Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Petycja do MEN w sprawie petycji

2016-11-02, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.p.06.2016
Od: Bogdan Stępień
Do: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 02 listopada 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

Art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195) stanowi, że „Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana”.

W związku z powyższym oraz działając społecznie i w interesie publicznym, i na podstawie art. 2 ww. ustawy, żądam natychmiastowego:

  1. usunięcia znaków cudzysłowów z tytułu mojej petycji z dnia 07 października 2016 r. (o sygn. BS.p.04.2016) a zamieszczonego na stronie MEN pod adresem https://men.gov.pl/ministerstwo/kontakt-z-urzedem/petycje/petycja-1609-2.html,

  2. zamieszczenia na stronie, o której mowa w pkt. 1, mojej petycji - z dnia 20 października 2016 r. - w sprawie zreformowania projektowanej reformy oświaty (dokument o sygn. BS.p.05.2016).

Oświadczenie: wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska.

W oczekiwaniu na odpowiedź
i merytoryczną reakcję na petycję
z niskimi ukłonami
/-/
dr Bogdan Stępień


Załączniki:
- zrzutka ekranu zawartości strony MEN z petycjami - wg stanu 2 listopad 2016 r. godz. 10:43:05

> powrót