Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Pytanie do samorządów.

2013-04-04, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

    Po napisaniu kolejnego: artykułu i wniosku do MEN w sprawie art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty na forum OSKKO pojawił się wątek w tej sprawie. W wątku tym czytamy:

rzewa napisał(a):
jeśli w ustawie jest mowa o subwencji oświatowej dla jednostek samorządu to nie uwzględnia się wskaźnika Di - czyli tak jak jest średnio w kraju a gdu jest mowa o dotacji liczonej wg subwencji oświatowej dla jednostki samorządu, to uwzględnia się wskaźnik Di -> wtedy jest to subwencja jaką otrzymała dana JST

jasza66 napisał(a):
Do Rzewy [#6]
Ta interpretacja jest mi bliska ;-)
Czy to rozróżnienie "jednostek" / "jednostki" to Twoja własna interpretacja, czy też pojawia się również w innych źródłach?
W UoSO jest "Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego"
Czyli należy porównać bieżące wydatki na ucznia w szkołach tego samego typu i kwotę wynikającą z dotacji z uwzględnieniem wszystkich wag (ale bez Di) i wybrać większą kwotę? Tak?


rzewa napisał(a):
to nie tylko moja interpretacja - znalazłam to także w orzeczeniach kolegium RIO oraz (chyba) NIK - nie mam teraz czasu aby to sprawdzić, ale w wolnej chwili zamieszczę linki

jasza66 napisał(a):
Serdecznie dziękuję.

Co wynika z dyskusji w wyżej przedstawionym wątku?

Wynikają dwie rzeczy. Za rzewą należy wnioskować, że:

  1. wg RIO i NIK(?), kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego to nie to samo, co kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  2. wg RIO i NIK(?), przy ustalaniu kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego bierze się pod uwagę Di a przy ustalaniu kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego nie bierze się pod uwagę Di.

Komentarz do pkt 1:
   RIO i NIK(?) słusznie zauważają, że kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego to nie to samo, co kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. No dobrze, ale jak się to ma do interpretacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz intencji ustawodawcy, o której mowa w otrzymanej od ministerstwa odpowiedzi na mój poprzedni wniosek?

Komentarz do pkt 2:
   Niby z czego to ma wynikać, że w przypadku ustalania kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego nie uwzględnia się Di? Czy tylko dlatego, że RIO i NIK(?) nie potrafią tego uwzględnić, czy też może istnieje jakaś podstawa prawna, której nie znam? Gdyby średnie dla kraju Di było równe 1, to być może można by go nie uwzględniać (bo mnożenie przez 1 wyniku mnożenia nie zmienia), ale w rzeczywistości średnie Di dla kraju jest większe od 1! Dodatkowo trzeba wiedzieć, że Di zależy od "typów i rodzajów szkół" czego nie zamierzam tu udawadniać. Dowód taki, w sposób pośredni przedstawiłem ostatnio w czasie szkoleń na temat Finansów Oświaty Samorządowej. Wobec powyższego nikt oprócz ministra ds. oświaty nie posiada odpowiednich danych do ustalenia ani kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ani kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Prośba do czytelników: samorządowców oraz dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych:

   Kto z Państwa zna jakiś dokument RIO, NIK lub innej instytucji państwowej w sprawie interpretacji art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, proszony jest o przesłanie linku/odnośnika do tego dokumentu lub przesłanie skanu/pdfu na adres bogdan(malpa)iar.pl. Można też przesłać ten dokument faksem na nr (41) 241 2363. Na tym etapie nie interesują mnie prywatne opinie w sprawie interpretacji w/w artykułu. Kto ma możliwość to niech poinformuje rzewę, może ona przedstawi dokument, o którym mówi w wyżej omawianym wątku.

   Znajomość interpretacji przepisu art. 80 ust. 3 przez instytucje państwowe umożliwi mi przygotowanie kolejnego - jeżeli będzie to koniecznie - wniosku w tej sprawie, ale tym razem już nie do MEN a do Sądu Administracyjnego.

   Celem podjętych ostatnio przez mnie działań jest zmuszenie ministra ds. oświaty do usunięcia wszystkich błędów w zapisach art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty a błędów tych jest mnóstwo - rekordzistą jest art. 80 ust. 3, jest on największym bublem prawnym spośród wszystkich zapisów art. 80 i 90.

Podobne tematy:

  1. Konia z rzędem temu, kto wie o co w art. 80 ust. 3 ustawy o SO chodzi?
  2. Co wybierze MEN: przyzna się do błedów w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i obieca ich bardzo szybkie usunięcie, czy problem trafi do Sądu Administracyjnego?
  3. Ministerstwo Edukacji Narodowej się ocknęło, ale [...].
  4. List otwarty do ministra ds. oświaty oraz przewodniczącego Krajowej Rady RIO ws. przepisów o dotowaniu oświaty.

> powrót