Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Oszustwa na maturze'2014: szczegóły - cuda przy progach zdania matury.

2014-11-23, autorzy: Bogdan Stępień & Zespół                                                     > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

To co się dzieje na maturze z matematyki a przede wszystkim z języka polskiego z poziomów podstawowych określamy jako oszustwo - świadome działanie OKE (pod czujnym okiem CKE i MEN) polegające na zawyżaniu uczniom wyników z matury. W najlepszym przypadku, takie działania należy określać co najmniej, jako brak profesjonalizmu ze strony OKE, CKE oraz MEN.

Objaśnienie: Zasięg działania poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych:

 1. OKE Gdańsk: kujawsko-pomorskie, pomorskie,
 2. OKE Jaworzno: śląskie,
 3. OKE Kraków: lubelskie, małopolskie, podkarpackie,
 4. OKE Łomża: podlaski, warmińsko-mazurskie,
 5. OKE Łódź: łódzkie, świętokrzyskie,
 6. OKE Poznań: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie,
 7. OKE Warszawa: mazowieckie,
 8. OKE Wrocław: dolnośląskie, opolskie.

Tabela 1. Rozkłady liczby uczniów wg liczby uzyskanych punktów z egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki z poziomów podstawowych w roku 2014 wg poszczególnych OKE (wykresy rozkładów dostępne są po kliknięciu na poniższe ikony):

język polski        matematyka

Tabela 2. Znormalizowane procentowe rozkłady liczby uczniów wg uzyskanych punktów z języka polskiego i matematyki z poziomów podstawowych - matura 2014 (wykresy rozkładów dostępne są po kliknięciu na poniższe ikony):

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław

Wnioski z tabeli 1 i 2:
 1. We wszystkich OKE w kraju podkręcano w podobnym stopniu i na ogromną skalę uczniom wyniki z języka polskiego z liczbą punktów zbliżoną do progu zdawalności.
 2. We wszystkich OKE w kraju - oprócz OKE w Krakowie i Łodzi - podkręcano uczniom wyniki z matematyki z liczbą punktów zbliżoną do progu zdawalności.
 3. Czy można nie podkręcać wyników?
 4. OKE Warszawa pomimo tego, że uzyskała najlepszy wynik z matematyki nie wyzbyła się podkręcania wyników.

Tabela 3. Liczba uczniów zdających egzamin gimnazjalny w 2011 r., maturalny w 2014 r. oraz liczba mieszkańców wg stanu 31 marca 2011 r.

OKE Liczba uczniów
zdających egzamin
Liczba
ludności
wg stanu
31.12.2011
Stosunki wybranych
kolumn x 100%
gimnnazjalny
w 2011r.
maturalny
w 2014r.
2/4 3/4 3/2
1     2   3     4    5    6    7
1 Gdańsk 49 020 32 891 4 373 810 1,12% 0,75% 67,1%
2 Jaworzno 45 890 32 772 4 630 364 0,99% 0,71% 71,4%
3 Kraków 88 909 67 237 7 640 456 1,16% 0,88% 75,6%
4 Łomża 30 587 22 382 2 654 512 1,15% 0,84% 73,2%
5 Łódź 41 093 30 065 3 819 404 1,08% 0,79% 73,2%
6 Poznań 69 210 46 091 6 193 167 1,12% 0,74% 66,6%
7 Warszawa 54 744 43 699 5 268 660 1,04% 0,83% 79,8%
8 Wrocław 39 310 26 644 3 931 451 1,00% 0,68% 67,8%
Źródła danych:
- kol. 2: Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego za 2011 r. - CKE,
- kol. 3: pozyskane dane z CKE na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
- kol. 4: Liczba ludności wg GUS na 31.03.2011 r.

Wnioski z tabeli 3:
 1. OKE w Krakowie obsługuje o ponad dwa razy więcej maturzystów od 5-ciu innych OKE w kraju,
 2. Największy odsetek gimnazjalisów kontynuuje naukę w szkołach kończących się maturą w OKE: Kraków i Warszawa,
 3. Najmniejszy odsetek gimnazjalisów kontynuuje naukę w szkołach kończących się maturą w OKE: Poznań, Gdańsk i Wrocław.

Tabela 4. Średnie wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki z poziomów podstawowych - matura 2014.

OKE Wyniki z języka polskiego Wyniki z matematyki
w pkt. w % wzgl.
kraju
    w pkt. w % wzgl.
kraju
1       2 3 4       5 6 7
1 Gdańsk 35,21 50,3% -0,75% 23,64 47,3% -0,69%
2 Jaworzno 36,08 51,5% 1,69% 23,43 46,9% -1,57%
3 Kraków 36,04 51,5% 1,58% 24,48 49,0% 2,83%
4 Łomża 34,55 49,4% -2,61% 23,39 46,8% -1,74%
5 Łódź 34,51 49,3% -2,73% 24,41 48,8% 2,54%
6 Poznań 35,23 50,3% -0,71% 22,67 45,3% -4,77%
7 Warszawa 35,00 50,0% -1,36% 24,69 49,4% 3,72%
8 Wrocław 36,75 52,5% 3,59% 22,94 45,9% -3,63%
9 kraj 35,48 50,7% - 23,80 47,6% -

Wnioski z tabeli 4:
 1. Najlepsze wyniki matury z języka polskiego osiągnęła młodzież z południowych terenów, tj. z OKE: Wrocław, Jaworzno i Kraków,
 2. Najlepsze wyniki matury z matematyki osiągnęła młodzież z OKE: Warszawa, Kraków i Łódź,
 3. Gdyby nie fakt, że w OKE Warszawa na progu zdawalności podkręcano uczniom wyniki z matematyki, to OKE Łódź i Kraków mogłaby mieć lepszy wynik od OKE Warszawa.

Tabela 5. Odchylenia wyników maturalnych wg OKE względem wyników krajowych oraz liczba uczniów niezdających maturę wg przedmiotów obowiązkowych (język polski i matematyka z poziomów podstawowych) - matura 2014.

OKE Matura z języka polskiego Matura z matematyki
kol.4
w tab.4
% uczniów
z mniej
niż 21 pkt.
kol.3/
w.9k.3
    kol.7
w tab.4
% uczniów
z mniej
niż 15 pkt.
kol.6/
w.9k.6
1       2 3 4       5 6 7
1 Gdańsk -0,75% 6,24% -8,0% -0,69% 26,6% 0,5%
2 Jaworzno 1,69% 5,82% -14,2% -1,57% 27,0% 2,0%
3 Kraków 1,58% 6,47% -4,6% 2,83% 25,5% -3,7%
4 Łomża -2,61% 7,76% 14,4% -1,74% 27,7% 4,6%
5 Łódź -2,73% 7,93% 16,9% 2,54% 25,4% -4,1%
6 Poznań -0,71% 6,88% 1,4% -4,77% 28,0% 5,8%
7 Warszawa -1,36% 8,15% 20,2% 3,72% 24,3% -8,2%
8 Wrocław 3,59% 4,90% -27,7% -3,63% 29,2% 10,3%
9 kraj - 6,78% - - 26,47% -

Wnioski z tabeli 5:
 1. Największy odsetek maturzystów nie zdało język polski w OKE: Warszawa i Łódź.
 2. Pomimo tego, że w OKE Łódź maturzyści osiągnęli gorsze wyniki z języka polskiego od OKE Warszawa, to jednak dla tej drugiej wartość kolumny 4 jest większa, a to oznacza, że prawdopodobnie skala podkręcania wyników uczniom z języka polskiego była większa w OKE Łódź niż w OKE Warszawa (porównaj wykresy: wykres1, wykres2).
 3. Największy odsetek maturzystów nie zdało matematykę w OKE: Wrocław i Poznań.
 4. Pomimo tego, że w OKE Poznań maturzyści osiągnęłi gorsze wyniki z matematyki od OKE Wrocław, to jednak dla tej drugiej wartość kolumny 7 jest większa, a to oznacza, że prawdopodobnie skala podkręcania wyników uczniom z matematyki była większa w OKE Poznaniu niż w OKE Wrocław (porównaj wykresy: wykres1, wykres2).


Inne oparcowania na podobny temat:
 1. Defekt egzaminatora w OKE - Poznań.
 2. Zjednoczone siły MEN i CKE bronią się efektem egzaminatora.
 3. W USA za to grozi do 20 lat więzienia a w Polsce ile?.

> powrót