Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Komentarz do pisma z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2012-08-14, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Trochę historii:

  • Dnia 9 marca 2012 r. zamieściłem w internecie list otwarty do MEN dotyczący wyjątkowo kiepskiej jakości prawa o średnich wynagrodzeniach nauczycieli i jednorazowym dodatku uzupełniającym (jdu).
  • Dnia 12 marca 2012 r. w oparciu o ten list samorzad.pap.pl zamieścił w internecie artykuł pt. Zadanie dla MEN.
  • Dnia 27 marca 2012 r. przesłałem list do MEN o ustosunkowanie się do postawionych w liście otwartym zarzutom obowiązującemu prawu o średnich wynagrodzeniach nauczycieli i jdu.
  • W pierwszych dniach maja otrzymałem pismo z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w którym to Kancelaria poinformowała mnie o tym, że zwróciła się do MEN o rozpatrzenie poruszonych przeze mnie w liście otwartym kwestii.
  • Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od Ministra Edukacji Narodowej na mój list skierowany bezpośrednio go niego.
  • W pierwszych dniach sierpnia br. otrzymałem pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej odnoszące się do uwag wyrażonych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej a sformułowanych na podstawie mojego listu otwartego do Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2012 r.

Komentarz do pisma otrzymanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej należy wnioskować, że w pracownicy MEN nie potrafią rozwiązać prostego zadania dla gimnazjalisty, jakie przedstawiłem w liście otwartym do ministra. Gdyby potrafili go rozwiązać to zrozumieliby swój bład, jaki popełnili przy konstrukcji art. 30a ust. 2 ustawy KN.

Jak to jest możliwe, że mnie się uskarżają samorządy na złe stosowanie art. 30a przez Regionalne Izby Obrachunkowe wynikające ze złej jego konstrukcji a ministerstwu nie?

Przykłady złego stosowania zapisów art. 30a ustawy KN przez Regionalne Izby Obrachunkowe:

1. Komentarz do wystąpienia pokontrolnego sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w ...... dla jst ...... w części dotyczącej naliczania jdu. więcej tutaj.

2. Komentarz do „wystapienia pokontrolnego” oraz protokołu sporzadzonego przez RIO w *****. więcej tutaj.

> powrót