Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Podanie do Prezydenta RP ws. zaniżania subwencji oświatowej

2020-03-11, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Zamiast apelu do Prezydenta RP podanie - wysłane via email dnia 11 marca 2020 roku o godz. 10:29:

Od:  Bogdan Stępień

        Instytut Analiz Regionalnych

Do:   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Andrzej DUDA

Dnia 11 marca 2020 r.

TEMAT: Podanie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie,

W załączeniu przesyłam dwa opracowania dotyczące subwencji oświatowej:

-        Bardzo drastyczne i systematyczne zaniżanie subwencji oświatowej - prosty przykład (zał. 1),

-        Analiza subwencji oświatowej za lata 2008 ÷ 2020 w kontekście art. 28 ust. 1 ustawy o do-chodach JST wraz z metodologią (zał. 2).

Z przedstawionych opracowań wynika, że pomimo istnienia przepisu Art. 167 Konstytucji RP oraz doprecyzowującego przepisu art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst, subwencja oświatowa ustalana w ustawie budżetowej od roku 2017 w coraz to mniejszym stopniu finansuje zadania oświatowe. Aby zadania oświatowe były finansowane przez budżet państwa w nie niższym stopniu niż w roku 2016, subwencja oświatowa na rok 2020 powinna być wyższa o około 4,8 miliarda złotych od zatwierdzonej w dniu 14 lutego 2020 roku przez Sejm ustawie budżetowej.

W związku z powyższym oraz w kontekście Art. 126 ust. 2 Konstytucji RP zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o zapoznanie się z tym opracowaniami oraz udzielenie mi odpowiedzi na dwa pytania:

1.      czy wg Pana Prezydenta subwencja oświatowa ustalona w ustawie budżetowej na lata 2017 do 2020 bez wątpienia spełnia Art. 167 Konstytucji RP oraz art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst?

2.      czy w związku z ewidentnym i systematycznym zaniżaniem subwencji oświatowej w ostatnich latach zamierza Pan Prezydent podjąć jakieś działania korzystając z przysługujących mu prerogatyw?

Odpowiedź na to podanie proszę kierować na adres: bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,

Bogdan Stępień

PS. Dzisiaj to jest dnia 11 marca 2020 roku o godzinie 11-tej ustawa budżetowa na rok 2020 będzie ponownie rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu, a następnie zostanie poddana ostatecznemu głosowaniu w Sejmie.