Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Nauczyciele w liczbach: Część 3 - to błąd, zmiana metodologii czy manipulacja danymi?

2017-11-22, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     W ubiegłym tygodniu na fali informowania społeczeństwa przez panią Annę Zalewską - ministra edukacji narodowej, o danych z wrześniowego SIO'2017, jedna z osób podesłała mi link do zasobu informacji publicznej zatytułowanego „Liczba nauczycieli w latach 2006-2016 według stopnia awansu zawodowego” dostępnego pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/dataset/nauczyciele__w_osobach_i_etatach_/resource/6a67633b-8b9c-49f9-8413-8958329964dd i zapytała, co o tych danych sądzę.

     Ze względu na brak precyzyjnego opisu i legend do tabel zamieszczonych pod linkiem ww. strony, postanowiłem porównać te dane (za rok 2016) z odpowiednio zagregowanymi danymi z wykazu szkół i placówek wg SIO stanu wrześniowego 2016 roku - aby do rzeczy móc coś powiedzieć.

     Po pobraniu danych ze strony CIE-MEN (wykaz szkół i placówek oświatowych) wg SIO stanu wrześniowego 2016, oraz ich odpowiednim zagregowaniu, okazało się, że istnieją znaczne i to o przeciwstawnych znakach różnice w liczbach nauczycieli i ich etatach, w obu źródłach MEN-owskiej informacji publicznej. W takich przypadkach zawsze zakładam w pierwszej kolejności, że to może być moja wina, że coś źle zaimportowałem do swojej bazy danych lub złą dałem/skonstruowałem do niej kwerendę. Na weryfikację swoich działań poświęciłem znaczny okres czasu - okazało się, że z mojej strony wszystko wygląda na ok - co nie wyklucza, że mogłem coś przeoczyć - zrobić jakiś błąd. Robienie błędów jest rzeczą ludzką, ważne jest jednak to, aby je dostrzegać i eliminować/naprawiać tak szybko, jak tylko możliwe.

     Powyższe spowodowało, że zamiast przygotować i przedstawić Panu Prezydentowi III RP prośbę o zawetowanie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - przedłożonej mu już do podpisu, (która to prośba i tak zapewne by nie została uwzględniona), poświęciłem część ubiegły i obecnego tygodnia na "przeglądanie" MEN-owskich danych. W wyniku tego przeglądania przedstawiłem już wcześniej dwa zestawy wykresów:

 1. Nauczyciele w liczbach: Część 1 - wg SIO stanów wrześniowych 2008-2016,

 2. Nauczyciele w liczbach: Część 2 - w podziale subwencji oświatowej.

     Analiza danych, w oparciu o które powstały powyższe zestawy wykresów, w powiązaniu z danymi „Liczba nauczycieli w latach 2006-2016 według stopnia awansu zawodowego” doprowadziła mnie do postawienia trzech twierdzeń:

- twierdzenie pierwsze: wbrew treści nagłówka „Liczba nauczycieli w latach 2006-2016 według stopnia awansu zawodowego” zasobu „Liczba nauczycieli w latach 2006-2016 według stopnia awansu zawodowego”, to nie to samo co liczba nauczycieli wynikająca z wykazu szkół i placówek oświatowych,

- twierdzenie drugie: statystyki zasobu „Liczba nauczycieli w latach 2006-2016 według stopnia awansu zawodowego” obejmują nauczycieli wszystkich typów organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe: od samorządowych, poprzez rządowe aż po pozostałe,

- twierdzenie trzecie: liczba etatów nauczycielskich z zasobu „Liczba nauczycieli w latach 2006-2016 według stopnia awansu zawodowego” powinna wynosić tyle samo co sumaryczna liczba etatów nauczycielskich wynikająca z wykazu szkół i placówek oświatowych.

W związku z powyższym - przede wszystkim różnicami w liczbach etatów nauczycieliskich w różnych MEN-owskich danych z zakresu informacji publicznej, skierowałem do MEN stosowny poniższy wniosek.

Dok. sygn. - BS.w.55.2017
Od: Bogdan Stępień
Do: Anna Zalewska
       Minister Edukacji Narodowej

Dnia 22 listopada 2017 r.

Szanowna Pani Minister,

I. Źródła - informacje publiczne stanowiące podstawę do poniższych spostrzeżeń/obserwacji oraz niniejszego wniosku:

 1. nauczyciele w osobach i etatach (nazywane dalej linkiem 1),
 2. wykaz szkół i placówek (nazywane dalej linkiem 2),
 3. dane analogiczne, jak w pkt. 2, ale dotyczące lat wcześniejszych, a niedostępne już na stronie CIE/MEN - pozyskane w oparciu o wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do MEN lub wcześniej – w odpowiednim czasie, pobrane ze strony www.cie.men.gov.pl".

II. Spostrzeżenia/obserwacje wynikające z porównań powyższych informacji publicznych:

 1. Z sumowania etatów nauczycielskich - z publicznie jeszcze dostępnych danych - linku 2, wynika, że wg SIO stanu wrześniowego roku 2016 było ich w całej oświacie (łącznie: samorządowej, rządowej oraz pozostałej) 671 725.00, a z linku 1 wynika znów, że było ich 673 232.15. Różnica pomiędzy tymi - niby identycznymi – danymi/wielkościami wynosi 1 507.15, na korzyść wartości z linku 1.
 2. W okresie 2010 ÷ 2016 r. (wg SIO stanów wrześniowych) liczby etatów nauczycielskich w roku 2010, 2012 i 2014, wg danych linku 1, i linku 2 lub I.3, są identyczne – ich różnice wynoszą dokładnie ZERO.
 3. W okresie 2010 ÷ 2016 r. (wg SIO stanów wrześniowych) oprócz anomalii w liczbie etatów nauczycielskich w roku 2016 (II.1) i ZEROWYCH różnic w roku 2010, 2012 i 2014 (II.2), występujących w danych z linku 1 w powiązaniu z danymi z linku 2 lub I.3, występują również niewielkie różnice w latach: 2011, 2013 i 2015. Różnice, o których mowa w II.1 i II.2 - a dotyczące 2011, 2013 i 2015, wynoszą odpowiednio: 0,06 etatu, 15,04 etatu i -1.00 etat. Różnice te są więc co najmniej o dwa rzędy wielkości niższe od różnicy w roku 2016.

III. Właściwa część wniosku w trybie ustawy o dostępu do informacji publicznej

Działając: społecznie, w interesie publicznym i na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się do Pani uprzejmie z wnioskiem

 1. o zweryfikowanie poprawności łącznej liczby etatów nauczycielskich w kraju wyznaczonej na podstawie publicznie dostępnego wykazu szkół i placówek wg SIO stanu wrześniowego 2016 roku (źródło – link 2) i wg moich kalkulacji wynoszącej 671 725.00,
 2. jeżeli liczba etatów nauczycielskich podana w pkt. III.1 jest prawidłowa - zatem jest niższa o 1 507.15 etatów od odpowiedniej wielkości podanej w źródle – link 1, to z czego wynika ta różnica? - czyżby liczba etatów nauczycielskich podlegała różnym interpretacjom w zależności od potrzeb/celów interpretatora?
 3. które wartości liczby etatów nauczycielskich są prawidłowe/rzeczywiste: podane w źródle – linku 1, czy też wynikające ze źródła - linku 2 lub I.3?
 4. jak wg MEN ma się nagłówek strony źródła – linku 1 do treści tabel do których podany jest tam link?
 5. czy opisy i legendy tabel zamieszczone w źródle – linku 1 w sposób jasny i nie budzący wątpliwości opisują stan faktyczny - dane przedstawione w tych tabelach?

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres: bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

Pozostałe części:

 1. Nauczyciele w liczbach: Część 1 - wg SIO stanów wrześniowych 2008-2016,
 2. Nauczyciele w liczbach: Część 2 - w podziale subwencji oświatowej,
 3. Nauczyciele w liczbach: Część 4 - czyja to zasługa?
 4. Nauczyciele w liczbach: Część 5 - pierwsze efekty re-form@owania oświaty
 5. cdn ...

> powrót