Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Dwa MEN-owskie dokumenty dotyczące subwencji oświatowej na rok 2018

2020-01-27, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Od 2012 roku wielokrotnie - tak od Ministra Finansów, jak i Ministra Edukacji Narodowej, domagałem się w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej przedstawienia mi metodologii ustalania kwoty subwencji oświatowej w ustawie budżetowej na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zawsze było to bezskuteczne. Oba ministerstwa bronią tajemnicy tej metodologii, jak niepodległości. Bronią tej metodologii, bo jest ona absurdalna w swoich  skutkach. Jeden z przykładów dotyczący próby pozyskania tych informacji od MF i MEN opisany jest tutaj >>>.

Ostatnimi czasy  udało mi się jednak zdobyć dwa MEN-owskie dokumenty w sprawie sposobu uwzględniania nauczycieli w kalkulacji subwencji oświatowej w ustawie budżetowej, które niniejszym ujawniam:

1.       Arkusz kalkulacyjny autorstwa pana Huberta Romana pracownika MEN dotyczący sposobu uwzględniania nauczycieli  w procesie kalkulacji subwencji oświatowej w ustawie budżetowej na rok 2018  >>>.

2.       Prezentacja - Kwota części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 r.  >>>.

Proszę jednak czytelników o nietraktowanie zawartej w nich metodologii za poważną, bo prowadzi ona na manowce - jest absurdalna w skutkach, prowadzi do systematycznego zaniżania subwencji oświatowej w ustawie budżetowej. Upubliczniam te dokumenty po to, aby czytelnicy zobaczyli, jak MEN po części kalkuluje subwencję oświatową dla ustawy budżetowej.