Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Aplikacja SWN (średnie wynagrodzenia nauczycieli) + JDU na 2018 r.

2018-02-14, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Spis treści:

 1. Krótka informacja na temat aplikacji SWN,
 2. Oferta cenowa brutto aplikacji SWN na rok 2018,
 3. Zamawianie SWN na rok 2018,
 4. Uwaga,
 5. Opinie użytkowników aplikacji SWN,
 6. Skoro może być dużo taniej, to ....

I. Krótka informacja na temat aplikacji SWN

     Aplikacja SWN, to sprawdzony, bardzo tani i prosty w obsłudze profesjonalny bazodanowy program komputerowy do kalkulacji średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz naliczania jednorazowych dodatków uzupełniających (art. 30a ustawy KN). Oprócz tego, program ten posiada unikalną procedurę prognozującą z dużym wyprzedzeniem dopłaty (jdu) - na koniec roku - na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli.

Istnieją dwie wersje aplikacji SWN - dwa rozwiązania:

 1. SWN dla ZEAS - dotyczy scentralizowanej księgowości szkół prowadzonej przez jeden podmiot w całej JST (np. podmiot typu ZEAS, Centrum Usług Wspólnych, itp.)

 2. SWN dla JST - dotyczy księgowości rozproszonej tzn. każda szkoła prowadzi swoją księgowość, w tym przypadku są dwa programy: SWN dla JST oraz SWN dla szkoły.

Od samego początku, czyli od 2009 r. z aplikacji SWN korzystają samorządy z całej Polski, od gmin wiejskich, poprzez miejsko-wiejskie, miejskie, miasta grodzkie, aż do powiatów ziemskich - starostwa.

II. Oferta cenowa brutto aplikacji SWN na rok 2018:

(ceny aplikacji na rok 2018 wzrastają w stosunku do roku ubiegłego (lat ubiegłych) o nie więcej niż 12.5% i jest to spowodowane przede wszystkim wymogiem dostosowaniem jej do irracjonalnego i dysfunkcjonalnego terminu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2018 - od 1 kwietnia, podstawa prawna: ustawa budżetowa na rok 2018.

a) SWN dla ZEAS:

Liczba szkół/
placówek w JST
    Dla użytkowników
dotychczasowych    nowych
do 5 270 zł 350 zł
od 6 do 10 270 zł 380 zł
od 11 do 25 270 zł 410 zł
od 26 do 50 270 zł 450 zł
od 51 do 100 270 zł 500 zł
od 101 do 250 270 zł 560 zł
od 251 270 zł 630 zł

b) SWN dla JST (wraz/łącznie z aplikacją SWN dla szkoły):

Liczba szkół/
placówek w JST
    Dla użytkowników
dotychczasowych    nowych
do 5 360 zł 490 zł
od 6 do 10 360 zł 530 zł
od 11 do 25 360 zł 570 zł
od 26 do 50 360 zł 620 zł
od 51 do 100 360 zł 680 zł
od 101 do 250 360 zł 750 zł
od 251 360 zł 830 zł

III. Zamawianie aplikacji SWN na rok 2018:

kliknij tutaj >> Elektroniczny (internetowy) formularz zamówieniowy.

Zamówiona aplikacja wraz z dokumentacją wysyłana jest via internet na podany adres email w zamówieniu.

IV. Uwaga! Uwaga! Achtung! Warning! Wnimanie!

     Wyjątkowo w tym roku (2018), wysyłanie aplikacji SWN na (za) rok 2018 do jej użytkowników rozpocznie się później niż zwykle, ponieważ p. Anna Zalewska - minister edukacji narodowej, powinna wcześniej wydać dwa rozporządzenia:

- pierwsze w sprawie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w roku 2018,

- drugie rozporządzenie, to rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli ... i tam ble ble ble - z dnia 13 stycznia 2010 roku

Kiedy pani Anna Zalewska znajdzie czas na wydanie tych rozporządzeń? - oto jest pytanie!

Odpowiedź na to pytanie powinniśmy uzyskać wkrótce, bo dnia 6 lutego 2018 roku skierowałem do niej dwa wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej:

 1. Wniosek BS.01.2018 ws. projektu zmiany rozporządzenia ws. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w roku 2018,

 2. Wniosek BS.02.1018 ws. projektu zmiany rozporządzenia ws. sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Decyzja:

Kilka godzin po przedstawieniu tego opracowania wszedłem na stronę Rządowego Centrum Legislacji i zauważyłem, że dnia 9 lutego, czyli w trzecim dniu od przedstawienia MEN-owi wniosku BS.01.2018, zarejestrowało ono w systemie RCL projekt rozporządzenia zmieniającego minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku. Dlaczego jednak MEN nie poinformowało mnie dotychczas o tym?

Mniejsza jednak o to, bo ważniejszym jest to, że wg tego projektu zamiast czterech poziomów kwalifikacji nauczycieli, od 1 kwietnia 2018 roku będą tylko trzy. Dotychczasowy czwarty poziom kwalifikacji, ze względu zapewne na znikomy procentowy udział tych nauczycieli w dotychczasowych poziomach kwalifikacji, został włączony do trzeciego.

W pierwszym zamyśle planowane było, że rozsyłanie aplikacji SWN na rok 2018 zostanie rozpoczęte tuż po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ws. zmiany minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Tymczasem jednak planowane/oczekiwane zmiany dotyczą nie tylko zmian stawek oraz zmiany okresów kwot bazowych w roku 2018, ale również zmiany liczby stopni kwalifikacji. To skutkuje tym, że trzeba dokonać kolejnej modyfikacji aplikacji SWN - dostosowującej ją do kolejnej projektowanej zmiany prawa.

Zmiany w liczbie poziomów kwalifikacji, zostały po tym fakcie już w aplikacji SWN względnie szybko zaimplementowane, pozostaje jednak pytanie: czy aby te zmiany będą zmianami ostatecznymi?

Na chwilę obecną decyzja jest taka: rozpoczęcie wysyłki aplikacji SWN na 2018 nastąpi tuż po podpisaniu przez ministra edukacji ww. wymienionego rozporządzenia, chyba że podpisane rozporządzenie będzie odbiegało od projektu i będzie konieczna dalsza modernizacja aplikacji SWN. Podpisanie rozporządzenia powinno nastąpić w drugiej dekadzie marca.

cdn ...

V. Opinie użytkowników na temat aplikacji SWN
otrzymane w dniach od 28 stycznia do 6 lutego 2015 r.:

1 dolnośląskie                  
2 kujawsko-pomorskie      
3 lubelskie      
4 lubuskie      
5 łódzkie      
6 małopolskie    
5 mazowieckie    
8 opolskie    
9 podkarpackie    
10 podlaskie    
11 pomorskie    
12 śląskie*)    
13 świętokrzyskie    
14 warmińsko-mazurskie    
15 wielkopolskie    
16 zachodniopomorskie    
*) - jak widać Ślązoki są nie tylka oszczędne, ale również wyjątkowo pracowite i konkretne.

VI. Skoro może być dużo taniej, to ...

W listopadzie roku 2014 jeden z samorządów (miasto grodzkie) zakupił po raz pierwszy aplikację SWN. Dotychczas płacił on za podobny program 15 000 zł/rok w innej firmie, a teraz - w roku 2018, zapłacił tylko 270 zł/rok - 98% mniej. Skoro może być dużo taniej, to po co przepłacać.

W 2017 roku nastąpił dalszy i to znaczny wzrost sprzedaży aplikacji SWN - wzrost ten względem roku ubiegłego (2016) wyniósł ponad 17%.

Więcej:

 1. Szerszy opis aplikacji SWN,
 2. Opracowania na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli.

> powrót