Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wreszcie MEN coś zauważyło, ale [...].

2013-08-27, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W trakcie opracowania

Dnia 28 stycznia 2013 r. - wnioskiem do ministra ds. oświaty - rozpocząłem batalię o zmianę przepisów art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty. Następnie dnia 1 lutego 2013 r. przedstawiłem opracowanie zatytułowane Konia z rzędem temu, kto wie o co w art. 80 ust. 3 ustawy o SO chodzi?

Gdyby nie fakt, że w niektórych ww. przepisach - jak np. art. 80 ust. 3 ww. ustawy - użyte są zwroty, z których jednoznacznie wynika, że można od ministra ds. oświaty żądać odpowiednich danych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, to z doświadczenia/eksperymentu wiem, że ministrowi latałoby to wszystko, jak psu mucha koło nosa - inaczej mówiąc minister ds. oświaty szedłby jak zwykle w zaparte i mogłby powtarzać za gitowcami, że wszystko gra i koliduje.

Później były kolejne opracowania i kolejne wnioski do ministra ds. oświaty - inaczej batalia ciągle trwa. Co wynika z dotychczasowej batalii? Z prywatnych/nieoficjalnych kontaktów z MEN wynika, że niektórzy jego pracownicy wreszcie zrozumieli, jak kiepskiej jakości są przepisy art. 80 i 90 ww. ustawy. Z tych informacji wynika też, że lada dzień MEN przedstawi publicznie projekt zmiany ww. ustawy, w tym zmianę niektórych przepisów w art. 80 i 90 tej ustawy.

Czy to jest wszystko, co udało mi się w sprawie naprawy prawa państwowego - dotyczącego oświaty - przy tej okazji zrobić? Nie - to nie jest wszystko! Przy okazji tej batalii, wreszcie Część Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN zrozumiała też, że lokalizacja szkoły ma wpływ na jej rodzaj, o którym mowa w art. 80 i 90 ww. ustawy.

A z czego niby to wynika? To wynika wprost z prywatnych/nieoficjalnych kontaktów z MEN oraz przedstawionej mi odpowiedzi MEN na ostatni wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Poniżej przedstawiam odpowiedź MEN (syg. DAP-WA-GK-337-2f/2013) na mój ostatni wniosek z dnia 24 czerwca 2013 r. oraz odpowiedni komentarz w tej sprawie i kolejny wniosek do ministra ds. oświaty.

TABELA: Zestawienie kwot przewidzianych na jednego ucznia oraz ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - o których mowa w art. 80 i 90 ww. ustawy - wg załącznika do pisma z MEN syg. DAP-WA-GK-337-2f/2013.

          2013    2012    2011    2010    2009 
Dane wg MEN na poszczególne lata          

Ocena jakości danych przedstawionych przez MEN.

Problem PIERWSZY

Jeżeli oznaczymy przez S kwotę subwencji na ucznia danego typu i rodzaju szkoły (bez rozbicia na obszar miejski i "wiejski") przedstawioną w dokumencie MEN DAP-GK-337-2a/2013, przez Sm odpowiednią kwotę subwencji na ucznia danego typu i rodzaju szkoły (w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców), przez Sw odpowiednią kwotę subwencji na ucznia danego typu i rodzaju szkoły (w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim) przedstawione w dokumencie DAP-WA-GK-337-2f/2013 to stawiam twierdzenie, że w każdym przypadku powinien zachodzić warunek/nierówność:

min(Sm,Sw) ≤ S ≤ max(Sm,Sw).     (*)

Poniższe przykłady dotyczą tylko 2013 r. i indeks:
s - oznacza kwotę [...] na ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części [...],
sp - oznacza kwotę [...] na ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części [...].
Indeks w stylu 104 oznacza pozycję w ww. dokumentach MEN.

Przykład 1:
Ss,104 = 3 409,42 zł,     Ss,104,m = 3 358,73 zł,     Ss,104b,w = 4 679,08 zł.
W tym przypadku warunek (*) jest spełniony, bo
Ss,104 > min(Ss,104,m,Ss,104b,w)     i     Ss,104 < max(Ss,104,m,Ss,104b,w).

Przykład 2:
Ssp,104 = 5 033,00 zł,     Ssp,104,m = 4 857,78 zł,     Ssp,104b,w = 5 031,36 zł.
W tym przypadku warunek (*) nie jest spełniony, bo
Ssp,104 > max(Ssp,104,m,Ssp,104b,w).

Przykład 3:
Ss,105 = 7 473,78 zł,     Ss,105,m = 10 726,95 zł,     Ss,105b,w = 10 728,45 zł.
W tym przypadku warunek (*) nie jest spełniony (i to bardzo silnie), bo
Ss,105 < min(Ss,105,m,Ss,105b,w).

Przykład 4:
Ssp,105 = 8 759,46 zł,     Ssp,105,m = 10 728,45 zł,     Ssp,105b,w = 10 920,70 zł.
W tym przypadku warunek (*) nie jest spełniony (i to bardzo silnie), bo
Ssp,105 < min(Ssp,105,m,Ssp,105b,w).

Problem DRUGI

Choć teoretycznie Ss,103,m może być mniejsze od Ss,105,m (patrz >> dokument) to jest to jednak bardzo mało prawdopodobne. Takich dziwnych danych przedstawionych przez MEN w podanej wyżej tabeli jest dużo więcej.

Podsumowanie jakości danych przedstawionych przez MEN

Przedstawione przez MEN dane DAP-GK-337-2a/2013 lub (nowe na: 2013, 2012, 2011, 2010 i 2009) są - jak widać z powyższego - wysoce prawdopodobnie wątpliwej jakości.

Kolejny wniosek do ministra ds. oświaty

Ponieważ do ministra ds. oświaty mam ograniczone zaufanie, i ponieważ zgodnie z poprzednim wnioskiem, w którym prosiłem o przedstawienie wzoru matematycznego - inaczej przedstawienie metodologii kalkulacji kwot, o których mowa wyżej - czego w odpowiedzi nie otrzymałem, i ponieważ przedstawione mi dane są wątpliwej jakości przedstawiam ministrowi ds. oświaty kolejny wniosek. Wniosek dostępny jest TUTAJ.

Regionalne Izby Obrachunkowe w akcji

W roku 2013 - pod przewodnią siłą RIO w Lublinie - regionalne izby obrachunkowe prowadzą w całym kraju koordynowane kontrole prawidłowego dotowania przez samorządy oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż JST. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że instytucje te sprawdzają poprawność stosowania przez samorządy prawa o dotowaniu oświaty, nie wiedząc ile wynoszą kwoty przewidziane na ucznia [...] w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 80 i 90 ww. ustawy oraz przynajmniej niektóre z tych instytucji, mają bardzo poważne problemy z rozróżnianiem szkół wg rodzajów, o których mowa w ww. przepisach a głównie tu mowa o RIO w Opolu.

Gdzie RIO akcje już zrobiło, gdzie trwają i gdzie jeszcze będą

Zobacz: Koordynowana akcja regionalnych izb obrachunkowych


Podobne tematy:

  1. Konia z rzędem temu, kto wie o co w art. 80 ust. 3 ustawy o SO chodzi?
  2. Co wybierze MEN: przyzna się do błedów w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i obieca ich bardzo szybkie usunięcie, czy problem trafi do Sądu Administracyjnego?
  3. Ministerstwo Edukacji Narodowej się ocknęło, ale [...].
  4. List otwarty do ministra ds. oświaty oraz przewodniczącego Krajowej Rady RIO ws. przepisów o dotowaniu oświaty.
  5. „Typy i rodzaje" szkół, o których mowa w art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty.
  6. Stanowisko MEN jest sprzeczne z praktyką RIO.
  7. Ile jest szkół w szkole?
  8. Dotacje szkół do natychmiastowej zmiany! Część I
  9. Dotacje szkół do natychmiastowej zmiany! Część II - Bajzel logiczny w art. 80 i 90.

> powrót