Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Apel o poparcie petycji do RPO lub wysłanie własnej petycji do RPO - w sprawie dyskryminacji oświaty niepublicznej

2019-07-24, autor: Bogdan Stępień                                                                 
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dnia 16 lipca 2019 roku skierowałem petycję do Rzecznika Praw Obywatelskiej o skierowanie przez niego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisu art. 14  ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Przepisowi temu zarzucam dyskryminowanie podmiotów gospodarczych prowadzących oświatę niepubliczną, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, poprzez wyeliminowanie ich w uwzględnieniu we wzroście dotacji na realizowane w nich zadania oświatowe, a związanym ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku.

Wiele osób pytało mnie, jak można tę petycję podpisać? Petycji tej nie można podpisać, bo została już wysłana, lecz można tę petycję poprzeć lub też skierować własną w tej sprawie petycję.

Poniżej przedstawiam linki do dwóch wzorów pism w tej sprawie:

1.      Wzór poparcia skierowanej już petycji do RPO - (format doc - MS Word),

2.      Wzór dodatkowej petycji do RPO - (format doc - MS Word).

W powyższych pismach - na samym dole - przedstawione są uwagi: co należy w tych pismach podać, gdzie je wysłać, w jakim terminie, itp.

Przesyłając do Rzecznika Praw Obywatelskich, któreś z powyższych pism, wzmacnia się przesłaną już wcześniej w tej sprawie petycję – i petycja ta staje się tzw. petycją wielokrotną.

Gorąco apeluję o poparcie powyższej petycji lub skierowanie własnej petycji w tej sprawie.