Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Liczba uczniów publicznych szkół podstawowych: ogółem oraz z ekstra - subwencją: wg województw (oraz lokalizacji ich szkół)

2019-08-31, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Niniejsze opracowanie jest poszerzeniem opracowania z dnia 26 sierpnia 2019 roku zatytułowanym „Ekstra - subwencja niemal w całości trafi do szkół wiejskich”, więc i użyte w nim pojęcia oraz uwarunkowania są identyczne.

Dla przypomnienia, poniższe pojęcia oznaczają odpowiednio:

- publiczne szkoły podstawowe: publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem szkół specjalnych,

- So: średnia liczba uczniów na oddział w (danej) szkole,

- Gd: dochód gminy na mieszkańca,

- Ggd: średni w kraju dochód gminy na mieszkańca,

- ekstra-subwencja: dodatkowa subwencja oświatowa - związana z waga Pm (równa 1,4), na ucznia publicznej szkoły podstawowej, w której So £ 18, a dochód gminy na mieszkańca spełnia warunek Gd < 0,9*Ggd.

W związku z tym, że średnia liczba uczniów na oddział (So) w poszczególnych szkołach podstawowych została wyznaczona w oparciu o men-owski Wykaz szkół i placówek oświatowych, który uniemożliwia precyzyjne ich wyznaczenie oraz w związku z faktem, że waga Pm nie obejmuje  uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania oraz uczniów […] oddziałów specjalnych (patrz projekt rozporządzenia), więc (niektóre) poniższe wyliczenia (kolumny tabel: k3 do k6) należy traktować, jako szacunkowe: jedne oszacowane z góry - jak np. k3, a inne, jak np. k5 - jako bliskie rzeczywistości.

Tabela 1: Liczba uczniów publicznych szkół podstawowych wg województw: ogółem (k2) oraz objętych dodatkową eksta-subwencją oświatową związana z wagą Pm i warunkami: So £ 18 i Gd < 0,9*Ggd (k3).
  Województwo Liczba uczniów publicznych szkół podstawowych k2/
k2.w17
k3/
k3.w17
k3/k2
ogółem So £ 18
i
Gd < 0,9*Ggd
  k1 k2 k3 k4 k5 k6
w1 dolnośląskie 203 294 18 724 7,1% 3,9% 9,2%
w2 kujawsko-pomorskie 154 439 26 690 5,4% 5,5% 17,3%
w3 lubelskie 154 674 51 882 5,4% 10,7% 33,5%
w4 lubuskie 76 353 6 026 2,7% 1,2% 7,9%
w5 łódzkie 176 851 27 555 6,2% 5,7% 15,6%
w6 małopolskie 263 752 71 981 9,2% 14,9% 27,3%
w7 mazowieckie 423 051 54 698 14,8% 11,3% 12,9%
w8 opolskie 64 399 17 811 2,3% 3,7% 27,7%
w9 podkarpackie 159 004 63 957 5,6% 13,2% 40,2%
w10 podlaskie 82 040 12 847 2,9% 2,7% 15,7%
w11 pomorskie 185 667 18 949 6,5% 3,9% 10,2%
w12 śląskie 318 890 29 025 11,2% 6,0% 9,1%
w13 świętokrzyskie 85 626 29 688 3,0% 6,1% 34,7%
w14 warmińsko-mazurskie 106 535 11 177 3,7% 2,3% 10,5%
w15 wielkopolskie 283 004 35 792 9,9% 7,4% 12,6%
w16 zachodniopomorskie 118 983 7 493 4,2% 1,5% 6,3%
w17 razem 2 856 562 484 295 100% 100% 17,0%

Wnioski z tabeli 1:

południowo-wschodnia część Polski, czyli obejmująca cztery województwa na szesnaście: małopolskie, podkarpackie, lubelskie oraz świętokrzyskie - wg projektu rozporządzenia MEN z dnia 29 lipca 2019 roku, zgarnie niemal 45% ekstra-subwencji związanej z wagą Pm.

Inne wnioski z powyżej tabeli oraz zamieszczonych poniżej, pozostawiam do wyciągnięcia czytelnikom.

Tabela 2: Jak w tabeli 1, ale dotyczy wyłącznie szkół zlokalizowanych w obszarze wiejskim.
  Województwo Liczba uczniów publicznych szkół podstawowych k2/
k2.w17
k3/
k3.w17
k3/k2
ogółem So £ 18
i
Gd < 0,9*Ggd
  k1 k2 k3 k4 k5 k6
w1 dolnośląskie 58 269 14 848 5,3% 3,3% 25,5%
w2 kujawsko-pomorskie 60 420 25 498 5,5% 5,7% 42,2%
w3 lubelskie 76 770 48 779 7,0% 10,9% 63,5%
w4 lubuskie 20 868 4 973 1,9% 1,1% 23,8%
w5 łódzkie 66 781 25 938 6,1% 5,8% 38,8%
w6 małopolskie 144 058 69 878 13,2% 15,6% 48,5%
w7 mazowieckie 149 831 52 402 13,7% 11,7% 35,0%
w8 opolskie 24 850 15 659 2,3% 3,5% 63,0%
w9 podkarpackie 88 965 61 029 8,1% 13,7% 68,6%
w10 podlaskie 25 906 10 697 2,4% 2,4% 41,3%
w11 pomorskie 72 481 17 423 6,6% 3,9% 24,0%
w12 śląskie 80 167 21 091 7,3% 4,7% 26,3%
w13 świętokrzyskie 43 344 26 740 4,0% 6,0% 61,7%
w14 warmińsko-mazurskie 35 665 10 467 3,3% 2,3% 29,3%
w15 wielkopolskie 117 889 34 966 10,8% 7,8% 29,7%
w16 zachodniopomorskie 29 074 6 521 2,7% 1,5% 22,4%
w17 razem 1 095 338 446 909 100% 100% 40,8%
Tabela 3: Jak w tabeli 1, ale dotyczy wyłącznie szkół zlokalizowanych w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców
  Województwo Liczba uczniów publicznych szkół podstawowych k2/
k2.w17
k3/
k3.w17
k3/k2
ogółem So £ 18
i
Gd < 0,9*Ggd
  k1 k2 k3 k4 k5 k6
w1 dolnośląskie 136 592 2 904 8,4% 11,3% 2,1%
w2 kujawsko-pomorskie 85 269 667 5,2% 2,6% 0,8%
w3 lubelskie 70 711 1 642 4,3% 6,4% 2,3%
w4 lubuskie 48 481 886 3,0% 3,5% 1,8%
w5 łódzkie 104 545 1 617 6,4% 6,3% 1,5%
w6 małopolskie 112 215 1 501 6,9% 5,9% 1,3%
w7 mazowieckie 261 017 341 16,0% 1,3% 0,1%
w8 opolskie 35 676 1 605 2,2% 6,3% 4,5%
w9 podkarpackie 63 375 2 281 3,9% 8,9% 3,6%
w10 podlaskie 49 896 1 549 3,1% 6,0% 3,1%
w11 pomorskie 110 854 1 251 6,8% 4,9% 1,1%
w12 śląskie 234 700 6 626 14,4% 25,9% 2,8%
w13 świętokrzyskie 35 233 1 838 2,2% 7,2% 5,2%
w14 warmińsko-mazurskie 64 705 462 4,0% 1,8% 0,7%
w15 wielkopolskie 143 893 223 8,8% 0,9% 0,2%
w16 zachodniopomorskie 78 188 225 4,8% 0,9% 0,3%
w17 razem 1 635 350 25 618 100% 100% 1,6%
Tabela 4: Jak w tabeli 1, ale dotyczy wyłącznie szkół zlokalizowanych w miastach do 5 tys. mieszkańców.
  Województwo Liczba uczniów publicznych szkół podstawowych k2/
k2.w17
k3/
k3.w17
k3/k2
ogółem So £ 18
i
Gd < 0,9*Ggd
  k1 k2 k3 k4 k5 k6
w1 dolnośląskie 8 433 972 6,7% 8,3% 11,5%
w2 kujawsko-pomorskie 8 750 525 7,0% 4,5% 6,0%
w3 lubelskie 7 193 1 461 5,7% 12,4% 20,3%
w4 lubuskie 7 004 167 5,6% 1,4% 2,4%
w5 łódzkie 5 525 0 4,4% 0,0% 0,0%
w6 małopolskie 7 479 602 5,9% 5,1% 8,0%
w7 mazowieckie 12 203 1 955 9,7% 16,6% 16,0%
w8 opolskie 3 873 547 3,1% 4,6% 14,1%
w9 podkarpackie 6 664 647 5,3% 5,5% 9,7%
w10 podlaskie 6 238 601 5,0% 5,1% 9,6%
w11 pomorskie 2 332 275 1,9% 2,3% 11,8%
w12 śląskie 4 023 1 308 3,2% 11,1% 32,5%
w13 świętokrzyskie 7 049 1 110 5,6% 9,4% 15,7%
w14 warmińsko-mazurskie 6 165 248 4,9% 2,1% 4,0%
w15 wielkopolskie 21 222 603 16,9% 5,1% 2,8%
w16 zachodniopomorskie 11 721 747 9,3% 6,3% 6,4%
w17 razem 125 874 11 768 100% 100% 9,3%

> powrót

 

Post związany z tym wpisem dostępny jest na facebooku:
możesz go polubić, skomentować i/lub udostępnić innym