Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Pismo do MEN w sprawie bubla prawnego - projektu rozporządzenia o podziale subwencji oświatowej

2019-08-12, autor: Bogdan Stępień                                                                 
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Od:  Bogdan Stępień

        Instytut Analiz Regionalnych

Do:   Pan Dariusz PIONTKOWSKI

Minister Edukacji Narodowej

Sygn. BS.70.2019                                                         Dnia 12 sierpnia 2019 r.

Szanowny Panie Ministrze,

Ostatnimi czasy postanowiłem, że nie będę przedstawiał Ministerstwu już uwag do projektowanych w nim aktów prawnych. To postanowienie jest wynikiem bardzo złego traktowania przez Ministerstwo mojej pracy w tym zakresie. Postanowiłem swoje uwagi przekazywać innym podmiotom, aby to one zgłaszały je bezpośrednio do Ministerstwa.

Ponieważ są jednak wakacje, więc nie mam pewności, czy te podmioty zgłoszą swoje uwagi do projektu rozporządzenia z dnia 29 lipca 2019 roku mieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019, dlatego też postanowiłem jeszcze tym razem bezpośrednio przedstawić swoje uwagi do tego projektu, ale w trochę innej formie. W załączeniu przesyłam dwa swoje artykuły opublikowane na stronie Instytutu Analiz Regionalnych, a dotyczące bezpośrednio wyżej wymienionego projektu rozporządzenia:

Załącznik 1:   Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2019 roku jest niezgodny ze zmienianym rozporządzeniem,

Załącznik 2:   Janosikowo - wyrównawczy algorytm podziału dodatkowej subwencji oświatowej.

Jednocześnie wnoszę o ustosunkowanie się Ministerstwa - ale tym razem merytoryczne, do uwag zawartych w wyżej wymienionych załącznikach. Pragnę też podkreślić, że nie są to wszystkie uwagi, jakie mam do tego projektu rozporządzenia - jest tego wiele, ale z braku czasu przedstawiam tylko dwa problemy.

Oświadczenie: Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia, nazwiska, stanowiska oraz nazwy stowarzyszenia, którego reprezentuję – Instytut Analiz Regionalnych.

Z poważaniem,

s-m Bogdan Stępień

Niezależny referent ds. MEN