Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Jest już projekt MEN ws. zmian w przepisach o dotowaniu oświaty.

2013-08-28, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W dniu dzisiejszym tj. 28 sierpnia 2013 r. - tuż po godzinie 16-tej, Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło na swojej stronie projekt zmian w ustawie o systemie oświaty wraz z uzasadnieniem:

 1. Projekt zmian w ustawie o systemie oświaty,
 2. Uzasadnienie do projektowanych zmian w ww. ustawie.
Po ponad półrocznej mojej batalii o zmianę przepisów w sprawie dotowania oświaty wreszcie ministerstwo zostało zmuszone/dojrzało do wprowadzenia - ale tylko - nielicznych zmian w tym zakresie. Zmieniono tylko liczbę mnogą samorządów na pojedynczą [oraz coś tam] nie usuwając innych błedów (oczywiste, ale tylko niektóre błędy przedstawiłem MEN na tacy w opracowaniu kliknij tutaj), ale i przy okazji zrobiono i kolejne. MEN w uzasadnieniu do projektowanych zmian w art. 80 i 90 ww. ustawy drwi i kpi sobie ze wszystkich pisząc, że te zmiany mają charakter doprecyzowujący.

A teraz, tak na szybko, krótko i zwięźle.
Proszę spojrzeć na nieszczęsny art. 80 ust. 3 ww. ustawy.

stary zapis art. 80 ust. 3 ww. ustawy:

"Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego [...], nie niższej jednak niż
kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest
kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego."

nowy/proponowany przez MEN zapis art. 80 ust. 3 ww. ustawy:

"Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia [...] dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego [...], nie niższej jednak niż
kwota przewidziana na jednego ucznia publicznej szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest
kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego."

Co się wydarzyło z zapisem art. 80 ust. 3 ww. ustawy?

 1. Jeden błąd został usunięty tzn. liczby mnogie samorządów zostały zastąpione liczbami pojedynczymi.
 2. Ale za to zrobiono nowy błąd. Czym niby kwota przewidziana na jednego ucznia publicznej szkoły różni się od kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej? Gdyby był jakiś problem, to proszę jeszcze raz przeczytać - tym razem bardziej uważnie - nowy zapis ww. przepisu.

Czy ci ludzie w MEN, co pisują takie teksty, to pisują je na kolanach? Czy usunięcie tego błędu w projekcie ustawy o systemie oświaty, też wg MEN będzie miało charakter doprecyzowujący? Robienie błędów jest rzeczą ludzką ale wyraźnie widać, że MEN w tym się „specjalizuje”.

Jak widać z powyższego MEN należałoby prowadzać za rączkę, jak przedszkolaka do przedszkola. Czy wiecie teraz już Państwo, dlaczego polska edukacja schodzi coraz bardziej na psy (o tym inni też głośno mówią: tutaj)?
Bo „ryba psuje się od głowy”!


Podobne tematy:

 1. Konia z rzędem temu, kto wie o co w art. 80 ust. 3 ustawy o SO chodzi?
 2. Co wybierze MEN: przyzna się do błędów w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i obieca ich bardzo szybkie usunięcie, czy problem trafi do Sądu Administracyjnego?
 3. Ministerstwo Edukacji Narodowej się ocknęło, ale [...].
 4. List otwarty do ministra ds. oświaty oraz przewodniczącego Krajowej Rady RIO ws. przepisów o dotowaniu oświaty.
 5. „Typy i rodzaje" szkół, o których mowa w art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty.
 6. Stanowisko MEN jest sprzeczne z praktyką RIO.
 7. Ile jest szkół w szkole?
 8. Dotacje szkół do natychmiastowej zmiany! Część I
 9. Dotacje szkół do natychmiastowej zmiany! Część II - Bajzel logiczny w art. 80 i 90.
 10. Wreszcie MEN coś zauważyło, ale [...].

> powrót