Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek do MEN w sprawie opóźnienia wydania rozporządzenia i odpowiedź MEN: rozporządzenia jest podpisane i już opublikowane

2018-12-31, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Ministra Edukacji Narodowej wysłany via email: Monday, December 17, 2018 12:26 PM

Dok. sygn. - BS.61.2018
Od: Bogdan Stępień
Do: Anna ZALEWSKA
       Minister Edukacji Narodowej

Dnia 17 grudnia 2018 r.

Szanowna Pani Minister,

W związku z Pani pismem z dnia 7 grudnia 2018 roku o sygn. DWST-WPZN.6000.2.2018(3), które zostało do mnie wysłane dopiero 11 grudnia 2018 roku, oraz działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2, oraz art. 10 - ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie wnioskuję o udzielenie mi następującej informacji publicznej:

Przedstawienie mi w trybie pilnym projektu (najnowszego wg stanu na dzień 7 grudnia 2018 roku, czyli daty powyższego Pani pisma) rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Ile będzie Pani potrzebowała czasu - bez zbędnej zwłoki, na przedstawienie mi tej odpowiedzi? Dwa tygodnie? – i zapewne już po podpisaniu przez Panią tego rozporządzenia? Gdzie tu sens i logika? Kiedy MEN zacznie działać prawidłowo/logicznie/funkcjonalnie/…? – wtedy, kiedy przestanie istnieć - zostanie wygaszone? Ostatnie pytania tego pisma, są spoza zakresu tego wniosku.

Z poważaniem,
/-/
s-m Bogdan Stępień
Niezależny referent ds. MEN

Do wiadomości: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Odpowiedź z MEN otrzymana via email: Friday, December 21, 2018 10:36 AM

Dok. sygn. - DWST-WPZN.0181.11.2018.DMS
Od: Jerzy JAKUBCZUK
       Ministerstwo Edukacji Narodowej
Do: Bogdan Stępień

Dnia 21 grudnia 2018 r.

Szanowny Panie,

odpowiadając na Pana pismo z 7 grudnia 2018 r. o sygnaturze BS.61.2018, Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 19 grudnia 2018 r. pozycja 2361 (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2361/1).

Z poważaniem
Jerzy Jakubczuk
Dyrektor
Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym

WNIOSEK

Nie dość, że Ministerstwo Edukacji Narodowej złamało w rażący sposób ustawę o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz Uchwałę Rady Ministrów - Regulamin pracy Rady Ministrów, poprzez miesięczne opóźnienie w upublicznieniu wyżej wymienionego projektu rozporządzenia (i to upublicznienia dokonanego dopiero po mojej interwencji), to nadal nie stosuje się do tych przepisów. Do 31 grudnia AD 2018 do godz. 01:00 nie ma informacji o wydaniu tego rozporządzenia, tak na stronie Rządowego Centrum Legislacji, jak i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na to rozporządzenie, samorządy ale i nie tylko, czekały od dawna, i choć już 5 grudnia 2018 roku pani Anna Zalewska podpisała to rozporządzenie, to jednak można się o tym było dowiedzieć - zapoznać się z nim, najwcześniej dopiero dnia 19 grudnia 2018 roku, kiedy zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Oprócz powyższego, pani Anna Zalewska rozporządzeniem tym rozporządziła/zadekretowała, że ZERO przez ZERO jest ZERO. i uczyniła to po wcześniejszym przesłaniu tego projektu rozpodządzenia do Rządowego Centrum Legislacji.

Najwyższ już chyba czas na wizytę
Najwyższej Izby Kontroli
w Ministerstwie Edukacji Narodowej

> powrót