Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Nauczyciele w liczbach: Część 4 - czyja to zasługa, że wzrosła liczba etatów w roku szkolnym 2016/17 względem 2015/16?

2017-11-30, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

    1. Z zestawienia Ministerstwa Edukacji Narodowej wykonanego w oparciu o SIO, a dostępnych pod adresami: link1 i link2 , wynika, że ogółem w Polsce wg stanu wrzesień'2016 było 673 232.15 etatów nauczycielskich, a z wykazu szkół i placówek oświatowych wynika znów, że było ich 671 725.00. Różnica pomiędzy tymi danymi wynosi więc 1 507.15 - na korzyść zestawienia Ministerstwa.

    2. Która z tych wielkości jest prawdziwa? Dowiemy się o tym wtedy, jak MEN odpowie na mój wniosek w tej sprawie. To jednak może potrwać, bo Ministerstwo jest mocno zapracowane re-formowaniem oświaty i na terminową obsługę wniosków już mu czasu nie starcza (wiem co mówię, bo na wniosek z dnia 28 września 2017 roku, odpowiedź otrzymałem dopiero dnia 29 listopada 2017 roku).

     3. Z wyżej wymienionego zestawienia Ministerstwa wynika, że wg SIO - stan wrzesień'2015, etatów nauczycielskich było 666 341.38 i tyleż samo ich było wg już niedostępnego na stronie Ministerstwa wykazu szkół i placówek oświatowych wg SIO - stan wrzesień'2015. W tym przypadku dane z obu źródeł są identyczne. Wzrost etatów nauczycielskich w kraju wg stanu wrzesień'2016 względem stanu wrzesień'2015 wynosi więc wg zestawienia Ministerstwa 6 889.77 etatów, a wg wykazu szkół i placówek oświatowych 5 382.62 etatów. Który z tych wzrostów odzwierciedla stan rzeczywisty? Odpowiedź: patrz punkt 2.

     4. Ponieważ dane w wykazie szkół i placówek oświatowych są o znacznie niższym stopniu agregacji niż dane w zestawieniu Ministerstwa, więc umożliwiają wykonanie szeregu różnych zestawień, w tym i takiego, jak Ministerstwa, dlatego też te wykazy będą stanowiły bazę dalszych wywodów.

     5. Wykres: Liczba nauczycieli (stosunków pracy) i ich etatów wg SIO stanów wrześniowych: organ prowadzący (OP) - podmioty inne niż samorządowe i rządowe. Wartości linii niebieskich opisuje lewa oś Y a czerwonej prawa oś Y. Linia czerwona, to stosunek liczby etatów nauczycielskich do liczby nauczycieli (stosunków pracy). Linia czarna przerywana, to prosta regresji liniowej liczby etatów nauczycielskich.

     6. Spostrzeżenia, wnioski, pytanie i hipoteza:

  1. Liczba etatów nauczycielskich w oświacie pozasamorządowej i pozarządowej - wg stanów wrześniowych SIO wykazu szkół i placówek oświatowych, wzrosła w roku 2016 w stosunku do roku poprzedniego o 6 256.01 etatów a stosunków pracy w niej przybyło 6 986.

  2. Skoro w całej oświacie wg SIO stanu wrześniowego'2016 przybyło łącznie 5 382.62 etatów nauczycielskich (patrz pkt 3 i 4) względem roku poprzedniego, to ponieważ w oświacie pozasamorządowej i pozarządowej przybyło ich 6 256.01, to w oświacie samorządowej i rządowej musiało ich ubyć 873,39 (5 382.62 - 6 256.01).

  3. Oświata pozasamorządowa i pozarządowa - nie bacząc na różniste reformy w oświacie (Dobrą Edukację, Dobrą Szkołę, Dobrą Zmianę, Dobrą ..., wszystko dla dobra dziecka i jego rodzica), w badanym okresie wykazuje systematyczny rozwój - liczba w niej etatów nauczycielskich wzrasta prawie w sposób liniowy: równanie regresji liniowej dla tego procesu opisuje funkcja y(x) = 4926,9*x + b, a współczynnik determinacji R2 wynosi 0.9938, Od roku 2008 w oświacie tej średnio przybywało na rok około 5.5 tysiąca etatów.

  4. Pytanie: czyja to jest zasługa wzrostu liczby etatów w całej oświacie w ubiegłym roku, którym to swego czasu chwaliła się pani minister Anna Zalewska?

  5. Hipoteza: pani Anna Zalewska (unitka - obecnie w PiS, specjalistka d/s walki z wiatrakami) "czapkuje" przed kim trzeba, "miauczy" jak trzeba, zrobi wszystko co trzeba i uwija się w tym jak może, by jej nikt w tym nie wyprzedził, aby wreszcie dopaść swego - sowicie opłacanego €-kołchoźnika €-parlamentu.

Pozostałe części:

  1. Nauczyciele w liczbach: Część 1 - wg SIO stanów wrześniowych 2008-2016,
  2. Nauczyciele w liczbach: Część 2 - w podziale subwencji oświatowej,
  3. Nauczyciele w liczbach: Część 3 - to błąd, zmiana metodologii czy manipulacja danymi?
  4. Nauczyciele w liczbach: Część 5 - pierwsze efekty re-form@owania oświaty
  5. cdn ...

> powrót