Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

RAPORT Z OSIĄGANIA
ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI
PRZEZ SAMORZĄDY
ZA LATA 2009 + 2020

Edycja 06
Autorzy: Bogdan Stępień & Zespół

Raport zawiera około 12 tys. stron w formie tabel i wykresów
- szczegółowych i zagregowanych, wszystkich samorządów w kraju
i kierowany jest przede wszystkim do samorządów i nauczycieli

ŚREDNIE WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI W TEORII I PRAKTYCE

Niekoniecznie przed rozpoczęciem zapoznawania się z tym raportem, ale wcześniej lub później, jeżeli będziesz chciała/chciał zrozumieć średnie wynagrodzenia nauczycieli i zrozumieć rzeczy podstawowe wynikające z tego raportu powinnnaś/powinieneś zapoznać się z tym opracowaniem >> średnie wynagrodzenia nauczycieli w teorii i praktyce.

I ZESTAW INFORMACJI - tabele i wykresy, za lata 2009 + 2020
wg poszczególnych samorządów

Województwo Typy samorządów
gminy powiaty i miasta
grodzkie
województwa
dolnośląskie >>>   >>>   >>>
kujawsko-pomorskie >>>   >>>   >>>
lubelskie >>>   >>>   >>>
lubuskie >>>   >>>   >>>
łódzkie >>>   >>>   >>>
małopolskie >>>   >>>   >>>
mazowieckie >>>   >>>   >>>
opolskie >>>   >>>   >>>
podkarpackie >>>   >>>   >>>
podlaskie >>>   >>>   >>>
pomorskie >>>   >>>   >>>
śląskie >>>   >>>   >>>
świętokrzyskie >>>   >>>   >>>
warmińsko-mazurskie >>>   >>>   >>>
wielkopolskie >>>   >>>   >>>
zachodniopomorskie >>>   >>>   >>>

II ZESTAW INFORMACJI - rozkłady i dystrybuanty wg lat
dane zagregowane wg poszczególnych województw


Rozkłady (kolumny R) oraz dystrybuanty (kolumny D) odstępstwa w osiąganiu przez samorządy średnich wynagrodzeń nauczycieli wg stopni awansu od ich średniego wynagrodzenia minimalnego wg art. 30a ustawy KN - wg lat i stopni awansu.
Poniższe rozkłady i dystrybuanty obejmują wszystkie samorządy danego województwa.
2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016
R   D    R   D    R   D    R   D    R   D    R   D    R   D
1   2    3   4    5   6    7   8    9   10    11   12    13   14
1 dolnośląskie              
2 kujawsko-pomorskie              
3 lubelskie              
4 lubuskie              
5 łódzkie              
6 małopolskie              
7 mazowieckie              
8 opolskie              
9 podkarpackie              
10 podlaskie              
11 pomorskie              
12 śląski              
13 świętokrzyskie              
14 warmińsko-mazurskie              
15 wielkopolskie              
16 zachodniopomorskie              
caly kraj              

III ZESTAW INFORMACJI - rozkłady i dystrybuanty wg awansów
dane zagregowane wg poszczególnych województw


Rozkłady (kolumny R) oraz dystrybuanty (kolumny D) odstępstwa w osiąganiu przez samorządy średnich wynagrodzeń nauczycieli wg stopni awansu od ich średniego wynagrodzenia minimalnego wg art. 30a ustawy KN - wg stopni awansu i lat.
Poniższe rozkłady i dystrybuanty obejmują wszystkie samorządy danego województwa.
stażyści    kontraktowi    mianowani    dyplomowani
R     D R     D R     D R     D
1     2 3     4 5     6 7     8
1 dolnośląskie            
2 kujawsko-pomorskie            
3 lubelskie            
4 lubuskie            
5 łódzkie            
6 małopolskie            
7 mazowieckie            
8 opolskie            
9 podkarpackie            
10 podlaskie            
11 pomorskie            
12 śląski            
13 świętokrzyskie            
14 warmińsko-mazurskie            
15 wielkopolskie            
16 zachodniopomorskie            
caly kraj            

IV ZESTAW INFORMACJI - podsumowujące charakterystyki rozkładów
dane zagregowane wg poszczególnych województw


     Tabele          Wykresy do tabel - wg stopni awansu:
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani
1 2 3 4 5
1 dolnośląskie
2 kujawsko-pomorskie
3 lubelskie
4 lubuskie
5 łódzkie
6 małopolskie
7 mazowieckie
8 opolskie
9 podkarpackie
10 podlaskie
11 pomorskie
12 śląski
13 świętokrzyskie
14 warmińsko-mazurskie
15 wielkopolskie
16 zachodniopomorskie
caly kraj

V NIEKTÓRE 100% pewniaki
    ewidentne błędy w sprawozdaniach niektórych samorządów

W trakcie prac nad tym raportem wykryliśmy wiele ewidentnych - przy sporządzaniu przez samorządy sprawozdań z osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli - błędów, trzy z nich przedstawiamy poniżej.

  1. Pierwszy ewidentny błąd - błąd przy wprowadzaniu danych do sprawozdania:
    Proszę spojrzeć na kwotę wydatków poniesionych na nauczycieli dyplomowanych w roku 2014 przedstawioną tutaj - w kolumnie 8. Efekt graficzny błędu dostępny tutaj.

  2. Drugi ewidentny błąd - błąd przy gromadzeniu błędnych danych ze szkół(?):
    Proszę spojrzeć na kwotę wydatków poniesionych na nauczycieli dyplomowanych w roku 2014 przedstawioną tutaj - w kolumnie 8. Efekt graficzny błędu dostępny tutaj.

  3. Trzeci ewidentny błąd - błąd metodologiczny od roku 2012 do 2014:
    Proszę spojrzeć na liczby etatów nauczycieli - szczególnie dyplomowanych i mianowanych - w obu okresach za lata 2012 do 2014, przedstawione tutaj (dostępny tylko w serwisie odpłatnym) - w kolumach 5 i 6. Efekt graficzny błędu dostępny tutaj i tutaj.

Nie jest wykluczone, że korekta trzeciego z ww. błędów - w przeciwieństwie do wcześniejszych - może spododować pojawienie się dopłaty na niektórych stopniach awansu zawodowego tego samorządu (za lata 2012 aż do 2017).

Wyżej wymienione błędy, to nie jedyne i oczywiste, jaki wykryliśmy w sprawozdaniach samorządów. Nie przedstawiamy ich więcej, aby nie odbierać chleba regionalnym izbom obrachunkowym, a ponadto nie ma takiej możliwości, aby analizując tylko sprawozdania wykryć wszystkie błędy z zakresu średnich wynagrodzeń nauczycieli.