Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmuszone do działania.

2014-01-28, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!
 1. Dnia 25 września 2013 r. MEN przedstawiło publicznie projekt zmian w ustawie Karta Nauczyciala i jednocześnie skierowało odpowiednie pisma do podmiotów społecznych o przedstawienie swoich uwag / opinii.

 2. Po zapoznaniu się z ww. projektem doszedłem do wniosku, że będę musiał przedstawić swoją opinię w sprawie niektórych projektowanych zmian. Postanowiłem to jednak zrobić dopiero po upływie terminu do przedstawienia uwag / opinii przez wszystkie uprawnione - z mocy prawa - podmioty społeczne. Swoją opinię przedstawiłem publicznie w trzech poniższych częściach - w listopadzie i grudniu roku ub.:

  1. MEN bredzi, jak Piekarski na mękach.
  2. Przez ostatnie 5 lat MEN ciągle chodziło na wagary.
  3. Przed reformą Karty konieczna reforma Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN.

  Zaprzestałem przedstawiania kolejnych części opinii w ww. sprawie ze względu na fakt, ponieważ uznałem, że nie ma takiej możliwości, aby projektowane zmiany w KN zostały przeprowadzone przez Sejm w 2013 r. Przedstawiony przez MEN projekt zmian w KN powinien trafić do niszczarki a najlepiej bezpośrednio wprost do pieca, a pracownikom MEN - w tym odpowiednim dyrektorom departamentów, którzy pracowali nad tymi zmianami powinno się udzielić akonto 2014 r. urlopów wypoczynkowych za okres ich pracy nad tymi zmianami.

 3. Ostatecznie okazało się, że MEN nie udało się przeprowadzić zmian w KN w 2013 r., o których mowa wyżej - i całe szczęści, bo projekt naszpikowany jest mnóstwem błędów / niedorzeczności i innych bzdur.

 4. Do dnia 17 stycznia 2014 r. systematycznie / codziennie sprawdzałem czy MEN przedstawiło uwagi / opinie podmiotów - o których mowa w pkt. 1 - w sprawie projektowanych zmian w KN. Niestety MEN ciągle milczało i nie przedstawiało tych uwag / opinii. Postanowiłem więc w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierować pismo do MEN, o przedstawienie tych opinii (wniosek do MEN >> tutaj).

 5. Pomimo tego, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi z MEN na ww. wniosek, to jednak wczoraj - czyli dnia 27 stycznia 2014 r., MEN przedstawiło publicznie uwagi / opinie, o których mowa wyżej. Uwagi / opinie, o których tu mowa dostępne są pod poniższymi linkami / odnośnikami:

  1. Forum Związków Zawodowych,
  2. Instytut Badań Edukacyjnych,
  3. Krajowa Rada RIO,
  4. Łódzki Kurator Oświaty,
  5. Małopolski Kurator Oświaty,
  6. NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich,
  7. NSZZ Solidarność,
  8. Podkarpacki Kurator Oświaty,
  9. Podlaski Kurator Oświaty,
  10. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski,
  11. Społeczne Towarzystwo Oświatowe,
  12. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty,
  13. Związek Nauczycielstwa Polskiego,
  14. Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania - OŚWIATA.

 6. Co wynika z powyższego? Z powyższego wynika, że MEN zostało zmuszone do działania - do upublicznienia uwag / opinii podmiotów społecznych w sprawie projektowanych zmian w KN.

 7. A co dalej z omawianymi tu zmianami w KN? Tego się dowiemy, jak MEN odpowie mi na ww. wniosek.

 8. Czy w przedstawionych przeze mnie w powyższych opiniach wymienione są wszystkie błędy w projekcie zmian w KN? Oczywiście, że jest tego dużo, dużo więcej - ale o tym opowiem w odpowiednim/późniejszym czasie.

 9. cdn ...

> powrót