Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Druga lekcja dla Pana Marszałka Bielana

2019-03-24, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W pierwszej lekcji dla Pana Marszałka Bielana wykazałem, że za czasów poprzedniego rządu nauczycielom względnie żyło się lepiej niż obecnie za PiS.

W tej lekcji zajmę się inną wypowiedzią Pana Marszałka z tego samego wywiadu, co w lekcji pierwszej. Otóż Pan Marszałek twierdzi, że: Kierujemy olbrzymi strumień na podwyżki dla nauczycieli. Ponad 6 mld zł.

A teraz do rzeczy, czyli nie mity lub propaganda, a fakty.

Poniżej przedstawiam kwoty subwencji oświatowej, o której mowa w art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (uodjst), za lata od 2007 do 2019.

PO-PSL PiS
Rok Subwencja oświatowa art. 28 ust. 5 uodjst mld zł Zmiana subwencji względem roku 2007 Rok Subwencja oświatowa art. 28 ust. 5 uodjst mld zł Zmiana subwencji względem roku 2015
mld zł % mld zł %
1 2 3 4 1 2 3 4
2007 28,04     2015 40,22    
2008 30,73 2,69 9,6% 2016 41,33 1,12 2,8%
2009 33,20 5,16 18,4% 2017 41,74 1,53 3,8%
2010 34,80 6,76 24,1% 2018 42,90 2,69 6,7%
2011 36,70 8,67 30,9% 2019 45,72 5,51 13,7%
2012 38,61 10,58 37,7%
2013 39,35 11,32 40,4%
2014 39,34 11,31 40,3%
2015 40,22 12,18 43,4%

Z powyższej tabeli wynika, że na koniec pierwszej kadencji rządu PO-PSL, wzrost subwencji oświatowej względem roku wyborczego (2007) wyniósł 8,67 mld zł - czyli wzrosła ona o 30,9%, a za rządów obecnej kadencji PiS wzrosła ona względem roku wyborczego (2015) o 5,51 mld zł - czyli wzrosła ona o 13,7%.

Jeżeli Pan Marszałek Bielan określa wzrost subwencji za czasów PiS (nie o ponad 6 mld zł, jak mu się zdaje, a) o około 5,5 mld zł (wzrost o 13,7%), jako Kierujemy olbrzymi strumień na podwyżki dla nauczycieli, to jak Pan Marszałek Bielan nazwałby skierowany strumień za czasów pierwszej kadencji poprzedniego rządu wynoszący 8,67 mld zł (wzrost o 30,9%)?

Pan Marszałek Bielan - jako parlamentarzysta, powinien wiedzieć, że subwencja oświatowa finansuje nie tylko wydatki na nauczycieli, ale również administrację, obsługę i wydatki rzeczowe. Zatem, różnica pomiędzy subwencją oświatową na dany rok i rok poprzedni, to środki nie tylko na podwyżki dla nauczycieli, w tym pochodne od tych podwyżek, ale również na wzrost innych wydatków bieżących.

> powrót