Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

MEN (p. Anna Zalewska) i MF oszukały samorządy - Część III
Prosty sposób na sprawdzenie, że subwencja oświatowa na 2017 r. jest zaniżona

2017-04-20, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     Rozważmy samorząd, który jest powiatem - powiatem ziemskim. Przyjmijmy, że prowadzi on tylko jedną szkołę/placówkę oświatową i niech nią będzie szkoła typu liceum ogólnokształcące - zlokalizowana w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców. Załóżmy też, że w rozważanym okresie do szkoły tej z roku na rok przybywa do pierwszych klas tyle samo, i to takich samych uczniów, co ją kończy (trzecią klasę). Dla uproszczenia wywodów przyjmijmy również, że dla powiatów nie przysługuje waga P57, o której mowa w rozporządzeniu MEN o podziale subwencji oświatowej na 2017 r., oraz, że struktura kadry nauczycielskiej (wg stopni awansu) tego samorządu jest co roku taka, jak średnia struktura nauczycielska w kraju.

Spostrzeżenia / wnioski:

 1. Z treści założeń rozważanego przykładu wynika, że zakres realizowanych zadań oświatowych oraz liczby etatów nauczycielskich w rozważanym samorządzie nie uległy zmianie z roku na rok.

 2. Ponieważ przyjęliśmy, że struktura kadry nauczycielskiej (wg stopni awansu) w tym samorządzie jest taka sama jak średnia w kraju, oraz że rozważana szkoła zlokalizowana jest w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców, to z tego wynika, że wskaźnik korygujący Di dla tego samorządu wynosi 1.

 3. Z założeń do rozważanego przykładu wynika, że wielkości: statystyczna liczba uczniów Uri, uzupełniająca liczba uczniów Uui oraz przeliczeniowa liczba wychowanków Uzi (o których mowa w rozporządzeniu o podziale subwencji oświatowej), nie uległy zmianie z roku na rok w rozważanym przykładzie.

 4. Z powyższego wynika, że subwencja oświatowa dla rozważanego samorządu na rok 2016 wyniosła SO2016 = A2016*(Uri+Uui+Uzi) a na rok 2017 wynosi SO2017 = A2017*(Uri+Uui+Uzi).

 5. Standard finansowy na rok 2016 wynosił A2016 = 5278,0717 zł a na rok 2017 wynosi A2017 = 5292,7779 zł.

 6. Z pkt. 4 i 5 wynika, że subwencja na 2017 rok dla rozważanego samorządu wynosi SO2017 = A2017/A2016 * SO2016.

 7. Z pkt. 5 i 6 wynika, że wzrost subwencji oświatowej dla rozważanego samorządu w stosunku do roku 2016 jest zaindeksowany zmianą standardu finansowego i wynosi (SO2017 - SO2016) / SO2016 = (A2017 - A2016) / A2016 = 0,28%.

 8. Wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli na rok 2017 wynosi 1.3%, zatem i średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosną w takim samym stopniu, a to oznacza, że wydatki na nauczycieli w rozważanym samorządzie również w takim samy stopniu wzrosną.

 9. W rozważanym przykładzie (samorządzie) wzrost wydatków na nauczycieli w roku 2017 - spowodowany decyzją rządu / prawa państwowego - względem roku 2016 wyniesie (co najmniej) 1.3% a wzrost dla niej subwencji oświatowej wyniósł niespełna 0.28%.

Pytania:
 1. Co wynika z powyższych wywodów a głównie pkt. 9?

 2. Czy w subwencji oświatowej na 2017 r. pozostaje jakaś kwota (nadwyżka), jak twierdzi Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy MEN - p. Grzegorz Pochopień w swoim piśmie DSMW-WA.350.44.2017.RK?

 3. Jeżeli p. Grzegorz Pochopień twierdzi, że w subwencji oświatowej na 2017 r. jest nadwyżka (pozostaje w subwencji jakaś kwota ponad wymóg art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst), to dlaczego ww. samorząd na tej jego "nadwyżce" straci?

 4. Gdzie są środki finansowe w subwencji oświatowej na 2017 r., o których tak często mówi publicznie p. Anna Zalewska, na ("jej") wiekopomną reformę oświaty? - gdzie one są? - czy ktoś, gdzieś, kiedyś je widział/widzi?

 5. Pytań innych można postawić dużo więcej, pozostaję jednak przy powyższych.Pozostałe części opracowania - MEN (p. Anna Zalewska) i MF oszukały samorządy:

1. Dokument MEN będący podstawą przyszłych wywodów logiczno-prawnych,
2. Absurdalny sposób (MEN i MF) ustalania subwencji oświatowej w ustawie budżetowej,
3. Subwencja oświatowa na rok 2017 jest źle policzona - zaniżona o pół miliarda zł,
4. Czy zatroskani o polską edukację posłowie PiS staną na wysokości zadania?

> powrót