Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Apel do RPO w sprawie niezgodności projektu rozporządzenia MEN z dnia 29 lipca 2019 roku z § 2 ust. 2 zmienianego rozporządzenia

2019-08-07, autor: Bogdan Stępień                                                                 
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Tym razem, zamiast samemu przedstawiać uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, przekazują jedną z nich Rzecznikowi Praw Obywatelskich, aby on ją uwzględnił w swojej opinii. Może to będzie skuteczniejsze, bo MEN staje się coraz bardziej dyletanckie i ignoranckie a przy okazji narowiste.

Apel do Rzecznika Praw Obywatelskich - wysłany via email: Friday, August 02, 2019 11:40 AM

Dok. sygn. - BS.62.2019
Od: Bogdan Stępień
Do: dr hab. Adam Bodnar
       Rzecznik Praw Obywatelskich

Dnia 02 sierpnia 2019 r.

Szanowny Panie Rzeczniku,

W związku ze skierowanym do Pana pismem przez Ministra Edukacji Narodowej - pana Dariusza Piontkowskiego, z dnia 29 lipca 2019 roku, o sygn. DWST-WA.350.50.2019.RK, a dotyczącym projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019,

apeluję do Pana o uwzględnienie w swojej opinii - dotyczącej tego projektu, faktu, że projekt ten jest niezgodny z § 2 ust. 2 zmienianego rozporządzenia.

Wywody logiczno-prawne związane z powyższym przesyłam w załączeniu.

Z poważaniem,
Bogdan Stępień

Załącznik:
- Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2019 roku jest niezgodny ze zmienianym rozporządzeniem.