest bezkosztowa reforma, czy jednak wprowadzająca koszty?

Pan Profesor: To są zmiany, które zostały także obudowane narzędziami finansowymi, to jest na przykład objęcie sześciolatków subwencją oświatową, to jest ten właśnie fundusz, o którym panu mówię, to są dodatkowe fundusze, które nie zostały jeszcze wykorzystane, więc najpierw wykorzystajmy te pieniądze które są, a potem, a potem zastanawiajmy się na co jeszcze pieniędzy brakuje.

Fragment drugi - wywiadu

Pan Profesor: Zawsze jestem w stanie podyskutować ze wszystkimi, proszę mnie zapraszać na spotkania jeżeli państwo uważacie, że prezydent czegoś nie wie albo ja czegoś nie wiem i powi-nienem być lepiej poinformowany, ja takich spotkań odbyłem sporo.

Dziennikarz: W takim razie zaprosi Pan przedstawicieli Koalicji dla [???] w szkole, przedstawicieli ruch Rodzice przeciw reformie oświaty - do siebie i z nimi porozmawia?

Pan Profesor: Ja z przyjemnością się z nimi spotkam i nawet, i nawet ich zaproszę oby tylko istniała wola z drugiej strony, bo są to osoby powiedzmy w stanie pobudzenia emocjonalnego, mocno sfrustrowane i nie wiem czy będą w stanie ze mną rozmawiać. Moje poglądy są znane, no ale zawsze jestem gotów rozmawiać.

Dziennikarz: Trudno się rozmawia jeśli na początek się w ten sposób ocenia drugą stronę, ale będziemy sprawdzać kto z tego zaproszenia …

Pan Profesor: No prawda, my też jesteśmy oceniani, taki los.

A teraz zagadnienia wraz z pytaniami

Zagadnienie I: Język

 1. Czy widzi Pan problem swojego języka? Dziennikarz mówi np. o kwotach iks w złotych, a Pan o jakiej kwocie 50 lub 168 milionów mówi?: w groszach, centach, rublach czy też może euro?

Zagadnienie II: Rezerwa budżetowa

 1. Gdzie w ustawie budżetowej (na rok 2017) zapisana jest rezerwa budżetowa w wysokości 168 milionów (złotych?), o której Pan mówi w powyższym wywiadzie? - proszę o konkretną odpowiedź – przedstawienie konkretnej pozycji w ustawie budżetowej.

 2. Te 168 milionów (złotych?), o którym Pan mówi, to prawdopodobnie kwota rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która wynika z art. 28 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gdyby tak było, to nie jest to rezerwa budżetowa, a rezerwa w części oświatowej subwencji ogólnej i od wielu lat stanowiąca 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej ustalanej w ustawie budżetowej.

  Z definicji pojęcia subwencja wynika, że subwencja oświatowa jest pomocą państwa dla samorządów w realizacji ich zadania własnego, jakim jest oświata. Z szerokiego oglądu i syntezy prawa natomiast wynika, że pomoc ta jest nakierowana na finansowanie ich wydatków bieżących w zakresie oświaty, zatem nie można w niej doszukiwać się środków na wydatki majątkowe – w tym na przykład na remonty, likwidację dużych szkód losowych - w tym powodziowych, itp. Rezerwa w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 wyniosła 166 mln zł, a w roku 2017 wynosi 168 mln zł. Jeżeli ta rezerwa - 168 mln zł, w obecnym roku przewidziana jest „na remonty budynków, sanitariatów, wyposażenie świetlic w tych szkołach, które mają przyjąć dzieci mniejsze, to pytam:

 3. Gdzie przewidziane są środki finansowe „na remonty budynków, sanitariatów, wyposażenie świetlic w tych szkołach, które mają przyjąć dzieci” większe?

 4. Jeżeli ta rezerwa - 168 mln zł w obecnym roku, przewidziana jest „na remonty budynków, sanitariatów, wyposażenie świetlic”, to pytam dalej:

 5. Gdzie są środki finansowe w części oświatowej subwencji ogólnej na zadania, które w ubiegłych latach były finansowane z rezerwy tej subwencji?

 6. Czyżby Pan nie widział tego nadal, że środki finansowe w rezerwie subwencji oświatowej, które dotychczas były przeznaczane na wydatki bieżące, w roku 2017 zostały/będą skradzione - tak należy wnioskować z Pana wypowiedzi, i przeznaczone na „remonty budynków, sanitariatów, wyposażenie świetlic w tych szkołach, które mają przyjąć dzieci mniejsze?

Zagadnienie III: Sześciolatki

Twierdzi Pan, że „To są zmiany, które zostały także obudowane narzędziami finansowymi, to jest na przykład objęcie sześciolatków subwencją oświatową”.

 1. Dlaczego wprowadza Pan i to publicznie ludzi w błąd? Czyżby w roku 2016 sześciolatki nie były „obudowane narzędziami finansowymi” - nie były objęte subwencją oświatową, i to nawet wyższą niż w roku 2017?

 2. Czy znane są Panu niektóre moje (nasze) opracowania na temat sześciolatków, jak np.:
  1. .../2013-12-01_siedmiolatki_a_szesciolatki.html,
  2. .../2013-12-15_IBE_Organem_Propagandy_MEN.html,
  3. .../2015-04-28-Hipoteza-krzywa_wiedzy_dziecka.html?

  4. Jeżeli ich Pan jeszcze nie zna, to koniecznie powinien się Pan z nimi zapoznać.

Zagadnienie IV: Anna Zalewska w roli chorągiewki

W 2009 roku lokalna telewizja z Dolnego Śląska przeprowadziła z panią Anną Zalewską – posłanką PiS (byłą aktywistką Unii Demokratycznej (errata: nie Demokratycznej a Wolności)) bardzo krótki wywiad na temat polskiej edukacji. Wywiad ten jest dostępny pod adresem >>> .../2016-10-27_Kompromat_01.html.

 1. Czy zna Pan treść tego wywiadu?

 2. Jak się ma diagnoza pani Zalewskiej przedstawiona w powyższym wywiadzie do jej obecnych reformatorskich wypowiedzi i działań?

 3. Kto - z tylnego siedzenia, steruje działaniami pani Anny Zalewskiej, jako ministra edukacji narodowej?

Zagadnienie V: Psucie języka

Pani magister Anna Zalewska – z wykształcenia polonistka, urlopowana nauczycielka języka polskiego, będąc ministrem edukacji narodowej twierdzi, że poległ to po prostu zginął – nie widzi różnicy pomiędzy tymi pojęciami.

 1. Czy Pan, jako doktor habilitowany, polonista i to poważnej polskiej uczeni też nie widzi różnicy pomiędzy tymi pojęciami?

 2. Jeżeli widzi Pan tę różnicę, to czy da Pan odpowiednie korki pani minister?

 3. Czy pochwala Pan psucie języka poprzez celową zmianę znaczeń pojęć, w tym dla potrzeb osiągnięcia jakichś doraźnych celów politycznych?

Zagadnienie VI: Fatalna jakość prawa

 1. Czy znane jest już Panu moje pismo do MEN w sprawie opinii i sama opinia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów na temat projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - dostępne pod adresem .../2017-08-23_Wniosek_do_MEN.html?

Zagadnienie VII: Zaniżenie subwencji oświatowej na rok 2017

 1. Czy znane jest Panu pięcioczęściowe opracowanie zatytułowane MEN (p. Anna Zalewska) i MF oszukały samorządy, a dostępne pod adresami:

  1. Część 1: .../2017-04-03_MEN_i_MF_oszukaly_samorzady_C1.html,
  2. Część 2: .../2017-04-09_MEN_i_MF_oszukaly_samorzady_C2.html,
  3. Część 3: .../2017-04-20_MEN_i_MF_oszukaly_samorzady_C3.html,
  4. Część 4: .../2017-04-23_MEN_i_MF_oszukaly_samorzady_C4.html,
  5. Część 5: .../2017-04-25_MEN_i_MF_oszukaly_samorzady_C5.html?

  Jeżeli go Pan jeszcze nie zna, to koniecznie powinien się Pan z nim zapoznać.

Zagadnienie VIII: Kto mówi prawdę, ten WON z PiS

 1. Czy znana jest Panu wypowiedź jednego z samorządowców na temat reformy oświaty – dostępna tutaj >>> .../2017-04-30_Prawda_o_dobrej_zmianie.html?

Zagadnienie IX: „Pobudzenie emocjonalne i mocna frustracja”

 1. Czy myśli Pan, że w dobie powszechnego dostępu do Internetu, da się wszystkich ludzi zawałować fantasmagoriami głoszonymi ostatnimi czasy przez panią Annę Zalewską?

 2. Czy wie Pan o tym, że wg mojej diagnozy jest ona wyjątkową „Pchłą Szachrajką”?

 3. Czy wie Pan o tym, że nie znam innej osoby, która by tyle głosiła fantasmagorii, co ona?

     Jako absolwent UJ, oczekujący od wielu lat na co najmniej powstrzymanie dewastacji polskiej edukacji, jestem obecną reformą oświaty głęboko rozczarowany – jej centralizacją, zamiast badaniami (w tym naukowymi) posługiwaniem się fantasmagoriami i mitami oraz tym, że została ona źle zaplanowana, źle przemyślana i źle policzona.

     Pytań w sprawie reformy oświaty mógłbym postawić setki, jeżeli nie tysiące, ale poprzestaję na powyższych i w świetle Pana wypowiedzi - w końcowej części przywołanego wywiadu, oczekuję na konkretne na nie odpowiedzi, pod adresem bogdan[at]iar.pl.

Z niskimi ukłonami,
/-/
dr Bogdan Stępień

Do wiadomości:
- Prezydent Rrzeczpospolitej Polskiej

> powrót