Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

I seria wniosków do MEN: wnioski w sprawie 6-latków i projektowanych zmian w Karcie Nauczyciela.

2014-02-13, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Ponieważ z odpowiedzi MEN na wcześniejsze kierowane do niego wnioski wynika, że prawo przez niego stanowione / opracowane jest w należytym porządeczku, że prawo przez niego stosowane, jest stosowane w sposób właściwy, postanowiłem przedstawić ministrowi ds. oświaty hurtowo kilka serii nowych wniosków - niech się MEN wykaże, że rzeczywistście tak jest, a Państwo, jako czytelnicy ocenicie sami, czy MEN ma rację.

PIERWSZA seria wniosków

WNIOSEK 1 - serii I

Zasadniczy / fundamentalny problem z 6-latkami nie leży w przygotowaniu szkół do przyjęcia 6-latków a problem ten polega na tym: czy 6-latki nadają się do szkoły, bo szkoła, to nie przedszkole – szkoła, to rygor / obowiązki / oczekiwania od ucznia, oraz jak obniżenie obowiązku szkolnego wpłynie na produkt końcowy, jakim jest wiedza / umiejętności absolwentów szkół.

Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej:
- Wniosek o ustosunkowanie się do opracowań na temat 6-latków.

WNIOSEK 2 - serii I

Ustawa - Karta Nauczyciela powinna być zmodyfikowana i to możliwie szybko, bo posiada bardzo poważne błędy: logiczne i prawne (oraz …). Przedstawiony jesienią ub. roku projekt zmiany ww. ustawy część tych błędów usuwa, ale inne / nowe tworzy.

Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej:
- Wniosek o ustosunkowanie się do opinii na temat projektu zmian w ustawie KN.

Pozostałe serie wniosków do MEN:

  1. II seria wniosków,
  2. III seria wniosków,
  3. IV seria wniosków,
  4. V seria wniosków.

> powrót