Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Komentarz do wyjaśnień wiceprzewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP na temat dodatku wiejskiego.

2012-06-11, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W trakcie opracowania ...

W samym wstępie artykułu - zamieszczonym dnia 11 czerwca 2012 r. na stronie samorzad.pap.pl czytamy: "Postulat rezygnacji z dodatku wiejskiego nie oznacza, że chcemy jego likwidacji - wyjaśnia Marek Olszewski, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP." .

Jeżeli pan Marek Olszewski, wiceprzewodniczący Związek Gmin Wiejskich RP postuluje rezygnację z dodatku wiejskiego (i mieszkaniowego), to nie może nie chcieć jego likwidacji. Skoro lobbuje jego likwidację, to musi chcieć jego likwidacji. Logika jest tu przecież banalnie prosta. Jeżeli ZGW RP nie chce likwidacji dodatku wiejskiego, to powinien zaprzestać lobbowania jego likwidacji.

W dalszej części w/w artukułu czytamy: "- Krąży nieprawdziwa opinia, że chcemy zlikwidować dodatek wiejski, ale tych pieniędzy nikt nie zamierza z systemu wycofać. Nas denerwuje tylko to, że one mają charakter socjalny i należą się każdemu, kto pracuje na wsi - mówi Olszewski. - Te same pieniądze powinny być kierowane do nauczycieli jako dodatki motywacyjne dla tych, którzy osiągają dobre wyniki nauczania, angażują się w pracę. Chodzi więc o likwidację dodatku wiejskiego jako dodatku socjalnego - podkreśla." .

Wiceprzewodniczący ZGW RP zarzuca, że krąży nieprawdziwa opinia jakoby Związek Gmin Wiejskich RP chce likwidacji dodatku wiejskiego (i ...). Wyraźnie widać, że wiceprzewodniczący nie słyszy, co sam mówi, i co sam pisze. Dodatkowo widać również, że wiceprzewodniczący nie zapoznał się ze "świeżutkim" jeszcze artykułem zamieszczonym dnia 11 maja 2012 roku na stronie ZGW RP XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP. W artykule tym czytamy: "[...] chcemy m.in. likwidacji dodatku wiejskiego i mieszkaniowego w terenach wiejskich. [...] - powiedział Przewodniczący ZGW RP. ".

Wobec powyższego jednoznacznie wynika, że ZGW RP chce likwidacji dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, i lobbuje ich likwidację. Informuję po raz kolejny, że istnienie tych dodatków jest korzystne finansowo dla gmin wiejskich i innych jst, które posiadają szkoły zlokalizowane w obszarach wiejskich i miastach do 5 000 mieszkańców, a korzyści te są znaczne. Zatem ZGW RP nadal chce strzelić gminom wiejskim w kolano.

Dlaczego dodatek wiejski jest korzystny finansowo dla gmin wiejskich i w jakiej wysokości można się dowiedzieć w czasie szkolenia, więcej >> tutaj.

Ostatni akapit w/w artykułu ma brzmienie: "Zdaniem Olszewskiego poważne zmiany w ustawie o systemie oświaty będą dużo trudniejsze niż w ustawie Karta Nauczyciela, bo to właśnie w tej pierwszej powinny zostać określone postulowane przez samorządy standardy edukacyjne. Strona samorządowa Komisji Wspólnej od dawna domaga się, by rząd sprecyzował na co dokładnie przekazuje subwencję oświatową (chodzi o liczebność oddziału, liczbę nauczycieli itp.)." .

Wygląda na to, że od dawna strona samorządowa Komisji Wspólnej nie wie o tym, że standardy "edukacyjne" są od dawna już określone. Standardy te wynikają wprost z algorytmu podziału subwencji oświatowej w powiązaniu z ustawą Karta Nauczyciela. Skąd niby jednak takie rzeczy strona samorządowa Komisji Wspólnej mogłaby wiedzieć?

Przed domaganiem się przez stronę samorządową Komisji Wspólnej od strony rządowej sprecyzowania, na co dokładnie przekazywana jest subwencja oświatowa, powinna ona wcześniej zapoznać się z ustawą o dochodach jst oraz rozporządzeniem MEN w sprawie podziału subwencji oświatowej, tam wszystko jest napisane - wystarczy tylko te akty prawne przeczytać z uwagą.

Na zakończenie - CIEKAWOSTKA:

W statucie Związku Gmin Wiejskich RP w § 7 punkt 2 czytamy: Celem Związku jest reprezentacja interesów gmin wiejskich oraz ich mieszkańców.

Niech się już dzisiaj każdy zastanowi, co się może wydarzyć, jeżeli jakaś gmina wiejska nie należąca do ZGW RP lub też jakiś mieszkaniec gminy wiejskiej uzna, że ZGW RP źle reprezentuje jej/jego interesy, działa na jej/jego niekorzyść. Popytajcie swoich prawników, co z tym będzie można zrobić, kiedy się okaże, że działania ZGW RP są niekorzystne/ sprzeczne z interesem danej gminy wiejskiej i/lub jej mieszkańca/mieszkańców.

P.S. Może pan Olszewski (ZGW RP) rzeczywiście nie chce likwidacji dodatku wiejskiego - ale musi, bo [...]. Właśnie, bo co? Jeżeli jednak nie musi, to [...].

Przeczytaj też to:
1. Samorządowcy, nie działajcie na swoją niekorzyść!
2. ZGW RP chce gminom wiejskim strzelić w kolano!
3. ZGW RP nadal chce gminom wiejskim strzelić w kolano!

> powrót