Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Korelacje poparcia wg województw dla komitetów wyborczych w wyborach Sejm'2015 z wojewódzkimi wynikami młodzieży w nauce

2015-10-27, autor: Bogdan Stępień i Kamil Stępień                                                > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Wzorem wyborów poprzednich, w tym opracowaniu przedstawiamy korelacje poparcia wg województw dla komitetów wyborczych w ostatnich wyborach do Sejmu'2015 z wojewódzkimi wynikami młodzieży w nauce.

Jesienią 2014 r. na XLIII Konferencji Zastosowań Matematyki - Instytutu Matematycznego PAN przedstawiliśmy hipotezę: Dzieci statystycznego/przeciętnego wyborcy „konserwatywnego” lepiej się przykładają do nauki niż statystycznego/przeciętnego wyborcy „postępowego”. Prezentacja tej hipotezy dostępna jest tutaj.

A teraz do rzeczy.

Tabela 1    Poparcie w procentach wg województw dla komitetów wyborczych w wyborach Sejm'2015
   KORWiN   Kukiz'15   Nowo-
czesna*)
 PiS   PO   PSL  Razem*)   ZL*) Pozos-
tałe
dolnośląskie 4,74 9,03 8,69 32,63 29,26 3,14 3,86 8,05 0,60
kujawsko-pomorskie 4,23 8,04 6,91 31,86 27,74 6,40 3,70 10,39 0,73
lubelskie 4,74 9,79 4,22 47,76 14,83 9,24 2,60 6,45 0,37
lubuskie 4,99 8,75 9,99 28,27 28,21 5,12 3,99 10,02 0,66
łódzkie 4,29 8,65 6,70 38,35 23,15 5,93 3,79 8,79 0,35
małopolskie 5,20 8,14 6,58 48,18 19,43 4,19 3,08 4,73 0,47
mazowieckie 5,13 7,89 9,53 38,30 22,61 4,84 4,21 6,92 0,55
opolskie 3,95 12,57 7,14 27,77 26,23 3,68 3,02 6,75 8,89
podkarpackie 4,69 9,23 4,09 55,09 13,37 5,69 2,30 4,47 1,07
podlaskie 4,66 9,07 5,37 45,38 16,74 8,07 2,59 7,35 0,77
pomorskie 4,70 7,60 8,67 30,45 34,06 3,13 4,02 6,62 0,75
śląskie 4,88 10,69 8,06 34,82 25,56 2,52 3,91 8,33 1,23
świętokrzyskie 4,14 9,41 4,98 42,81 17,25 9,51 2,80 7,87 1,23
warmińsko-mazurskie 4,94 8,66 6,39 30,91 28,38 7,69 3,78 8,30 0,97
wielkopolskie 4,32 7,77 9,32 29,61 28,45 6,62 3,94 9,28 0,69
zachodnio-pomorskie 5,01 8,78 8,44 28,91 31,25 3,97 4,04 9,59 0,01
Nowoczesna*) - oznacza Nowoczesna - Petru,
Razem*) - oznacza Partię Razem,
ZL*) - oznacza Zjednoczoną Lewicę,
Tabela powstała w oparciu o ogólnodostępne danych w internecie na stroniePaństwowej Komisji Wyborczej
kraj 4,76 8,81 7,60 37,58 24,09 5,13 3,62 7,55 0,86

Tabela 2    Współczynniki korelacji liniowej poparcia wg województw dla komitetów wyborczych w wyborach Sejm'2015 z wynikami młodzieży z egzaminu gimnazjalnego wg województw - wg lat egzaminu
   2005   2006   2007  2008   2009   2010  2011   śred. odch.std.
KORWiN 0,28 0,43 0,34 0,36 0,42 0,34 0,29 0,35 0,06
Kukiz'15 -0,30 -0,14 -0,07 -0,05 -0,11 0,07 0,01 -0,08 0,12
Nowoczesna - Petru -0,13 -0,14 -0,19 -0,28 -0,11 -0,26 -0,40 -0,21 0,10
PiS 0,64 0,66 0,68 0,76 0,64 0,71 0,83 0,70 0,07
PO -0,53 -0,57 -0,63 -0,70 -0,56 -0,64 -0,80 -0,63 0,09
PSL 0,02 -0,06 0,00 0,04 -0,13 -0,12 0,12 -0,02 0,09
Partia Razem -0,18 -0,21 -0,26 -0,37 -0,21 -0,37 -0,48 -0,30 0,11
Zjednoczona Lewica -0,54 -0,60 -0,61 -0,67 -0,62 -0,76 -0,71 -0,65 0,07
Pozostale bez MN*) -0,32 -0,25 -0,17 -0,17 -0,19 -0,07 -0,12 -0,17 0,10
MN*) - oznacza Mniejszość Niemiecką
Powyższą kalkulacje wykonano na podstawie danych z Tabeli 1 przedstawionej wyżej oraz Tabeli 2 przedstawionej w opracowaniu Edukacja a wybory - Część I.

Dodatnia wartość ww. współczynnika korelacji mówi, że dany komitet uzyskuje tym większe poparcie w danym województwie im lepiej się w nim młodzież uczy, i na odwrót - ujemna wartość ww. współczynnika mówi, że dany komitet uzyskuje tym większe poparcie w danym województwie im gorzej się w nim młodzież uczy. Dopuszczalne wartości współczynnika korelacji są z zakresu od -1 do 1.

Tabela 3    Współczynniki korelacji liniowej poparcia wg województw dla komitetów wyborczych w wyborach Sejm'2015 z wynikami młodzieży ze sprawdzianu po 6-klasie wg województw - wg lat sprawdzianu
   2005   2006   2007  2008   2009   2010  2011   śred. odch.std.
KORWiN 0,29 0,32 0,24 0,32 0,41 0,35 0,31 0,32 0,05
Kukiz'15 0,13 0,08 0,05 -0,10 -0,13 -0,01 -0,08 -0,01 0,10
Nowoczesna - Petru -0,08 -0,04 -0,26 -0,36 -0,14 -0,25 -0,41 -0,22 0,14
PiS 0,42 0,43 0,59 0,70 0,57 0,68 0,78 0,60 0,13
PO -0,37 -0,39 -0,53 -0,65 -0,49 -0,60 -0,71 -0,53 0,13
PSL -0,24 -0,20 -0,07 0,12 -0,11 -0,10 0,12 -0,07 0,14
Partia Razem -0,20 -0,23 -0,35 -0,43 -0,22 -0,37 -0,49 -0,33 0,11
Zjednoczona Lewica -0,70 -0,67 -0,76 -0,72 -0,63 -0,75 -0,74 -0,71 0,05
Pozostale bez MN*) 0,20 0,16 -0,13 -0,02 -0,06 0,03 -0,06 0,05 0,11
MN*) - oznacza Mniejszość Niemiecką
Powyższą kalkulacje wykonano na podstawie danych z Tabeli 1 przedstawionej wyżej oraz Tabeli 3 przedstawionej w opracowaniu Edukacja a wybory - Część I.

Tabela 4    Współczynniki korelacji liniowej poparcia wg województw dla PiS i PO w wyborach Sejm'2011 i Sejm'2015 z wynikami młodzieży z egzaminu gimnazjalnego wg województw - wg lat egzaminu
   2005   2006   2007  2008   2009   2010  2011   śred. odch.std.
PiS Sejm'2011 0,68 0,70 0,70 0,79 0,69 0,75 0,85 0,74 0,06
PiS Sejm'2015 0,64 0,66 0,68 0,76 0,64 0,71 -0,83 0,70 0,07
PiS - Różnica -0,04 -0,04 -0,02 -0,03 -0,05 -0,04 -0,02 -0,04
PO Sejm'2011 -0,43 -0,42 -0,49 -0,54 -0,39 -0,46 -0,66 -0,48 0,09
PO Sejm'2015 -0,53 -0,57 -0,63 -0,70 -0,56 -0,64 -0,80 -0,63 0,09
PO - Różnica -0,10 -0,15 -0,14 0,16 -0,17 -0,18 -0,14 -0,15

Tabela 5    Współczynniki korelacji liniowej poparcia wg województw dla PiS i PO w wyborach Sejm'2011 i Sejm'2015 z wynikami młodzieży ze sprawdzianu po 6-klasie wg województw - wg lat sprawdzianu
   2005   2006   2007  2008   2009   2010  2011   śred. odch.std.
PiS Sejm'2011 0,48 0,49 0,65 0,73 0,64 0,72 0,82 0,65 0,13
PiS Sejm'2015 0,42 0,43 0,59 0,70 0,57 0,68 -0,78 0,60 0,10
PiS - Różnica -0,06 -0,06 -0,06 -0,03 -0,07 -0,04 -0,04 -0,05
PO Sejm'2011 -0,18 -0,21 -0,37 -0,51 -0,33 -0,41 -0,57 -0,37 0,14
PO Sejm'2015 -0,37 -0,39 -0,53 -0,65 -0,49 -0,60 -0,71 -0,53 0,13
PO - Różnica -0,19 -0,18 -0,16 -0,14 -0,16 -0,19 -0,14 -0,16

Wnioski:
 1. Wyżej przedstawione korelacje dobrze współgrają z hipotezą przedstawioną w opracowaniu: Edukacja a wybory i dostarczają nowej wiedzy.

 2. Wyżej przedstawione korelacje uprawdopodobniają prawdziwość hipotezy przedstawionej w opracowaniu: Edukacja a wybory.

 3. Elektorat KW Kukiz'2015 jest elektoratem środka.

 4. Elektoratowi KW Nowoczesna - Petru bliżej jest do elektoratu PO niż PiS.

 5. Wybrańcy elektoratu z najgorszymi korelacjami nie dostali się do Sejmu VIII kadencji - mowa o opcji Leszka Millera oraz Janusza Palikota.

 6. Najgorsze korelacje preferencji wyborczych wyborców z wynikami ich pociech w nauce w Sejmie VIII kadencji reprezentuje PO.

 7. Najlepsze korelacje preferencji wyborczych wyborców z wynikami ich pociech w nauce w Sejmie VIII kadencji reprezentuje PiS.

 8. Wobec powyższego lewa ściana w Sejmie VIII kadencji należy się PO a prawa PiS, pozostałym natomiast przestrzeń pomiędzy nimi.

Inne wcześniejsze opracowania na podobny temat:

 1. Podsumowanie: Korelacje poparcia wg województw w II turze wyborów prezydenckich z wynikami młodzieży w edukacji wg województw ,

 2. Korelacje poparcia dla kandydatów wg województw w I turze wyborów prezydenckich - 2015 z wojewódzkimi wynikami młodzieży w nauce ,

 3. Edukacja a wybory,

 4. Edukacja a wybory - Część I,

 5. Poparcie wyborców dla partii politycznych w wyborach do Sejmu w 2011r. a wyniki ich pociech z egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po szóstej klasie,

 6. Poparcie wyborców w wyborach prezydenckich w 2010r. oraz w wyborach do Sejmu w 2007r. a wyniki ich pociech z egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po szóstej klasieklasie.

> powrót