Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Anna Zalewska rozporządziła, że ZERO przez ZERO jest ZERO

2019-01-01, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Polub to i/lub skomentuj na

Zalewska nabija się z nauczycieli, że dzielą przez ZERO

W czerwcu roku 2016 na antenie radia TOK-FM, w audycji pana redaktora Jana Wróbla, pani Anna Zalewska nabijała się z nauczycieli mówiąc, że "ponad 50% nauczycieli nauczania w klasach 1 do 3 dzieli przez ZERO". Nie można tego wykluczyć, że pani minister - jak samo o sobie mówi: polonistka po profilu mat-fiz, ma rację.

Jeżeli ma ona rację, to można mówić, że przyganiała motyka gracy, bo w jej ministerstwie też się dzieli przez ZERO, i to nie od dziś. Część tego dzielenia przez ZERO w MEN, wytępiłem swymi działaniami (przykład 1, przykład 2), ale odradza się ono w innych miejscach, jak feniks z popiołów.

Zalewska ponownie dzieli przez ZERO

Z objaśnień do wzoru sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli, dowiadujemy się, że wielkości w kolumnie 6 i 7 tego sprawozdania oblicza się, jako stosunek sumy etatów wg poszczególnych miesięcy w danym okresie do liczby miesięcy tego okresu. Tak było w poprzednim wzorze sprawozdania (Dz. U. z 2010, Nr 6, poz. 35), jak i jest w ostatnio jego nowelizacji (Dz. U. z 2018, poz. 2361)

Jeżeli oznaczymy łączną liczbą etatów nauczycielskich na danym stopniu awansu wg poszczególnych miesięcy w roku - szkół prowadzonych przez dany samorządu, jako e1, e2, ..., e12, przez n liczbę pierwszych miesięcy roku, w którym obowiązuje piersza kwota bazowa dla nauczycieli, to zgodnie z opisem do wzoru sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli: kolumna k6 i k7, wzoru tego sprawozdania zdefiniowane są wzorami

,     
gdzie z oczywistych powodów n musi spełnić warunek (tego naucza się już w szkole podstawowej - pamiętaj (jasna) cholero, nigdy nie dziel przez zero): n ≠ 0 i n ≠ 12.

Do roku 2017, w sprawozdaniu ze średnich wynagrodzeń nauczycieli, rok był podzielony na sztywno na dwa okresy: od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia, i było to niezależne od tego, czy w danym roku obowiązywała jedna, czy też dwie kwoty bazowe dla nauczycieli.

Logika dotychczasowego wzoru sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli dopuszczała zmianę kwoty bazowej tylko od 1 stycznia i/lub od 1 września. Obecny rząd postanowił jednak zmienić kwotę bazową dla nauczycieli w roku 2018 od 1 kwietnia. To spowodowało konieczną modyfikację wzoru sprawozdania z tych średnich już za rok 2018. Ministerstwo jednak zwlekało tak długo, jak tylko się dało, z wydaniem prostej zmiany rozporządzenia obejmującą zmianę tego wzoru sprawozdania.

W przedstawionej przez Ministerstwo zmianie wzoru sprawozdania w wersji z września był mankament - niedookreślenie podziału roku na okresy w przypadku obowiązywania przez cały rok jednej kwoty bazowej. W związku z tym, przedstawiłem pani Annie Zalewskiej petycję, w której zaproponowałem zachowanie podziału roku na takie same okresy, jak było to dotychczas w przypadku obowiązywania jednej kwoty bazowej.

Propozycja była logiczna i spójna z ugruntowaną od lat praktyką, więc Ministerstwo ją zaakceptowało i uwzględniło w projekcie rozporządzenia w wersji z dnia 14 i 28 listopada. Projekty te trafiły do Rządowego Centrum Legislacji i 30 listopada zostały umieszczone przez pracownika RCL na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317208/.

Ostatecznie jednak okazało się, że Ministerstwo wycofało się z mojej propozycji i dokonało rewolucyjnych zmian w stosunku do dotychczasowego wzoru sprawozdania oraz samego projektu rozporządzenia - pierwotnej jego wersji wrześniowej, Zmiana ta doprowadziła nie tylko do rozwalenie od lat ugruntowanej praktyki, ale również do zadekretowania ze ZERO przez ZERO jest ZERO.

Wzór sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli, tak poprzedni (Dz. U. z 2010, Nr 6, poz. 35), jak i ostatnio określony przez MEN (Dz. U. z 2018, poz. 2361), implikują konieczność - niezależnie, czy w roku jest jedna kwota bazowa, czy też dwie, podziału roku na dwa niezerowej długości okresy.

Z ostatnio wydanego rozporządzenia przez Annę Zalewską w sprawie wzoru sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli wynika, że w roku w którym obowiązuje jedna kwota bazowa dla nauczycieli, pierwszy okres ma wartość 12 a drugi 0 (ZERO), tym samym przy obliczaniu wartości kolumny 7 we wzorze tego sprawozdania dochodzi do dzielenia ZERO przez ZERO. Zalewska swym rozporządzeniem rozporządziła, że wtedy "w kol. 7 (ZERO przez ZERO) wpisać liczbę 0 (ZERO)”.

Anna Zalewska kiedyś powiedziała, że choć z wiatrakami nie da się wygrać, to ona jednak wygrała. ... choć przez ZERO nie da się DZIELIĆ, to ona jednak DZIELI - jako dzielna polonistka po profilu mat-fiz, kiedyś unitka a teraz w PiS. Popatrzcie, popatrzcie, jaka z niej zdolniacha, przerosła nawet swojego korepetytora z matematyki z czasów liceum, bo ona jest ministrem a on tylko zwykły powiatowy radny, ale dzięki politycznej w PiS jej pozycji, również prezesuje (on) gminnej spółce wodociągowej, z której to spóki w roku 2017 wy-ciągnął 190 tys. zł.

Naczelnik Kaczyński publicznie deklaruje, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, a Jacek Kurski uwija się jak może nagłaśniając to w TVP-Info, w myśl swojej życiowej dewizy, że "[..] ciemny lud to kupi" - rezonując w rządowych tubach myśli Naczelnika.

Anna Zalewska, to specjalistka od zadań absurdalnych,
w tym od dzielenia przez ZERO.

> powrót