Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Petycje do MEN w sprawie nonsensów w przepisach jego rozporządzenia

2017-11-28, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     Bez wstępu/wprowadzenia - wprost do rzeczy: petycja do p. Anny Zalewskiej - ministra edukacji narodowej, w sprawie nonsensu w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej na rok 2018 >>>

Dok. sygn. - BS.w.56.2017
Od: Bogdan Stępień
Do: Anna Zalewska
       Minister Edukacji Narodowej

Dnia 28 listopada 2017 r.

Szanowna Pani Minister,

     Jesienią roku ubiegłego publicznie zarzuciłem Ministerstwu i to po raz kolejny, że przy podziale subwencji oświatowej dzieli przez ZERO – tym razem problem dotyczył dzielenia przez zerową wartość wielkości Li. Dzięki temu zarzutowi/działaniu, Ministerstwo dostrzegło problem i zmieniło definicję wielkości Li w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017. Nowa, bo zmieniona – na rok 2017, definicja tego pojęcia jest jednak nonsensowna/absurdalna.

     W trosce o to, aby Ministerstwo nie powieliło tego nonsensu w rozporządzeniu na 2018 rok, dnia 18 października 2017 roku przedstawiłem Pani stosowną petycję (sygn. BS.w.52.2017). Dnia 10 listopada 2017 roku, w systemie Rządowego Centrum Legislacji zarejestrowany został projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej na rok 2018. W projekcie tym widać uwzględnienie ww. petycji, ale tylko w niewielkim jej zakresie.

     Definicja pojęcia Li w rozporządzeniu na rok 2017 przypomina - poprzez analogię, taką oto definicję wielkości Lo: Lo - określa łączną liczbę jabłek i śliwek w koszu; w przypadku, gdy liczba jabłek w koszu jest równa zero przyjmuje się Lo = 1”. Z treści takiej definicji wynika, że jeżeli liczba jabłek w koszu wynosi zero, to niezależnie od tego, ile jest śliwek w koszu, liczba śliwek w koszu wynosi jeden.

     Po petycji BS.w.52.2017, Ministerstwo zaproponowało w rozporządzeniu na 2018 rok nowa definicję wielkości Li, która przypomina – znów poprzez analogię, taką oto definicję wielkości Lo: Lo - określa łączną liczbę jabłek i śliwek w koszu; w przypadku, gdy łączna liczba jabłek i śliwek w koszu wynosi zero przyjmuje się Lo = 1”. Z treści takiej definicji wynika, że jeżeli w koszu nie ma ani jednego jabłka i ani jednej śliwki, to w koszu jest jedno jabłko albo jedna śliwka. Inne analogie mogą prowadzić do „dekretowania” norm prawnych w rozporządzeniach lub innych aktach prawa państwowego np., że: jeżeli 2+2=4, to przyjmuje się, że 2+2=5, jeżeli obywatel jest głodny, to przyjmuje się, że jest syty; jeżeli obywatel ma puste kieszenie, to przyjmuje się, że ma je pełne; jeżeli obywatel jest niewinny, to przyjmuje się, że jest winny.

     Część właściwa petycji:

     W związku z powyższym, wnoszę ponownie o zaprzestanie stosowania nonsensownych norm prawnych, bo nie tylko źle one świadczą o samym Ministerstwie Edukacji Narodowej, ale mogą (być precedensem i) stwarzać w przyszłości ogromne niebezpieczeństwo/zagrożenie ze strony władzy państwowej dla obywateli Rzeczpospolitej!

Oświadczenie: wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót