Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

„Hm” - Jak MEN „strzeliło światu edukacyjnego gola”.

2013-10-14, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

CZĘŚĆ I - czerwiec'2012

Na 16 posiedzeniu Sejmu (tj. dnia 13-06-2012 r.) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej p. Joanna BERDZIK rozpoczęła swoje wystąpienie od takich oto słów:

   „Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam wielką przyjemność stanąć dzisiaj przed państwem, mając za sobą przeczytany na stronach BBC artykuł, który mówi o tym, że być może nie zdobędziemy pierwszego miejsca na Euro, ale strzeliliśmy światu edukacyjnego gola. Przeczytałam właśnie artykuł w niezależnym miejscu na temat tego, jak bardzo wysoko oceniana jest polska edukacja, jak bardzo wysoko oceniany jest postęp, który zrobiliśmy w ostatnim czasie, hm i - o dziwo - jak bardzo przyczyniły się do tego także gimnazja.
    (Poseł Marzena Dorota Wróbel: To jest kopia systemu brytyjskiego.)
    Jednocześnie chciałabym państwu powiedzieć, że zmiana, o której mówimy, to nie jest zmiana, która ma się rozpocząć 1 września 2012 r. To jest zmiana, która już trwa. Jesteśmy w tym procesie od 1 września 2009 r., [...].”
Cała wypowiedź p. BERDZIK dostępna jest pod adresem kliknij tutaj - tekst lub tutaj - nagranie.

Czy tego edukacyjnego gola strzeliliśmy światu” dzięki wprowadzonym zmianom programowym i organizacyjnym w kształceniu ogólnym od 1 września 2009 r? Jeżeli odpowiedź ta jest twierdząca, to brak mi słów. Jak można ocenić skutki wprowadzonych zmian w tak krótkim czasie? Takie rzeczy może chyba tylko zrobić absolwentka pedagogiki w zakresie nauczania początkowego.

A może tego edukacyjnego gola strzeliliśmy światu” dzięki wcześniejszym reformom a przede wszystkim dzięki wprowadzeniu do systemu edukacji gimnazjów? No może. Sprawdźmy zatem, jak przedstawiają się średnie wyniki wojewódzkie z tego egzaminu za lata 2005 ÷ 2011. Dla ułatwienia analizy w poniższej tabeli przedstawiam względne odchylenie średnich wyników wojewódzkich z egzaminu gimnazjalnego w stosunku do wyniku krajowego.

Względne odchylenie średniego wyniku wojewódzkiego z egzaminu gimnazjalnego w stosunku do średniego wyniku w kraju.
Sortowanie województw wg wyniku z 2011r. - od wyniku najlepszego do najgorszego.
województwo 2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011
1 mazowieckie 5,0% 4,2% 5,0% 4,3% 4,6% 4,3% 6,0%
2 małopolskie 3,1% 3,6% 3,8% 4,5% 3,6% 4,6% 5,5%
3 podkarpackie 0,5% 0,7% 0,7% 1,7% 1,8% 2,5% 5,0%
4 lubelskie 0,6% 0,9% 1,1% 1,6% -0,1% 1,5% 2,4%
5 podlaskie 0,3% 0,4% -0,1% 1,4% 0,0% -0,6% 0,2%
6 łódzkie -0,1% 0,0% 0,4% 0,3% 0,2% -1,0% 0,1%
7 śląskie -0,1% 0,5% 0,1% 0,5% 0,2% 0,5% -0,2%
8 świętokrzyskie -0,2% -1,8% -0,2% -1,7% -2,5% -1,9% -0,5%
9 dolnośląskie -1,9% -1,8% -1,6% -1,9% -2,4% -1,0% -2,5%
10 opolskie -4,1% -2,9% -2,2% -2,6% -1,9% -0,9% -2,9%
11 lubuskie -4,0% -3,6% -3,4% -3,6% -2,2% -3,0% -3,7%
12 wielkopolskie -1,0% -1,1% -2,0% -1,6% -1,7% -3,3% -3,8%
13 kujawsko-pomorskie -2,0% -3,6% -3,6% -4,0% -2,7% -3,0% -4,1%
14 warmińsko-mazurskie -5,5% -4,2% -4,4% -4,2% -3,8% -4,4% -4,9%
15 pomorskie -0,5% -2,2% -2,7% -3,3% -2,4% -2,4% -5,4%
16 zachodniopomorskie -3,5% -1,8% -2,3% -3,8% -2,6% -4,4% -6,1%
nl najlepszy wynik 5,0% 4,2% 5,0% 4,5% 4,6% 4,6% 6,0%
ng najgorszy wynik -5,5% -4,2% -4,4% -4,2% -3,8% -4,4% -6,1%
różnica: nl-ng 10,5% 8,4% 9,4% 8,7% 8,4% 9,0% 12,1%
odch.stnd w.1÷w.16 0,027 0,024 0,026 0,029 0,024 0,028 0,039
Tabelę przygotowano w oparciu o odpowiednie dane dostępne publicznie na stronie CKE.

Co wynika z powyższej tabeli? Jakie są fakty?

Po pierwsze: gdybyśmy Polskę podzielili na dwie części - po 8 województw wg najlepszych wyników z egzaminu gimnazjalnego, to w Polsce A znalazłyby się województwa: lubelskie, łódzkie, małopolskie mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie. Pozostałe województwa to Polska B.

Po drugie: w omawianym okresie województwa: małopolskie, lubelskie a szczególnie podkarpackie poprawiają i to prawie systematycznie swoje bardzo dobre już wyniki.

Po trzecie: gdybyśmy Polskę podzielili na 4 ligi wg wyników z egzaminu gim. to do:
- ekstra-klasy należałoby: lubelskie, mazowieckie, małopolskie i podkarpackie,
- I ligi: łódzkie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie,
- II i III ligi: pozostałe województwa.

Po czwarte: kiepskie wyniki z egzaminu gimnazjalnego Polski B, to stan permanentny od lat z tendencją nie do zmniejszenia różnic pomiędzy Polską A i Polską B, ale raczej do zwiększenia. Proszę spojrzeć na ostatni/najniższy wiersz w powyższej tabeli - w którym podano rozrzut wyników wojewódzkich - oraz na kolumnę 2005 i 2011.

Po piąte: jeżeli porównamy wyniki z powyższej tabeli ze względnymi średnimi wynikami województw ze sprawdzianu po 6-klasie, to zauważymy, że statystycznie w województwach, w których są kiepskie wyniki ze sprawdzianu następuje względne pogorszenie wyniku z egzaminu gimnazjalnego - i naturalnie/oczywiście, że w tych województwach, w których wyniki ze sprawdzianu są dobre następuje poprawa względnego wyniku z egzaminu gimnazjalnego (patrz dodatkowa tabela).

A teraz kilka pytań i inne tam rzeczy.

- Czy Podsekretarz Stanu w MEN - p. BERDZIK, wie o takich rzeczach, jak mowa wyżej?
- Jeżeli „strzeliliśmy światu edukacyjnego gola”, to kto go strzelił: MEN, Polska A, Polska B czy też może cała Polska?
- Może tego gola strzeliła sama p. BERDZIK?
- Z treści wypowiedzi p. BERDZIK wynika, że musiało być wiele osób, które „strzeliły gola [...]”, bo użyła słowa „strzeliliśmy”.
- Zatem „sukces” ten należałoby może przypisać Platformie Obywatelskiej. Problem ten poruszę jednak w jednym z kolejnych/późniejszych opracowań. Na chwilę obecną załóżmy, że „sukcesu” tego nie można przypisać jednej tylko opcji politycznej.
- Z treści wypowiedzi p. BERDZIK i powyższych wywodów wnioskuję, że „edukacyjnego gola strzeliło światu” MEN.

Czy Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN zdają sobie sprawę z przepaści pomiędzy Polską A i Polską B, jak chodzi o wyniki w nauczaniu na poziomie podstawowym i gimnazjalnym? List otwarty - z dnia 19 marca 2012 r. - do ministra ds. oświaty w sprawie jakości polskiej edukacji tutaj, na który było ZERO reakcji!

Czy Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN zdają sobie sprawę z tego, że permanentnie bardzo złe wyniki w nauczaniu na tzw. terenach odzyskanych mogą być w przyszłości zagrożeniem dla integralności terytorialnej Rzeczpospolitej?

CZĘŚĆ II - największy ubaw

Największy ubaw sprawia mi, jak z ust wysokich przedstawicieli MEN - w tym p. BERDZIK - słyszę wyświechtane slogany w stylu: lepsze przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie opartym na wiedzy (przykład patrz tutaj).

Z jakości opracowanych przez MEN aktów prawnych wynika, że w MEN zagościł na stałe analfabetyzm - w tym również analfabetyzm matematyczny. Dowodów na to jest wiele, ale najsilniejszym jest art. 30a ust. 2 wprowadzony do ustawy Karta Nauczyciela od 2009 r. Ile poświęciłem temu czasu/pracy? Ile napisałem na ten temat opracowań? I co? I nic. Dla przykładu list do ministra ds. oświaty w sprawie art. 30a ust. 2 KN oraz odpowiedź MEN i komentarz do odpowiedzi MEN. Wszystko wskazuje na to, że Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN wraz z jego kierownictwem zamiast pracować w MEN i nim kierować, powinny wrócić do liceum a może nawet do gimnazjum i pobrać gruntowne nauki z matematyki a nie wypowiadać się na temat „społeczeństwa opartego na wiedzy”, bo to nawet nie jest śmieszne, to jest tragikomiczne.PS Proponuje dodatkowo opinie innych na temat tego co się dzieje z [...] edukacją:
- Naga prawda o edukacji w Wielkiej Brytanii,
- Profesor do młodych, wykształconych bezrobotnych: Zostaliście oszukani,
- Na portalu internetowym Gazety Wyborczej zanieszczony jest artukuł/komunikat: „Brytyjski minister edukacji: Polska szkoła to wasz drugi Cud nad Wisłą. Chcę się od was uczyć”. Proszę zapoznać się z tym artykułem a przede wszystkim z komentarzami zamieszczonymi pod nim.

> powrót