Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek do MEN w sprawie projektu rozporządzenia o podziale subwencji oświatowej na rok 2018

2017-12-18, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     Po skierowaniu wcześniej aż dwóch petycji do MEN w sprawie nonsensownej definicji wielkości Li w rozporządzeniu w sprawie podziału subwencji oświatowej, ostatnio skierowałem do niego wniosek o wyjaśnienie niektórych użytych w rozporządzeniu pojęć. Wniosek ten wysłałem do MEN nie tyle, aby uzyskać na niego odpowiedź, ale po to, aby go ustrzec przed bajzlem pojęciowy w tym rozporządzeniu. Zrobiłem to na ostatnią chwilę, aby MEN musiało coś z tym zrobić w ostatniej chwili, zasługując choć tym (tą pokutą) na świętowanie Bożego Narodzenia.

Dok. sygn. - BS.w.58.2017
Od: Bogdan Stępień
Do: Anna Zalewska
       Minister Edukacji Narodowej

Dnia 15 grudnia2017 r.

Szanowna Pani Minister,

W związku z projektem (z dnia 09 listopada 2017 r.) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 oraz działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie wnioskuję o przedstawienie mi następującej informacji publicznej:

  1. Co to jest system wieczorowy i system zaoczny, o których mowa w wyżej wymienionym projekcie, w świetle obowiązującego prawa?

  2. Czym się różni forma stacjonarna od systemu wieczorowego, o których mowa w wyżej wymienionym projekcie?

  3. Czym się różni forma zaoczna od systemu zaocznego, o których mowa w wyżej wymienionym. projekcie?

  4. Jak odróżnić szkołę małą, o której mowa w wyżej wymienionym projekcie, od np. szkoły średniej?

  5. Kiedy szkoła jest szkołą małą, a kiedy średnią (taka nie za duża, nie za małą, lecz w sam raz?)?

  6. Czy szkoła bez klas – sal lekcyjnych, to jest wyspecjalizowana w edukacji domowej, może być szkołą małą albo szkołą dużą? - jeżeli może być, to kiedy jest szkołą małą, a kiedy szkołą dużą? Czyżby podział szkół na szkoły: małe, średnie i duże, nie zależał od liczby sal lekcyjnych w szkole, czyli był oderwany od rzeczywistości?

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót