Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

IV seria wniosków do MEN: hipoteza - zanim wejdą w życie muszą być zmienione.

2014-02-24, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

CZWARTA seria wniosków

WNIOSEK 1 - serii IV

Działając na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskuję o przedstawienie mi następujących informacji:
  1. Kto z imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem jest autorem zapisów art. 90 ust. 1b i 1c ustawy o systemie oświaty?
  2. inne pytania ... .
Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej:
- Wniosek nr 1 do MEN – dot. art. 90 ust. 1b i 1c ustawy o systemie oświaty.

WNIOSEK 2 - serii IV

Z art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty wynika, że: Niepubliczne przedszkole może otrzymywać dotację z budżetu gminy na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, jeżeli przedszkole to: spełni 6 warunków wymienionych w ww. ustępie. [...]

Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej:
- Wniosek nr 2 do MEN - dot. art. 90 ust. 1b i 1c ustawy o systemie oświaty.

Pozostałe serie wniosków do MEN:

  1. I seria wniosków,
  2. II seria wniosków,
  3. III seria wniosków,
  4. V seria wniosków.

> powrót