Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

2013 - rokiem kontroli RIO dotyczącym dotowania oświaty.

2013-11-04, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W czasie wielomiesięcznej batalii - rozpoczętej pismem „Konia z rzędem temu, kto wie o co w art. 80 ust. 3 ustawy o SO chodzi?” a zakończonej połowicznym sukcesem „Jest już projekt MEN ws. zmian w przepisach o dotowaniu oświaty” - o wykazanie, jak złymi są przepisy o dotowaniu oświaty, przypadkiem dowiedziałem się, że w 2013 r. prowadzona jest w całym kraju koordynowana kontrola - prowadzona pod przewodnią siłą RIO w Lublinie - prawidłowości dotowania oświaty.

Czy potrzebne są koordynowane kontrole RIO po to, aby wykazać, że np. zapisy - w art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty - w stylu „Szkoły, [...], otrzymują na każdego ucznia [...] dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego [...], nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia [...] szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego są absolutnie błędne, nielogiczne, [...] i niekonstytucyjne?; że żadna z JST ani żadna z RIO nie wie - nie może wiedzieć - ile wynosi „[...] kwota przewidziana na jednego ucznia [...] szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego?; że jedynym dysponentem odpowiednich danych do prawidłowego wyznaczenia ww. kwot jest MEN?

Wobec powyższego postanowiłem w lipcu/sierpniu sprawdzić przygotowanie/wiedzę Zasobów Kapitału Ludzkiego regionalnych izb obrachunkowych niezbędną do prawidłowego wykonania takich kontroli. W sprawdzenie wiedzy ww. izb włożyłem sporo pracy. Jaką wiedzą dysponują izby w ww. zakresie, każdy może sobie ocenić zaglądając TUTAJ.

> powrót