Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

III seria wniosków do MEN: wnioski w sprawie problemu podziału subwencji oświatowej w roku 2014 oraz prawdopodobnych błędów przy naliczaniu subwencji w latach minionych.

2014-02-18, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

TRZECIA seria wniosków

WNIOSEK 1 - serii III

Tak w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, jak i w uzasadnieniu do ostatecznie wydanego rozporządzenia ws. podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2014 czytamy: „[…] Szacuje się, że zaproponowana zmiana zasad ustalania wartości wskaźnika korygującego Di może dotyczyć jedynie kilku jednostek samorządu terytorialnego (JST). Obejmie ona te jednostki samorządu terytorialnego, dla których wskaźnik korygujący Di wyliczony wg. dotychczaso-wych zasad ukształtowałby się na poziomie niższym niż 0,87. Wówczas wartość wskaźnika korygującego Di dla tych jednostek samorządu terytorialnego osiągnie wartość równa 0,87, tj. o ok. 5% niższa od minimalnej wartości tego wskaźnika w 2013 r.”

Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej:
- Wniosek do MEN – dot. problemu podziału subwencji oświatowej w roku 2014.

WNIOSEK 2 - serii III

Jesienią 2012 roku przeprowadziłem analizę odpowiednich danych, z której wynika, że MEN prawdopodobnie w niektórych minionych latach niepoprawnie ustalało dla niektórych samorządów wartości liczby uczniów szkół zlokalizowanych w obszarach wiejskich i miejskich do 5 tys. mieszkańców (Lwi), co wpłynęło na niepoprawne ustalenie kwoty standardu finansowego a to z kolei wpłynęło na niepoprawne / błędne naliczenie subwencji oświatowej dla wszystkich samorządów w kraju.

Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej:
- Wniosek do MEN - dot. błędów w naliczaniu przez MEN subwencji oświatowej dla JST. Załącznik do wniosku:
- Załącznik do wniosku - dot. podejrzanych (błędnych?) danych mających wpływ na wysokość naliczonej subwencji oświatowej dla JST.

Pozostałe serie wniosków do MEN:

  1. I seria wniosków,
  2. II seria wniosków,
  3. IV seria wniosków,
  4. V seria wniosków.

> powrót