Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej w roli dobrodzieja.

2014-01-16, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W algorytmie podziału subwencji oświatowej na rok 2014 pojawiła się nowa waga P31 związana z ograniczeniem oddziałów do 25 uczniów w klasach od I-III od 1 września 2014 r. W przedstawionym projekcie rozporządzenia dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie podziału tej subwencji wartość tej wagi wynosi 0.02.

A ile ostatecznie wynosi wartość tej wagi w wydanym w tej sprawie rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 2013 r.? Wartość tej wagi ostatecznie wynosi P31 = 0.03. Pomimo tego, że wartość tej wagi ostatecznie i tak jest bardzo śmieszna, bo na statystycznego ucznia I klasy szkoły podstawowej zlokalizowanej w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców wyniesie około 150÷160 zł na rok, to jednak wzrosła ona w stosunku do pierwotnej wartości o 50%.

Czy teraz samorządy prowadzące szkoły podstawowe dostaną większą subwencję? Czy minister ds. oświaty zrobił dla nich dobrze? A skoro tak, to minister ds. oświaty okazał się dla nich dobrodziejem.

Jeżeli pomiędzy dniem przedstawienia przez ministra ds. oświaty swojego projektu rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej na 2014 r., a dniem podjęcia ustawy budżetowej na 2014 r. nie wzrosła w niej łączna kwota subwencji oświatowej na 2014 r., to z czego niektórym samorządom MEN naliczy wyższa subwencję - z czego ją sfinansuje? Odpowiedź jest prosta: dla niektórych samorządów minister ds. oświaty naliczy wyższą subwencję kosztem pozostałych. To się powinno uwidocznić spadkiem planowanej wartości standardu finansowego na 2014 r.

Sprawdźmy zatem, jak się sprawa ma:

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia przedstawionego 7 listopada 2013 r. czytamy, że planowany standard finansowy A na rok 2014 wyniesie 5 289,45 zł a w uzasadnieniu do wydanego już rozporządzenia czytamy, że wyniesie 5 241,89 zł. Zatem wartość standardu A spadła aż o około 1%. Dlaczego ona spadła? Spadła ona między innymi z powodu podniesienia wartości wagi P31 - choć w tym przypadku, z tego tytułu w sposób nieznaczny (w 10-tej części 1%), ale jednak - bo tak to działa, tak minister ds. oświaty i minister ds. finansów rozumieją art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST.

Takiego mamy dobrodzieja z ministra ds. oświaty.Dodatek

Proszę zapoznać się z poniższymi dwoma fragmentami z przedstawionych przez ministra ds. oświaty uzasadnień do ww. rozporządzenia i ocenić samemu, jakie teksty w tej samej sprawie potrafi do wierzenia przedstawiać Ministerstwo Edukacji Narodowej.

1. Ostatni fragment pkt. 2 (str. 3) w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia:

Szacuje się, że liczba wychowanków przeliczanych wagą P25 ulegnie zwiększeniu maksymalnie o ok. 1.200 wychowanków, na których zostanie naliczona dodatkowa kwota subwencji oświatowej - maksymalnie 11,7 mln (ok. 9,7 tys. zł na jednego wychowanka).”

2. Ostatni fragment pkt. 2 (str. 3) w uzasadnieniu do wydanego rozporządzenia:

W związku z niżem demograficznym szacuje się, że liczba wychowanków przeliczanych wagą P25 wyniesie 7,6 tys. i ulegnie zmniejszeniu w porównaniu do roku 2013 o ok. 0,4 tys. wychowanków. Dodatkowa kwota części oświatowej subwencji ogólnej naliczona na 2014 r. tą wagą wyniesie ok. 72,4 mln zł (ok. 9,5 tys. zł na jednego wychowanka) i w porównaniu z rokiem 2013 zmniejszy się o ok. 2,5 mln zł.”

Horror, istny horror!

> powrót