Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Merytorczna odpowiedź MEN na bezpodstawny wniosek?

2017-12-18, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

w trakcie opracowania ...

Dok. sygn. - DWST-WA.350.19.2017.HR
Od: Ministerstwo Edukacji Narodowej - Grzegorz Pochopień (Roman Hubert)
Do: Bogdan Stępień

Dnia 18 grudnia 2017 r.

Dotyczy: pismo o sygnaturze BS.w.58.2017 z 15 grudnia 2017 roku.

Szanowny Panie,

     ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 – tekst jednolity) znajduje zastosowanie w sprawach udzielania informacji publicznej, spełniającej kryteria określone w ww. akcie. Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje zatem prawo żądania udzielenia informacji publicznej o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji znanych podmiotowi zobowiązanemu do udzielenia takiej informacji. Nie mają natomiast takiego charakteru wnioski, takie jak żądanie wyjaśnienia treści aktów prawnych. W oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej można żądać udostępnienia przez właściwy organ administracji informacji spełniających pewne kryteria. W związku z powyższym złożony przez Pana wniosek nie podlega rozpatrzeniu w trybie tej ustawy.

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Pochopień
Dyrektor
Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym
/ – podpisany cyfrowo/

> powrót