Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Nauczyciele w liczbach: Część 6 - MEN-owski bajzel i MEN-owskie mataczenie

2017-12-07, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     Z czasów kiedy chodziłem do szkoły średniej (lata siedemdziesiące wieku ubiegłego), pamiętam treść tylko jednej z mnóstwa plansz, jakie wisiały w klasach. Plansza ta wisiała w kasie matematycznej i zawierała sentencję "Każdy ma prawo do poszukiwań, każdy ma prawo do błędów" - René Descartes. Ze swojej strony dodaję: Robienie błędów jest rzeczą ludzką, a mateczenie w ich sprawie nikczemnością.

Dok. sygn. - DSWM-WS.71.3.2017.AU
Od: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Do: Bogdan Stępień

Dnia 04 grudnia 2017 r.

Szanowny Panie,

Odpowiadając na wniosek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie danych o liczbie nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017, zamieszczonych na stronie danych publicznych i na stronie cie.men.gov.pl, wyjaśniam, co następuje:

Liczby etatów nauczycieli na stronach określonych jako link 1 i link 2 są poprawne. Różnica w liczbie etatów w obu zestawieniach bierze się stąd, że w zestawieniu na stronie określonej jako link 2 uwzględnione są tylko szkoły i placówki systemu oświaty, zatrudniające nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 (w liczbie 671 725,00 etatów). Natomiast w danych na stronie określonej jako link 1 uwzględnione są również etaty nauczycieli i osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, zatrudnionych w: kuratoriach oświaty (S1= 67, 102), ministerstwach (101), CKE i OKE (107, 109), CEA (105) i Centralnym Zarządzie Służby Więziennej (106) w liczbie 1 509,15 etatów. Razem daje to 673 234,15 etatów. Suma ta różni się o 2 etaty od liczby etatów ze strony określonej jako link 1. Różnica ta wynika z tego, że w przypadku 2 nauczycieli nie został określony ich stopień awansu zawodowego, dlatego zostali oni pominięci.

Jeśli chodzi o opis tabel zamieszczonych na stronie określanej jako link 1, zawierają one pewne uproszczenia. Określenie „we wszystkich szkołach i placówkach” jest nieścisłe, ponieważ dotyczy również kuratoriów oświaty, urzędów ministrów, organów sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołami, CKE i OKE.

Również podział na stopnie awansu zawodowego wymaga pewnego uszczegółowienia – do stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty zaliczono także nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego zatrudnionych na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, osoby bez stopnia awansu zawodowego zatrudnione na podstawie art.15 ust. 1-6 ustawy Prawo oświatowe oraz nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego (S21 = 5,6 i 7).

Z poważaniem,

Grzegorz Pochopień
Dyrektor $DEPARTAMENT_PODPISUJACEGO
/ – podpisany cyfrowo/

Wnioski:

     W czasie ostatnich kilkunastu lat, zajmując się problematyką oświaty i finansów samorządowych, spotkałem tylko jedną instytucję centralną, która ma u mnie szacunek. Tą instytucją jest Główny Urząd Statystyczny, a resztę nazwałbym - co najmniej, jak w „sentencji” Bartłomieja Sienkiewicza zarejestrowananej na taśmie.

> powrót