Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Dotacje szkół do natychmiastowej zmiany! Część II - Bajzel logiczny w art. 80 i 90.

2013-08-05, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty, użyto zwrot:

 1. „w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 8-krotnie: w art. 80 ust. 2c, 3 (dwukrotnie), 3a i 8 oraz w art. 90 ust. 1a, 3a i 8,

 2. „w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego - 1-krotnie: w art. 80. ust. 3a,

 3. „w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego - 1-krotnie: w art. 90 ust. 3a,

 4. „w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - 3-krotnie: w art. 80. ust. 2 oraz w art. 90. ust. 2a i 2b,

 5. „w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę - 2-krotnie: w art. 80. ust. 2b oraz w art. 90. ust. 2d.

Ad 1. Można udowodnić, że zwrot „w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego użyty 8-krotnie w zapisach art. 80 i 90 ww. ustawy powoduje, że zapisy te są niezgodne z art. 167 ust. 1 Konstytucji RP. Zwrotów tych z czasem przybywa coraz więcej w ww. zapisach!

Ad 2, 3 i 4. Jedna z podstawowych zasad/reguł interpretacyjnych prawa stanowi, że zwrotów brzmiących odmiennie nie należy rozumieć jednolicie, lecz odmiennie. Jeżeli tak, to jak należy rozumieć zwroty wymienione w pkt 2 do 4 skoro wyraźnie widać, że należałoby je rozumieć jednolicie?

Ad 5. Z użycia zwrotu „w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę w art. 80. ust. 2b oraz art. 90. ust. 2d ww. ustawy wynika zapewne, że Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa, że samorządy mogłyby mieć problem ze zrozumieniem tych zapisów gdyby zamiast użytego zwrotu użyto zwrot np. w stylu „w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Czy w oparciu o wnioski wynikające z pkt 1 do 4, takie traktowanie samorządów przez MEN nie wygląda na śmieszność?

Powyższe zapisy świadczą o niechlujstwie, bajzlu oraz [...]
panującym od wielu, wielu, wielu lat w Ministerstwie Edukacji Narodowej.


To opracowanie, jak i wiele innych zamieszczonych na tej stronie -
wbrew zapewnieniom władz państwowych - świadczą również o tym,
że państwo nie działa, oraz że państwo nie zdaje egzaminu.

Przepisy art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty są do natychmiastowej zmiany!

Dnia 2 sierpnia 2013 r. minęło już pół roku od rozpoczęcia przeze mnie sporu z MEN o zmianę zapisów art. 80 i 90 ww. ustawy. Jak Państwo widzicie póki co, to jest cisza - ze strony MEN. Może to cisza przed burzą? Tak czy inaczej: ciągle będę atakował te przepisy, bo "arsenał amunicji" mam okazały i trwać to będzie tak długo, aż MEN wreszcie "pęknie". Myślę, że nastąpi to szybciej niż później. Zwrot podany w pkt 1 daje przeogromne możliwości nękania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Będę coraz więcej i coraz bardziej skomplikowanych żądał od MEN informacji - wszystko w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Czekam do dnia 24 sierpnia 2013 r. na odpowiedź na ostatni do niego wniosek z dnia 24 czerwca 2013 r. Gdyby nie zwrot przedstawiony w pkt 1 i użyty wielokrotnie w art. 80 i 90 ww. ustawy, to MEN jak zwykle strugałoby "greka".


Podobne tematy:

 1. Konia z rzędem temu, kto wie o co w art. 80 ust. 3 ustawy o SO chodzi?
 2. Co wybierze MEN: przyzna się do błedów w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i obieca ich bardzo szybkie usunięcie, czy problem trafi do Sądu Administracyjnego?
 3. Ministerstwo Edukacji Narodowej się ocknęło, ale [...].
 4. List otwarty do ministra ds. oświaty oraz przewodniczącego Krajowej Rady RIO ws. przepisów o dotowaniu oświaty.
 5. „Typy i rodzaje" szkół, o których mowa w art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty.
 6. Stanowisko MEN jest sprzeczne z praktyką RIO.
 7. Ile jest szkół w szkole?
 8. Dotacje szkół do natychmiastowej zmiany! Część I

> powrót