Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Zapętlenie - efekt końcowy spychologii stosowanej

2018-01-04, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

w trakcie opracowania ...

Dok. sygn. - DWST-WA.350.32.2017.PF
Od: Ministerstwo Edukacji Narodowej - Grzegorz Pochopień
Do: Bogdan Stępień

Dnia 29 grudnia 2017 r.

Szanowny Panie,

     w nawiązaniu do petycji nr BS.w.52.2016 z dnia 18 października 2017 r. oraz petycji nr BS.w.56.2017 z dnia 28 listopada 2017 r., uprzejmie informuję. W projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017 wprowadzona została stosowna modyfikacja algorytmu tak aby wyłączyć w algorytmie możliwość dzielenia przez zero w przypadku gdy w danym samorządzie nie wykazano uczniów (zmianie uległa definicja parametru Li).

     Wprowadzona zmiana rozwiązuje zarówno problem dzielenia przez zero jak również powoduje, że w opisanym powyżej przypadku algorytm subwencyjny kalkuluje płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli Wa,i w sposób właściwy z punktu widzenia podziału subwencji. W naszej opinii nie ma potrzeby dodatkowej rozbudowy wzoru algorytmu w tej części jeśli taka zmiana nie wpływa na prawidłowość podziału subwencji. Każda dodatkowa modyfikacja algorytmu sprawiłaby że stałby się on bardziej skomplikowany i jednocześnie mniej przejrzysty. W związku z powyższym nie możemy przyjąć pańskiej uwagi.

     Ponadto informuję, że projekt rozporządzenia na 2017 r. i obecnie procedowany projekt rozporządzenia na 2018 r. był oceniany pod kątem prawnym i legislacyjnym przez Departament Prawny w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Rządowe Centrum Legislacji. Nie zgłoszono w przedmiotowym zakresie uwag.

     Dziękujemy za przesłane uwagi, jednocześnie informujemy, że wszystkie uwagi zgłaszane do Ministerstwa Edukacji Narodowej są rozpatrywane, wnikliwie analizowane i ewentualnie uwzględniane w projektowanych przepisach.

Z poważaniem
Grzegorz Pochopień
Dyrektor
Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym

> powrót