Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Średnia liczba uczniów na oddział w szkołach prowadzonych przez jst w roku szkolnym 2011/2012.

2012-02-26, autor: Bogdan i Kamil Stępień                                                          > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Poniższe statystyki obejmują wyłącznie szkoły prowadzone przez jst: dla dzieci i młodzieży, bez szkół specjalnych.

1. rozkład krajowy:
    a) szkoły podstawowe:
    - wg wielkości miejscowości: wieś, miasto do i powyżej 5000 mieszkańców
- szkoły wiejski
- szkoły miejskie
b) gimnazja:
- wg wielkości miejscowości: wieś, miasto do i powyżej 5000 mieszkańców
- gimnazja wiejski
- gimnazja miejskie
c) szkoły ponadgimnazjalne
- wg typów szkół
2. rozkłady wojewódzkie:
a) szkoły podstawowe
- szkoły wiejski
- szkoły miejskie
b) gimnazja
c) szkoły ponadgimnazjalne

     Jakie wynikają wnioski z powyższych statystyk? Sformułujemy tylko wnioski dotyczące szkół podstawowych zlokalizowanych na terenach wiejskich.

     W oparciu o wiedzę, jaką dysponujemy na temat mechanizmu subwencjonowania oświaty w powiązaniu z przepisami Karty Nauczyciela i ramowym planem zajęć oraz w powiązaniu z powyższymi statystykami twierdzimy, że w obszarach wiejskich jest szkół podstawowych:
- ok. 900, do których dopłaca się nie mniej niż 100% kwoty subwencji na szkołę,
- ok. 2700, do których dopłaca się nie mniej niż 50% kwoty subwencji na szkołę.

     Jeżeli Minister Edukacji Narodowej zamiast zajmowania się radowaniem nam dzieci programami: Radosna Szkoła, globalizowaniem edukacji i innymi takimi rzeczami, przy systematycznym schodzeniu polskiej edukacji na psy (więcej tutaj), oraz na czas się nie opamięta i nie zajmie się tym czym powinien, to w najbliższych latach zostanie zlikwidowanych kolejnych kilka tysiące szkół podstawowych w obszarach wiejskich.

     Ze względu na procesy demograficzne istniała dotychczas potrzeba reorganizacji sieci szkół, szczególnie w obszarach wiejskich i nadal zapewne będzie istnieć a wynikała ona rzeczywiście z racjonalności ponoszonych wydatków! Racjonalizację tą dodatkowo wymuszał bezpośrednio system subwencjonowania zadań oświatowych. Choć zadania oświatowe wpisane są w aktach prawnych na listę zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, to de facto nimi nie są, i można to dość łatwo udowodnić! Nie da się zadekretować tego, że 2+2 = np. 5!, bo 2+2 zawsze jest równe 4! Zadania oświatowe są faktycznym zadaniem własnym nie jst a państwa - to wynika choćby wprost z samej nazwy ministerstwa! Jednostki samorządu terytorialnego zostały "wrobione" w to zadanie. Nadszedł jednak czas, aby się nad tym wszystkim ponownie mocno zastanowić!

     Starsze opracowanie wraz z obszerniejszym komentarzem na temat średniej liczby uczniów na oddział w roku szkolnym 2010/2011 dostępne jest: TUTAJ.

> powrót