Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Ostateczny standard finansowy A - na rok 2019

2019-02-16, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Prośba o nagłośnienie problemu na >>>

Ministerstwo Edukacji Narodowej pod wodzą słynnej reformatorki pani Anny Zalewskiej, która za wszelką cenę chce czmychnąć do Euro-Parlamentu unikając tym samym odpowiedzialności za swoją reformę edukacji, no i oczywiście nagrabić sobie tam kasy w nagrodę za tę reformę, zaczyna coraz większe rzucać mi pod nogi kłody.

Zamiast - w tym miejscu i o tej porze roku, przedstawić coś podobnego, jak uczyniłem to np. w roku 2018 zmuszony jestem do przedstawienia tylko tego, co poniżej.

Wg dokumentu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 roku o sygn. DWST-WSST.0181.3.2019.AP, stanowiącego odpowiedź na mój wniosek z dnia 28 stycznia 2019 roku o sygn. BS.19.2019, standard finansowy A na rok 2019 ostatecznie wynosi 5 568,5657 zł.

1. Standard finansowy 2018   2019 Zmiana
    A   5 409,1141 zł   5 568,5657 zł 2,948%
2. Liczba etatów nauczycielskich w kraju - wg stopni awansu, uwzględniona przez MEN przy wzyznaczaniu wkaźników w punkcie 3
stażyści   Nsk   17 501,06   brak danych #ARG!
kontraktowi   Nkk   69 283,54   brak danych #ARG!
mianowani   Nmk   116 619,46   brak danych #ARG!
dyplomowani   Ndk   330 435,14   brak danych #ARG!
razem   Nk   533 839,20   brak danych #ARG!
3. Wskaźniki struktury kadry nauczycielskiej w kraju wg stopni awansu uwzględnione przez MEN przy podziale subwencji oświatowej
stażyści   Wsk (Nsk/Nk)   0,032783392452259   0,034929238477467 6,5%
kontraktowi   Wkk (Nkk/Nk)   0,129783537814383   0,135867158889373 4,7%
mianowani   Wmk (Nmk/Nk)   0,218454283611994   0,201258986048818 -7,9%
dyplomowani   Wdk (Ndk/Nk)   0,618978786121364   0,627944616584342 1,4%
4. Średnie wynagrodzenia nauczycieli wg stopni awansu uwzględnione przez MEN przy podziale subwencji oświatowej
stażyści   Pks   2 863,38 zł   3 045,21 zł 6,35%
kontraktowi   Pkk   3 178,35 zł   3 380,18 zł 6,35%
mianowani   Pkm   4 123,27 zł   4 385,10 zł 6,35%
dyplomowani   Pkd   5 268,62 zł   5 603,19 zł 6,35%
średnie   Pk*)   4 668,28 zł   4 966,66 zł 6,39%
*) Średnie wynagrodzenie nauczyciela w kraju Pk: = Pks * Wsk + Pkk * Wkk + Pkm * Wmk + Pkd * Wdk
Wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli nie o 5% (jak niektórzy by mogli oczekiwać) a 6.35% na rok 2019 w stosunku do roku ubiegłego, wynika z faktu, że średnie wynagrodzenia na rok 2018 są średnimi ważonymi okresami dwóch kwot bazowych dla nauczycieli obowiązujących w tym roku.
5. Liczba zadań oświatowych w kraju: Uwk=Uri+ΣUui+ΣUzi
    Uwk   7 727 600,9537763   brak danych #ARG!
Wielkości Uri, Uui oraz Uzi zdefiniowane są w rozporządzeniu w sprawie podziału subwencji oświatowej
6. Subwencja oświatowa do podziału wg MEN-owskiego algorytmu podziału 
    SO       42 902 828 230 zł       45 723 864 024 zł 6,575%

Krótkie podsumowanie powyższej tabeli:

Przy projektowaniu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej na rok 2019, MEN zakładało, że standard finansowy A wyniesie 5 593 zł, lecz ostatecznie wynosi 5 568,5657 zł - co oznacza, że jest niższy o 24,43 zł od planowanego - względnie niższy o około 0.45%.

Podobnie było i w poprzednim roku, wtedy ostateczny standard finansowy A był o 0,5% niższy od planowanego. Symptomatycznym jest to, że od roku 2012 (czyli: lata, za które są dostępne odpowiednie dokumenty na stronie Rządowego Centrum Legislacji) nigdy się nie zdarzyło, aby ostateczny standard finansowy A był wyższy od planowanego.

Matematyka i jej przewidywanie:

Pomimo tego, że ostatnio Ministerstwo Edukacji Narodowej odmówiło mi przedstawienia wnioskowanych odpowiednich informacji publicznych na rok 2019, na podstawie których wyznaczałem dotychczas łączną liczbę zadań oświatowych realizowanych w całym kraju w danym roku, a oznaczoną w punkcie 5 powyższej tabeli, jako wielkość Uwk, to jednak uruchamiając matematykę z zakresu statystyki, w tym przyjmując odpowiednie założenia: np, że średnie wynagrodzenia przeciętnego nauczyciela w poszczególnych samorządach (odpowiednik dla samorządu wielkości Pk z punktu 4 powyższej tabeli) oraz liczby realizowanych w nich zadań oświatowych, są zmiennymi losowymi, można wykazać, że

.

Powyższy wzór został wyprowadzony przy założeniu, że z roku na rok nie ulega zmianie wartość wagi wr oraz R, o których mowa w rozporządzeniu o podziale subwencji oświatowej. Z takim przypadkiem mamy właśnie w tym roku do czynienia. W latach 2010 do 2018, oprócz roku 2015 (bo wr wzrósł z 0.2 do 0.25) i 2018 (bo R spadł z 0.12 do 0.107), błąd względny w wyznaczaniu łącznej liczby zadań oświatowych w kraju (Uwk) w oparciu o powyższy wzór mieścił się w granicach ± 0.04 %.

Teoretyczna / oczekiwana liczba zadań oświatowych realizowanych w całym kraju w roku 2019, wyznaczona w oparciu o powyższy wzór oraz odpowiednie dane z powyższej tabeli, wynosi

.
i jest o ponad 3.5% wyższa od liczby zadań oświatowych w kraju w roku 2018, i jest to najsilniejszy wzrost i najsilniejsza zmiana w latach 2010 do 2019.

Ten wzrost, ta zmiana jest znacznie silniejsza od zmian, które powstawały w wyniku obejmowała sześciolatków subwencją oświatową, Póki co, czytelnik powinien spróbować samodzielnie zastanowić się nad przyczyną tego stanu rzeczy - tak silnego wzrostu liczby zadań oświatowych na rok 2019.

Zapowiedź:

Na podstawie powyższych informacji, już dzisiaj mogę powiedzieć, że subwencja na rok 2019 jest po raz kolejny zaniżone - niedoszacowana. To niedoszacowanie kwotowo jest największe w okresie od 2010 roku, i wynosi ponad 1.5 mld złotych. O tym jednak szerzej będzie mowa w innym opracowaniu.

> powrót