Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Nauczyciele w liczbach: Część 5 - pierwsze efekty re-form@owania oświaty

2017-12-05, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     Rozpoczęte dnia 1 września 2017 roku re-form@towanie oświaty będzie powodowało przez kolejne trzy lata widoczne zmiany w liczebności nauczycieli (stosunków pracy) i liczbie ich etatów. Najefektywniej zmiany te będą widoczne w parametrze będącym stosunkiem liczby etatów nauczycielskich do liczby nauczycieli (stosunków pracy). Parametr ten mówi, jaka średnio część etatu przypada na jednego nauczyciela (stosunek pracy), im ten parametr wyższy, tym stosunek pracy pełniejszy, i na odwrót im niższy, tym stosunek pracy bardziej cząstkowy (efekt nauczyciela objazdowego).

     Zmiany - w tym przede wszystkim liczebności etatów nauczycielskich, wg poszczególnych lat a związanych z re-form@towaniem oświaty przedstawiłem dnia 25 lutego 2017 roku w opracowaniu Skutki Dobrej Zmiany w edukacji - Część I. Zasadnicza część tego opracowania - wykresy, analiza/wnioski, dostępne są tylko w części odpłatnej do opracowań www.iar.pl. To co wtedy napisałem zaczęło się spełniać! - a czy jest inne wyjście?

     Tyle tytułem wstępu, a teraz do rzeczy. W opracowaniu tym przedstawiam 8 wykresów - wraz z krótkimi spostrzeżeniami/obserwacjami, sporządzonymi w oparciu o odpowiednie dane SIO - stany wrześniowe, z uwzględnieniem pierwszego roku re-form@atowania oświaty, czyli roku 2017. Sporządzenie obszerniejszych wniosków/spostrzeżeń/obserwacji wynikających z poniższych wykresów pozostawiam w formie pracy domowej czytelnikom.

Wykres 1: Liczba nauczycieli (stosunków pracy) i ich etatów wg SIO stanów wrześniowych: organ prowadzący (OP) - gminy wiejskie. Wartości linii niebieskich opisuje lewa oś Y a czerwonej prawa oś Y. Linia czerwona, to stosunek liczby etatów nauczycielskich do liczby nauczycieli (stosunków pracy).

Link do wykresu w oddzielnym oknie >>>

Obserwacje wynikające z Wykresu 1, OP - gminy wiejskie:
 1. Liczba stosunków pracy wzrosła o 10 719 (7,23%) w roku 2017 względem roku 2016,
 2. Liczba etatów wzrosła o 4 005,78 (3,13%) w roku 2017 względem roku 2016,
 3. Stosunek liczby etatów do liczby stosunków pracy spadł o 3,83% w roku 2017 względem roku 2016,
 4. Pierwszy rok re-form@owania oświaty skasował 7 lat poprawy jakości stosunku pracy.

Wykres 2: Liczba nauczycieli (stosunków pracy) i ich etatów wg SIO stanów wrześniowych: organ prowadzący (OP) - gminy miejsko-wiejskie. Wartości linii niebieskich opisuje lewa oś Y a czerwonej prawa oś Y. Linia czerwona, to stosunek liczby etatów nauczycielskich do liczby nauczycieli (stosunków pracy).

Link do wykresu w oddzielnym oknie >>>

Obserwacje wynikające z Wykresu 2, OP - gminy miejsko-wiejskie:
 1. Liczba stosunków pracy wzrosła o 6 540 (5,81%) w roku 2017 względem roku 2016,
 2. Liczba etatów wzrosła o 2 628,85 (2,65%) w roku 2017 względem roku 2016,
 3. Stosunek liczby etatów do liczby stosunków pracy spadł o 2,99% w roku 2017 względem roku 2016,
 4. Pierwszy rok re-form@owania oświaty skasował co najmniej 8 lat poprawy jakości stosunku pracy.

Wykres 3: Liczba nauczycieli (stosunków pracy) i ich etatów wg SIO stanów wrześniowych: organ prowadzący (OP) - gminy miejskie (bez miast grodzkich). Wartości linii niebieskich opisuje lewa oś Y a czerwonej prawa oś Y. Linia czerwona, to stosunek liczby etatów nauczycielskich do liczby nauczycieli (stosunków pracy).

Link do wykresu w oddzielnym oknie >>>

Obserwacje wynikające z Wykresu 3, OP - gminy miejskie (bez miast grodzkich):
 1. Liczba stosunków pracy wzrosła o 2 787 (4,01%) w roku 2017 względem roku 2016,
 2. Liczba etatów wzrosła o 1 870,75 (2,94%) w roku 2017 względem roku 2016,
 3. Stosunek liczby etatów do liczby stosunków pracy spadł o 1,02% w roku 2017 względem roku 2016,
 4. Pierwszy rok re-form@owania oświaty skasował 8 letni okres poprawy jakości stosunku pracy.

Wykres 4: Liczba nauczycieli (stosunków pracy) i ich etatów wg SIO stanów wrześniowych: organ prowadzący (OP) - miasta grodzkie, obejmuje zadania gminy i powiatu. Wartości linii niebieskich opisuje lewa oś Y a czerwonej prawa oś Y. Linia czerwona, to stosunek liczby etatów nauczycielskich do liczby nauczycieli (stosunków pracy).

Link do wykresu w oddzielnym oknie >>>

Obserwacje wynikające z Wykresu 4, OP - miasta grodzie (zadanie gminy i powiatu):
 1. Liczba stosunków pracy wzrosła o 6 510 (2,94%) w roku 2017 względem roku 2016,
 2. Liczba etatów wzrosła o 4 783,07 (2,43%) w roku 2017 względem roku 2016,
 3. Stosunek liczby etatów do liczby stosunków pracy spadł o 0,49% w roku 2017 względem roku 2016,
 4. Pierwszy rok re-form@owania oświaty skasował 4 lat poprawy jakości stosunku pracy.

Wykres 5: Liczba nauczycieli (stosunków pracy) i ich etatów wg SIO stanów wrześniowych: organ prowadzący (OP) - powiaty ziemskie. Wartości linii niebieskich opisuje lewa oś Y a czerwonej prawa oś Y. Linia czerwona, to stosunek liczby etatów nauczycielskich do liczby nauczycieli (stosunków pracy).

Link do wykresu w oddzielnym oknie >>>

Obserwacje wynikające z Wykresu 5, OP - powiaty ziemskie:
 1. Liczba stosunków pracy spadła o 875 w roku 2017 względem roku 2016,
 2. Liczba etatów spadła o 926,76 w roku 2017 względem roku 2016,
 3. Stosunek liczby etatów do liczby stosunków pracy spadł o 0,20% w roku 2017 względem roku 2016,

Wykres 6: Liczba nauczycieli (stosunków pracy) i ich etatów wg SIO stanów wrześniowych: organ prowadzący (OP) - samorządy województw. Wartości linii niebieskich opisuje lewa oś Y a czerwonej prawa oś Y. Linia czerwona, to stosunek liczby etatów nauczycielskich do liczby nauczycieli (stosunków pracy).

Link do wykresu w oddzielnym oknie >>>

Obserwacje wynikające z Wykresu 6, OP - samorządy województw:
 1. Liczba stosunków pracy spadła o 186 w roku 2017 względem roku 2016,
 2. Liczba etatów spadła o 142,11 w roku 2017 względem roku 2016,
 3. Stosunek liczby etatów do liczby stosunków pracy wzrósł o 0,05% w roku 2017 względem roku 2016,

Wykres 7: Liczba nauczycieli (stosunków pracy) i ich etatów wg SIO stanów wrześniowych: organ prowadzący (OP) - rząd centralnie i w terenie. Wartości linii niebieskich opisuje lewa oś Y a czerwonej prawa oś Y. Linia czerwona, to stosunek liczby etatów nauczycielskich do liczby nauczycieli (stosunków pracy).

Link do wykresu w oddzielnym oknie >>>

Obserwacje wynikające z Wykresu 7 , OP - rząd centralnie i w terenie:
 1. Wykres ten jest dowodem na to, że w dwóch przypadkach (tj. za 2008 i 2016 r.) wykazy szkół i placówek oświatowych pozyskane przeze mnie wprost ze strony CIE-MEN lub też na wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, są błędne lub niekompletne w zakresie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez rząd: centralnie lub w terenie.
 2. Wobec powyższego skierowany do MEN wniosek ma swoje uzasadnienie, i ciekawe, ile MEN będzie potrzebowało czasu na wyjaśnienie problemu.

Wykres 8: Liczba nauczycieli (stosunków pracy) i ich etatów wg SIO stanów wrześniowych: organ prowadzący (OP) - pozostałe podmioty, tj. różne od samorządowych i rządowych. Wartości linii niebieskich opisuje lewa oś Y a czerwonej prawa oś Y. Linia czerwona, to stosunek liczby etatów nauczycielskich do liczby nauczycieli (stosunków pracy).

Link do wykresu w oddzielnym oknie >>>

Obserwacje wynikające z Wykresu 8, OP - podmioty poza-(samorządowe i rządowe):
 1. Liczba stosunków pracy wzrosła o 6 585 (4,51%) w roku 2017 względem roku 2016,
 2. Liczba etatów wzrosła o 5 444,33 (6,44%) w roku 2017 względem roku 2016,
 3. Stosunek liczby etatów do liczby stosunków pracy wzrósł o 1,85% w roku 2017 względem roku 2016,
 4. Re-form@owanie oświaty przez panią Annę Zalewską (unitkę, a obecnie w PiS) - zresztą podobnie, jak za czasów jej umiłowanych poprzedniczek, oświacie pozasamorządowej i pozarządowej - przynajmniej póki co, lata: jak psu osa koło nosa,
 5. Oświata pozasamorządowa i pozarządowa w 2016 roku wyprzedziła w liczbie etatów nauczycielskich powiaty ziemskie, a dużo wcześniej samorządy województw i oświatę rządową.

Pozostałe części:

 1. Nauczyciele w liczbach: Część 1 - wg SIO stanów wrześniowych 2008-2016,
 2. Nauczyciele w liczbach: Część 2 - w podziale subwencji oświatowej,
 3. Nauczyciele w liczbach: Część 3 - to błąd, zmiana metodologii czy manipulacja danymi?
 4. Nauczyciele w liczbach: Część 4 - czyja to zasługa?
 5. cdn ...

> powrót