Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Dotacje szkół do natychmiastowej zmiany! Część I

2013-07-05, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Na przełomie roku 2005/06 zapoznałem się po raz pierwszy z algorytmem podziału subwencji oświatowej i dokonałem jego szczegółowej analizy. Następnie zbadałem „współpracę” tego algorytmu z ustawą KN i na podstawie zdobytej wiedzy przeprowadziłem w roku 2006 - dla samorządów, serię szkoleń na ten temat w całym kraju. Po przeprowadzeniu tych szkoleń zrozumiałem, że muszę również zbadać „współpracę” algorytmu podziału subwencji oświatowej z zapisami art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty.

Kiedy po raz pierwszy próbowałem przeczytać art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty a było to prawdopodobnie pod koniec 2006 r., to się załamałem - tak samo, jak później przy zapoznawaniu się z art. 30a ustawy KN. Jakość zapisów art. 80 i 90 jest skandalicznie niska. Zapisy te naszpikowane są nieprawdopodobną ilością błędów/absurdów/nonsensów. Niektóre z tych zapisów są prawdopodobnie również niekonstytucyjne.

Ze względu na ilość błędów w tych zapisach i skalę problemu nie chciałem tego publicznie poruszać, bo nie wiadomo nawet od czego zacząć - w co ręce włożyć. Wielokrotnie jednak w rozmowach z pracownikami MEN zwracałem im uwagę na to, że zapisy prawa o dotowaniu oświaty powinny być jak najszybciej zmienione. Myślałem, że pracownicy MEN wezmą sobie do serca te uwagi i coś z tym zrobią. Jakże się myliłem. W ciągu tego okresu (wielu lat) MEN kompletnie nic nie zrobił w tej sprawie.

Ponieważ Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN nic nie robią - kompletnie nic, aby naprawić ewidentne błędy w prawie oświatowym a na dodatek opracowują kolejne buble prawne, jak na przykład rozp. MEN w sprawie podziału subwencji oświatowej z rezerwy budżetowej, postanowiłem w tym roku zaatakować art. 80 i 90 ww. ustawy.

Rozpoznaniem pola walki - w tym przypadku, był wniosek do MEN z dnia 28 stycznia 2013 r. MEN zaczyna się przyznawać do błędów popełnionych przy konstrukcji art. 80 ust. 3 ww. ustawy poprzez próbę narzucenia rozumienia zwrotu „kwota przewidziana na jednego ucznia/[...] w [...] subwencji [...] dla jednostek samorządu terytorialnego” jako „kwoty przewidzianej na jednego ucznia/[...] w [...] subwencji [...] dla jednostki (jednej) samorządu terytorialnego”. Reguły interpretacyjne prawa zabraniają jednak w tym przypadku takiej interpretacji!

MEN zaczyna się przyznawać do błędów, ale w kolejnych jego odpowiedziach (odpowiedź 1, odpowiedź 2 i odpowiedź 3) nie widać żadnej refleksji, której ostatecznym celem powinno być podjęcie natychmiastowej pracy nad zmianami zapisów art. 80 i 90.

Z ostatniej odpowiedzi MEN wynika dodatkowo, że nie potrafi ono podzielić prawidłowo szkół wg ich „typów i rodzajów” a co dopiero mówić o umiejętnościach prawidłowego naliczenia subwencji przewidzianej na „ucznia” danego „typu i rodzaju” szkoły.

Zwrot w stylu „kwota przewidziana na jednego ucznia/[...] w [...] subwencji [...] dla jednostek samorządu terytorialnego” użyty jest aż 8-krotnie w art. 80 i 90 ww. ustawy: w art. 80 ust. 2c, 3 (dwukrotnie), 3a i 8 oraz w art. 90 ust. 1a, 3a i 8.

Dlaczego błędem jest używanie zwrotów w stylu „kwota przewidziana na jednego ucznia/[...] w [...] subwencji [...] dla jednostek samorządu terytorialnego” w zapisach art. 80 i 90 ww. ustawy?
 1. Zwrot ten jest niefunkcjonalny.
  Jedynym - z mocy prawa, dysponentem odpowiednich danych w oparciu, o które można wyznaczyć „kwoty przewidziane na jednego ucznia/[...] w [...] subwencji [...] dla jednostek samorządu terytorialnego” jest MEN! Jeżeli tak, to: czy MEN przedstawiał dotychczas, co roku samorządom ww. kwoty na ucznia/[...] wg „typów i rodzajów” szkół? Skoro MEN nie przedstawiał dotychczas tych kwot, to może to oznaczać, że większość wykonanych dotychczas dotacji wg ww. przepisów była wykonana niepoprawnie.
 2. Posługiwanie się tym zwrotem w ramach ww. przepisów jest sprzeczne z logiką algorytmu podziału subwencji oświatowej i prawdopodobnie jest niekonstytucyjne.

Czy to są wszystkie błędy w zapisach art. 80 i 90 ww. ustawy?
Błędów w ww. zapisach jest dużo, dużo więcej ale nie zamierzam ich - pozostałych, tutaj na chwilę obecną ujawniać, i ułatwiać życie MEN-owi - stąd w tytule opracowania jest: ... - Część I.

Im szybciej MEN się zreflektuje i zmieni zapisy art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty, tym lepiej dla sprawy. Tak czy inaczej - wkrótce prawdopodobnie pojawi się większa liczba procesów sądowych ws. nieprawidłowości dotowania oświaty wg ww. przepisów. Samorządy będą mogły mieć pretensje tylko i wyłącznie do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie miało bardzo poważne problemy z prawidłowym ustaleniem „kwot przewidzianych na jednego ucznia/[...] szkoły danego typu i rodzaju w [...] subwencji [...] dla jednostek samorządu terytorialnego”.


Podobne tematy:

 1. Konia z rzędem temu, kto wie o co w art. 80 ust. 3 ustawy o SO chodzi?
 2. Co wybierze MEN: przyzna się do błedów w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i obieca ich bardzo szybkie usunięcie, czy problem trafi do Sądu Administracyjnego?
 3. Ministerstwo Edukacji Narodowej się ocknęło, ale [...].
 4. List otwarty do ministra ds. oświaty oraz przewodniczącego Krajowej Rady RIO ws. przepisów o dotowaniu oświaty.
 5. „Typy i rodzaje" szkół, o których mowa w art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty.
 6. Stanowisko MEN jest sprzeczne z praktyką RIO.
 7. Ile jest szkół w szkole?

> powrót